Macin näppäinoikotiet

Tiettyjen näppäinyhdistelmien avulla voit suorittaa toimintoja, joihin tavallisesti tarvitaan hiirtä, ohjauslevyä tai muuta syöttölaitetta.

Näppäinoikoteiden käyttäminen

Voit käyttää näppäinoikotietä painamalla yhtä tai useampaa muuntonäppäintä ja sitten oikotien viimeistä näppäintä. Esimerkiksi jos haluat käyttää oikotietä komento-C (kopioi), pidä komentonäppäintä painettuna, paina C-näppäintä ja vapauta sitten molemmat näppäimet. Macin valikoissa käytetään usein symboleita kuvaamaan tiettyjä näppäimiä, mukaan lukien muuntonäppäimiä:

 • Komento (tai cmd) ⌘

 • Vaihto ⇧

 • Optio (tai alt) ⌥

 • Control (tai ctrl) ⌃

 • Caps Lock ⇪

 • Fn

Käytä Windows-tietokoneille tehdyissä näppäimistöissä optionäppäimen sijasta Alt-näppäintä ja komentonäppäimen sijasta Ctrl- tai Windows-näppäintä.

Joissakin Apple-näppäimistöjen näppäimissä on erikoissymboleita ja -toimintoja muun muassa näytön kirkkaudelle , näppäimistön kirkkaudelle ja monille muille. Jos nämä komennot eivät ole käytettävissä omalla näppäimistölläsi, voit mahdollisesti toistaa jotkin niistä luomalla omat näppäinoikotiesi. Jos haluat käyttää näitä näppäimiä esimerkiksi F1-, F2- tai F3-näppäiminä tai muina tavallisina toimintonäppäiminä, yhdistä ne Fn-näppäimeen.

Leikkaaminen, kopiointi, sijoittaminen ja muita yleisiä oikoteitä

 • Komento-X: leikkaa valittu kohde ja kopioi se leikepöydälle.

 • Komento-C: kopioi valittu kohde leikepöydälle. Tämä toimii myös tiedostojen kanssa Finderissa.

 • Komento-V: sijoita leikepöydän sisältö nykyiseen dokumenttiin tai appeihin. Tämä toimii myös tiedostojen kanssa Finderissa.

 • Komento-Z: peru edellinen komento. Jos haluat kumota perumisen, voit tehdä komennon sittenkin painamalla vaihto-komento-Z. Joissakin ohjelmissa on mahdollista perua ja tehdä sittenkin useita komentoja.

 • Komento-A: valitse kaikki kohteet.

 • Komento-F: etsi kohteita dokumentista tai avaa Etsi-ikkuna.

 • Komento-G: etsi uudelleen: etsi aiemmin löytyneen kohteen seuraava esiintymä. Voit etsiä edellisen esiintymän painamalla vaihto-komento-G.

 • Komento-H: kätke etummaisen apin ikkunat. Jos haluat tarkastella etummaista appia mutta kätkeä kaikki muut apit, paina optio-komento-H.

 • Komento-M: pienennä etummainen ikkuna Dockiin. Voit pienentää kaikki etummaisen apin ikkunat painamalla optio-komento-M.

 • Komento-O: avaa valittu kohde tai avaa valintaikkuna, josta voit valita avattavan tiedoston.

 • Komento-P: tulosta nykyinen dokumentti.

 • Komento-S: tallenna nykyinen dokumentti.

 • Komento-T: avaa uusi välilehti.

 • Komento-W: sulje etummainen ikkuna. Voit sulkea apin kaikki ikkunat painamalla optio-komento-W.

 • Optio-komento-Escpakota lopettamaan appi.

 • Komento-välilyöntinäppäin: näytä tai kätke Spotlight-hakukenttä. Voit suorittaa Spotlight-haun Finder-ikkunasta painamalla komento-optio-välilyöntinäppäin. (Jos käytät useita syöttölähteitä Lue, miten voit muuttaa ristiriitaisen näppäinoikotien.)

 • Ctrl-komento-välilyöntinäppäin: näytä merkki-ikkuna, jossa voit valita emojeja ja muita symboleita.

 • Ctrl-komento-F: käytä appia koko näytön tilassa, jos appi tukee tätä.

 • Välilyöntinäppäin: käytä Pikakatselua valitun kohteen esikatseluun.

 • Komento-sarkain: siirry siihen avoinna olevaan appiin, jota olet käyttänyt viimeksi.

 • Komento-gravis-korkomerkki (`): vaihda käyttämäsi apin ikkunasta toiseen. (Toisen näppäimen merkki vaihtelee eri näppäimistöissä. Yleensä se on Sarkain-näppäimen yläpuolella ja numeron 1 vasemmalla puolella oleva näppäin.)

 • Vaihto-komento-5: ota näyttökuva tai tee näyttötallennus macOS Mojavessa tai uudemmassa. Voit ottaa näyttökuvia myös painamalla vaihto-komento-3 tai vaihto-komento-4. Lue lisää näyttökuvista.

 • Vaihto-komento-N: luo Finderissa uusi kansio.

 • Komento-pilkku (,): avaa etummaisen apin asetukset.

Nukkumisen, uloskirjautumisen ja sammuttamisen oikotiet

Sinun on mahdollisesti painettava joitakin näistä pikakomennoista muita pikakomentoja pidempään. Näin voit välttää painamasta niitä vahingossa.

 • Virtapainike: Paina tätä, niin voit käynnistää tai herättää Macin. Paina 1,5 sekunnin ajan, niin voit laittaa Macin nukkumaan.* Pakota Mac sammumaan pitämällä painiketta painettuna.

 • Optio-komento-virtapainike* tai optio-komento-tallennusvälineen poistopainike : laita Mac nukkumaan.

 • Ctrl-komento-virtapainike* tai Ctrl-vaihto-tallennusvälineen poistopainike : laita näytöt nukkumaan.

 • Ctrl-virtapainike* tai Ctrl-tallennusvälineen poistopainike : näytä valintaikkuna, jossa kysytään, laitetaanko Mac nukkumaan, käynnistetäänkö se uudelleen vai sammutetaanko se.

 • Ctrl-komento-virtapainike*: pakota Mac käynnistymään uudelleen kehottamatta tallentamaan avoinna olevat ja tallentamattomat dokumentit.

 • Ctrl-komento-tallennusvälineen poistopainike : sulje kaikki apit ja käynnistä Mac uudelleen. Jos avoimissa dokumenteissa on tallentamattomia muutoksia, järjestelmä kysyy, haluatko tallentaa ne.

 • Ctrl-optio-komento-virtapainike* tai Ctrl-optio-komento-tallennusvälineen poistopainike : sulje kaikki apit ja käynnistä Mac uudelleen. Jos avoimissa dokumenteissa on tallentamattomia muutoksia, järjestelmä kysyy, haluatko tallentaa ne.

 • Ctrl-komento-Q: lukitse näyttö välittömästi.

 • Vaihto-komento-Q: kirjaudu ulos macOS-käyttäjän tililtä. Järjestelmä pyytää vahvistamaan uloskirjautumisen. Jos haluat kirjautua ulos välittömästi ilman vahvistuspyyntöä, paina optio-vaihto-komento-Q.

Finderin ja järjestelmän oikotiet

 • Komento-D: monista valitut tiedostot.

 • Komento-E: poista valittu levy tai taltio näkyvistä.

 • Komento-F: aloita Spotlight-haku Finder-ikkunassa.

 • Komento-I: näytä valitun tiedoston Näytä tietoja -ikkuna.

 • Komento-R: (1) Kun alias on valittu Finderissa: näytä valitun aliaksen alkuperäinen tiedosto. (2) Päivitä tai lataa sivu uudelleen joissakin ohjelmissa (kuten Kalenterissa ja Safarissa). (3) Tarkista Ohjelmistopäivitys-toiminnossa uudelleen päivitysten saatavuus.

 • Vaihto-komento-C: avaa Tietokone-ikkuna.

 • Vaihto-komento-D: avaa työpöytäkansio.

 • Vaihto-komento-F: avaa Äskeiset-ikkuna, jossa näet kaikki äskettäin katsotut tai muutetut tiedostot.

 • Vaihto-komento-G: avaa Siirry kansioon -ikkuna.

 • Vaihto-komento-H: avaa kirjautuneena olevan macOS-käyttäjätilin kotikansio.

 • Vaihto-komento-I: avaa iCloud Drive.

 • Vaihto-komento-K: avaa Verkko-ikkuna.

 • Optio-komento-L: avaa Lataukset-kansio.

 • Vaihto-komento-N: luo uusi kansio.

 • Vaihto-komento-O: avaa Dokumentit-kansio.

 • Vaihto-komento-P: näytä tai kätke Esikatselu-paneeli Finder-ikkunoissa.

 • Vaihto-komento-R: avaa AirDrop-ikkuna.

 • Vaihto-komento-T: näytä tai kätke välilehtipalkki Finder-ikkunoissa.

 • Ctrl-vaihto-komento-T: lisää valittu Finder-kohde Dockiin (OS X Mavericks tai uudempi)

 • Vaihto-komento-U: avaa Lisäapit-kansio.

 • Optio-komento-D: näytä tai kätke Dock.

 • Ctrl-komento-T: lisää valittu kohde sivupalkkiin (OS X Mavericks tai uudempi).

 • Optio-komento-P: kätke tai näytä polkupalkki Finder-ikkunoissa.

 • Optio-komento-S: kätke tai näytä sivupalkki Finder-ikkunoissa.

 • Komento-kauttaviiva (/): kätke tai näytä tilapalkki Finder-ikkunoissa.

 • Komento-J: näytä näkymävalinnat.

 • Komento-K: avaa Yhdistä palvelimeen -ikkuna.

 • Ctrl-komento-A: tee valitusta kohteesta alias.

 • Komento-N: avaa uusi Finder-ikkuna.

 • Optio-komento-N: luo uusi älykäs kansio.

 • Komento-T: näytä tai kätke välilehtipalkki, kun yksi välilehti on auki nykyisessä Finder-ikkunassa.

 • Optio-komento-T: näytä tai kätke työkalupalkki, kun yksi välilehti on auki nykyisessä Finder-ikkunassa.

 • Optio-komento-V: siirrä leikepöydällä olevat tiedostot alkuperäisestä sijainnistaan nykyiseen sijaintiin.

 • Komento-Y: käytä pikakatselua valittujen tiedostojen esikatseluun.

 • Optio-komento-Y: katso valittujen tiedostojen Pikakatselu-kuvaesitys.

 • Komento-1: näytä Finder-ikkunan kohteet kuvakkeina.

 • Komento-2: näytä Finder-ikkunan kohteet luettelona.

 • Komento-3: näytä Finder-ikkunan kohteet sarakkeissa.

 • Komento-4: näytä Finder-ikkunan kohteet galleriassa.

 • Komento-vasen hakasulje ([): siirry edelliseen kansioon.

 • Komento-oikea hakasulje (]): siirry seuraavaan kansioon.

 • Komento-nuoli ylös: avaa kansio, joka sisältää nykyisen kansion.

 • Komento-ctrl-nuoli ylös: avaa uudessa ikkunassa kansio, joka sisältää nykyisen kansion.

 • Komento-nuoli alas: avaa valittu kohde.

 • Nuoli oikealle: avaa valittu kansio. Tämä toimii vain luettelonäkymässä.

 • Nuoli vasemmalle: sulje valittu kansio. Tämä toimii vain luettelonäkymässä.

 • Komento-poistonäppäin: siirrä valittu kohde roskakoriin.

 • Vaihto-komento-poistonäppäin: tyhjennä roskakori.

 • Optio-vaihto-komento-poistonäppäin: tyhjennä roskakori ilman vahvistuskehotetta.

 • Komento-vähennä kirkkautta: laita videon peilaus päälle tai pois päältä, kun Maciin on liitetty useampi kuin yksi näyttö.

 • Optio-lisää kirkkautta: avaa näyttöasetukset. Tämä toimii kummankin kirkkausnäppäimen kanssa.

 • Ctrl-lisää kirkkautta tai Ctrl-vähennä kirkkautta: muuta ulkoisen näytön kirkkautta, jos näyttö tukee tätä.

 • Optio-vaihto-lisää kirkkautta tai Optio-vaihto-vähennä kirkkautta: säädä näytön kirkkautta pienemmin portain. Lisää ctrl-näppäin tähän oikotiehen, jos haluat suorittaa säädön ulkoisessa näytössä, jos näyttö tukee tätä.

 • Optio-Mission Control: avaa Mission Controlin asetukset.

 • Komento-Mission Control: näytä työpöytä.

 • Ctrl-nuoli alas: näytä etummaisen apin kaikki ikkunat.

 • Optio-lisää äänenvoimakkuutta: avaa ääniasetukset. Tämä toimii kummankin äänenvoimakkuusnäppäimen kanssa.

 • Optio-vaihto-lisää äänenvoimakkuutta tai Optio-vaihto-vähennä äänenvoimakkuutta: säädä äänenvoimakkuutta pienemmin portain.

 • Optio-lisää näppäimistön kirkkautta: avaa näppäimistöasetukset. Tämä toimii kummankin näppäimistön kirkkausnäppäimen kanssa.

 • Optio-vaihto-lisää näppäimistön kirkkautta tai Optio-vaihto-vähennä näppäimistön kirkkautta: säädä näppäimistön kirkkautta pienemmin portain.

 • Optionäppäin kaksoisklikkauksen aikana: avaa kohde erilliseen ikkunaan ja sulje alkuperäinen ikkuna.

 • Komentonäppäin kaksoisklikkauksen aikana: avaa kansio erilliseen välilehteen tai ikkunaan.

 • Komentonäppäin toiseen taltioon vetämisen aikana: siirrä vedetty kohde sen kopioinnin sijaan toiseen taltioon.

 • Optionäppäin vetämisen aikana: kopioi vedetty kohde. Osoitin muuttuu vetäessäsi kohdetta.

 • Optio-komento vedettäessä: tee vedetystä kohteesta alias. Osoitin muuttuu vetäessäsi kohdetta.

 • Optio-lisätietokolmion klikkaus: avaa kaikki valitun kansion kansiot. Tämä toimii vain luettelonäkymässä.

 • Komento-ikkunan otsikon klikkaus: näytä kansiot, jotka sisältävät nykyisen kansion.

 • Lue, miten voit valita Finderissa useita kohteita komento- tai vaihtonäppäimellä.

 • Klikkaamalla Finderin valikkorivillä olevaa Siirry-valikkoa näet oikotiet moniin usein käytettyihin kansioihin, joihin kuuluvat muun muassa Ohjelmat, Dokumentit, Lataukset, Lisäohjelmat ja iCloud Drive.

Dokumenttien oikotiet

Näiden oikoteiden toimintatapa voi vaihdella käyttämäsi apin mukaan.

 • Komento-B: lihavoi valittu teksti tai laita lihavointi päälle tai pois päältä.

 • Komento-I: kursivoi valittu teksti tai laita kursivointi päälle tai pois päältä.

 • Komento-K: lisää verkkolinkki.

 • Komento-U: alleviivaa valittu teksti tai laita alleviivaus päälle tai pois päältä.

 • Komento-T: näytä tai kätke Fontit-ikkuna.

 • Komento-D: valitse Työpöytä-kansio Avaa- tai Tallenna-valintaikkunassa.

 • Ctrl-komento-D: näytä tai kätke valitun sanan määritelmä.

 • Vaihto-komento-kaksoispiste (:): näytä Oikeinkirjoitus ja kielioppi -ikkuna.

 • Komento-puolipiste (;): etsi väärinkirjoitetut sanat dokumentista.

 • Optio-poistonäppäin: poista lisäyskohdan vasemmalla puolella oleva sana.

 • Ctrl-H: poista lisäyskohdan vasemmalla puolella oleva merkki. Voit myös käyttää poistonäppäintä.

 • Ctrl-D: poista lisäyskohdan oikealla puolella oleva merkki. Voit myös käyttää fn-poistonäppäin-näppäinyhdistelmää.

 • Fn-poistonäppäin: eteenpäin poisto näppäimistöissä, joissa ei ole eteenpäin poiston näppäintä. Voit myös käyttää ctrl-D-näppäinyhdistelmää.

 • Ctrl-K: poista teksti lisäyskohdasta lähtien rivin tai kappaleen loppuun asti.

 • Fn-nuoli ylös: Sivu ylös: vieritä yksi sivu ylöspäin.

 • Fn-nuoli alas: Sivu alas: vieritä yksi sivu alaspäin.

 • Fn-nuoli vasemmalle: Home: vieritä dokumentin alkuun.

 • Fn-nuoli oikealle: End: vieritä dokumentin loppuun.

