Apple Configurator: kasutaja installitud rakenduste säilitamine määratud seadmes sätete värskendamisel

Lugege, kuidas säilitada rakendusi, mille installis Apple Configuratori hallatava seadme väljaregistreerinud kasutaja.

Vaikimisi kustutatakse hallatava seadme Apple Configuratoriga ühendamisel kõik rakendused, mille kasutaja seadmesse installis.

Apple Configurator v1.1 või uuema versiooni kasutamisel saate seda sätet muuta Apple Configuratori menüü jaotises Preferences (Eelistused).

Avaldamiskuupäev: