AirPodsi hooldus ja parandus

Rohkem teavet AirPodsi teenusevõimaluste, garantii ja hinnakirja kohta Eestis.

Kus hooldusteenust pakutakse?

Leppige kokku kohtumine Apple’i volitatud teenusepakkujaga. Vajad oma seerianumbrit, seega veendu, et sul oleks koos originaalse AirPodsiga kaasas laadimiskarp, tõend ostmise kohta või AirPodsi originaalkarp. Karbi seerianumber asub kaane all. Kui AirPods on teie iOS-seadmega ühendatud, saate seerianumbrit vaadata valikust Settings (Seaded) > General (Üldine) > About (Teave) > AirPods.

Alustage hooldustaotlust
Lisateave AirPodsi kohta
Kui AirPods on kadunud

Kui palju AirPodsi parandamine või väljavahetamine maksab?

Teie AirPodsi või laadimiskarbi hooldusteenus on tasuta, kui selle katab Apple’i üheaastane piiratud garantii või tarbijakaitseseadus.

Apple’i piiratud garantii kehtib defektse aku korral, ent ei kata tavapärasel kasutamisel tekkinud kulumist. Kui teie akul on tootmisdefekt ja sellele kehtib meie garantii või tarbijakaitseseadus, siis on selle hooldusteenus tasuta. Kui garantii teie aku hooldusteenust ei kata, saame aku välja vahetada tasu eest.

Kui teie AirPods või laadimiskarp saavad kogemata kahjustada, saate kahjustatud eseme välja vahetada garantiivälise tasu eest. Kui kaotate AirPodi või laadimiskarbi, saame kaotatud eseme tasu eest asendada. Kui teie AirPods või laadimiskarp tuleb välja vahetada, siis väljavahetamisel teile antav toode on kas uus või jõudluse ja töökindluse poolest uuega võrdväärne.

Abi AirPodsi laadimise kohta
Kontrollige oma hooldustaotluse olekut
Lugege Apple’i remonditeenuste tingimusi