 • Komento-nuoli ylös: siirrä lisäyskohta dokumentin alkuun.

 • Komento-nuoli alas: siirrä lisäyskohta dokumentin loppuun.

 • Komento-nuoli vasemmalle: siirrä lisäyskohta tämänhetkisen rivin alkuun.

 • Komento-nuoli oikealle: siirrä lisäyskohta tämänhetkisen rivin loppuun.

 • Optio-nuoli vasemmalle: siirrä lisäyskohta edellisen sanan alkuun.

 • Optio-nuoli oikealle: siirrä lisäyskohta seuraavan sanan loppuun.

 • Vaihto-komento-nuoli ylös: valitse lisäyskohdan ja dokumentin alun välissä oleva teksti.

 • Komento-vaihto-nuoli alas: valitse lisäyskohdan ja dokumentin lopun välissä oleva teksti.

 • Vaihto-komento-nuoli vasemmalle: valitse lisäyskohdan ja nykyisen rivin alun välissä oleva teksti.

 • Vaihto-komento-nuoli oikealle: valitse lisäyskohdan ja nykyisen rivin lopun välissä oleva teksti.

 • Vaihto-nuoli ylös: laajenna tekstivalinta ylemmälle riville vaakasuunnassa lähimpään merkkiin.

 • Vaihto-nuoli alas: laajenna tekstivalinta alemmalle riville vaakasuunnassa lähimpään merkkiin.

 • Vaihto-nuoli vasemmalle: laajenna tekstivalintaa yhden merkin verran vasemmalle.

 • Vaihto-nuoli oikealle: laajenna tekstivalintaa yhden merkin verran oikealle.

 • Optio-vaihto-nuoli ylös: laajenna tekstivalinta nykyisen kappaleen alkuun. Jos näppäinyhdistelmää painetaan uudelleen, tekstivalinta laajenee seuraavan kappaleen alkuun.

 • Optio-vaihto-nuoli alas: laajenna tekstivalinta nykyisen kappaleen loppuun. Jos näppäinyhdistelmää painetaan uudelleen, tekstivalinta laajenee seuraavan kappaleen loppuun.

 • Optio-vaihto-nuoli vasemmalle: laajenna tekstivalinta nykyisen sanan alkuun. Jos näppäinyhdistelmää painetaan uudelleen, tekstivalinta laajenee seuraavan sanan alkuun.

 • Optio-vaihto-nuoli oikealle: laajenna tekstivalinta nykyisen sanan loppuun. Jos näppäinyhdistelmää painetaan uudelleen, tekstivalinta laajenee seuraavan sanan loppuun.

 • Ctrl-A: siirry rivin tai kappaleen alkuun.

 • Ctrl-E: siirry rivin tai kappaleen loppuun.

 • Ctrl-F: siirry yhden merkin verran eteenpäin.

 • Ctrl-B: siirry yhden merkin verran taaksepäin.

 • Ctrl-L: keskitä näkyvällä alueella oleva kohdistin tai valinta.

 • Ctrl-P: siirry yhden rivin verran ylöspäin.

 • Ctrl-N: siirry yhden rivin verran alaspäin.

 • Ctrl-O: lisää uusi rivi lisäyskohdan jälkeen.

 • Ctrl-T: vaihda lisäyskohdan jäljessä oleva merkki lisäyskohdan edessä olevaan merkkiin.

 • Komento-vasen aaltosulje ({): tasaa vasemmalle.

 • Komento-oikea aaltosulje (}): tasaa oikealle.

 • Vaihto-komento-pystypalkki (|): tasaa keskelle.

 • Optio-komento-F: siirry hakukenttään.

 • Optio-komento-T: näytä tai kätke apin työkalupalkki.

 • Optio-komento-C: Kopioi tyyli: kopioi valitun kohteen muotoiluasetukset leikepöydälle.

 • Optio-komento-V: Sijoita tyyli: käytä kopioitua tyyliä valitussa kohteessa.

 • Optio-vaihto-komento-V: Sijoita ja sovita tyyli: käytä ympäröivän sisällön tyyliä siihen sijoitettuun kohteeseen.

 • Optio-komento-I: näytä tai kätke inspektori-ikkuna.

 • Vaihto-komento-P: Sivun määritys: näytä dokumentin asetusten valintaikkuna.

