Etähallinnan ottaminen käyttöön macOS:ssä MDM:n avulla

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hallita mobiililaitteiden hallinnalla (MDM) hallittua etä-Macia.

Jos haluat hallita mobiililaitteiden hallinnan (MDM) hallinnoimaa etä-Macia, käytä Enable Remote Desktop (Ota Etätyöpöytä käyttöön) -komentoa. Enable Remote Desktop (Ota Etätyöpöytä käyttöön) -komento ottaa käyttöön Etähallinnan kaikille käyttäjille, joilla tarkkailu- ja hallintavaihtoehdot ovat käytössä.

Julkaisupäivämäärä: