Home-kuvasse liikumine

  • iPhone X ja uuemad: pühkige ekraani alaservast üles.

  • Teised mudelid: vajutage Kodunuppu.