 • Vaihto-komento-S: näytä Tallenna nimellä -valintaikkuna tai monista nykyinen dokumentti.

 • Vaihto-komento-miinusmerkki (-): pienennä valitun kohteen kokoa.

 • Vaihto-komento-plusmerkki (+): suurenna valitun kohteen kokoa. Komento-yhtäläisyysmerkki (=) suorittaa saman toiminnon.

 • Vaihto-komento-kysymysmerkki (?): avaa Ohje-valikko.

Käyttöavun oikotiet

Jos haluat käyttää seuraavia näköön liittyviä oikoteitä, valitse ensin Omenavalikko  > Järjestelmäasetukset ja klikkaa sitten Näppäimistö. Klikkaa Näppäinoikotiet, valitse vasemmalta puolelta Käyttöapu ja valitse sitten oikealta Muuta värit käänteisiksi ja Kontrasti.

 • Ctrl-optio-komento-8: muuta värit käänteisiksi.

 • Ctrl-optio-komento-pilkku (,) ja ctrl-optio-komento-piste (.): vähennä ja lisää kontrastia.

Seuraavien oikoteiden avulla voit vaihtaa näppäimistökohdistuksen. Jos haluat käyttää osaa näistä oikoteistä, valitse ensin Omenavalikko  > Järjestelmäasetukset ja klikkaa sitten Näppäimistö. Klikkaa Näppäinoikotiet, valitse vasemmalta puolelta Näppäimistö ja valitse sitten oikealta oikotien asetus.

 • Ctrl-F2 tai Fn-Ctrl-F2: Siirrä kohdistus valikkoriviin. Tämän jälkeen voit siirtyä valikossa nuolinäppäimillä, avata valittuna olevan valikon tai valita valittuna olevan valikkokohteen painamalla rivinvaihtonäppäintä tai siirtyä haluamaasi valikkokohteeseen valitussa valikossa kirjoittamalla kohteen nimen.

 • Ctrl-F3 tai Fn-Ctrl-F3: siirrä kohdistus Dockiin.

 • Ctrl-F4 tai Fn-Ctrl-F4: siirrä kohdistus aktiiviseen ikkunaan tai seuraavaan ikkunaan.

 • Ctrl-F5 tai Fn-Ctrl-F5: siirrä kohdistus ikkunan työkalupalkkiin.

 • Ctrl-F6 tai Fn-Ctrl-F6: siirrä kohdistus kelluvaan ikkunaan.

 • Ctrl-vaihto-F6: siirrä kohdistus edelliseen paneeliin.

 • Ctrl-F7 tai Fn-Ctrl-F7: vaihda sarkaimen kohdistuksensiirtotapaa (näytön kaikkien säätimien siirtymisen välillä tai vain tekstiruudut ja ‑luettelot).

 • Ctrl-F8 tai Fn-Ctrl-F8: siirrä kohdistus valikkopalkin tilavalikkoon.

 • Komento-gravis (`): aktivoi etummaisen apin seuraava avoinna oleva ikkuna.

 • Vaihto-komento-gravis (`): aktivoi etummaisen apin edellinen avoinna oleva ikkuna.

 • Optio-komento-gravis (`): siirrä kohdistus ikkunan vetolaatikkoon.

 • Sarkain ja vaihto-sarkain: siirry seuraavaan säätimeen ja siirry edelliseen säätimeen.

 • Ctrl-sarkain: siirry seuraavaan säätimeen, kun tekstikenttä on valittuna.

 • Ctrl-vaihto-sarkain: siirry edelliseen säädinryhmään.

 • Nuolinäppäimet: siirry viereiseen kohteeseen luettelossa, välilehtiryhmässä tai valikossa tai siirrä liukusäätimiä ja säätimiä (ylänuoli nostaa arvoja ja alanuoli laskee arvoja).

 • Ctrl-nuolinäppäimet: siirry tekstikentän vieressä olevaan säätimeen.

Muut käyttöavun oikotiet:

Jos käytät VoiceOveria, sinun on ehkä määritettävä VoiceOver siten, että se ohittaa seuraavan näppäinpainalluksen, ennen kuin voit käyttää osaa tässä artikkelissa kuvatuista oikoteistä.

Muita oikoteitä

Lisätietoja

Julkaisupäivämäärä: