Mitmekanalilise serverisõnumiploki käitumise konfigureerimine

Opsüsteemis macOS Big Sur 11.3 ja uuemates väljaannetes on mitmekanaline serverisõnumiplokk (SMB Multichannel) lubatud vaikeseadetega, mis sobivad täiuslikult enamiku asutuste ja kasutajate jaoks, kuid vajaduse korral saavad kasutajad teha muudatusi.

See artikkel on mõeldud võrguadministraatoritele.

Mitmekanaliline serverisõnumiplokk (SMB Multichannel) lubab macOS-il luua SMB-serveriga üle ühe ühenduse, suurendada andmeedastuskiirust ja tagada liiasus. Kõigi nende funktsioonide kasutamiseks peab server ühilduma mitmekanalilise serverisõnumiplokiga.

Liiasuse tagamiseks tuleb teil lubada üle ühe võrguühenduse, mis võimaldavad SMB-serveriga ühenduse loomist. Mitmekanalilise serverisõnumiploki lubamise ja üle ühe saadaoleva võrgu korral eelistab macOS võrku, mis annab teada, et on kõige kiirem. Selleks, et macOS saaks kiirema andmeedastuskiiruse huvides kasutada korraga mitut ühendust, peavad liidestes olema lubatud samad kiirused.

Kui soovite macOS-is mitmekanalilise serverisõnumiploki toe täielikult keelata, lisage faili /etc/nsmb.conf järgmine rida:

mc_on=no

Mõni Wi-Fi võrk annab teada, et sellel on ühendatud kaabelvõrgust suurem kiirus. Kui soovite jätta mitmekanalilise serverisõnumiploki lubatuks ja kasutada Wi-Fi-võrku ainult liiasuse tagava varuvariandina, kuna eelistate kaabelühendust, lisage faili /etc/nsmb.conf järgmine rida:

mc_prefer_wired=yes

Faili /etc/nsmb.conf pole vaikimisi olemas. Selle loomiseks ja mõlema eespool toodud muudatuse rakendamiseks kasutage järgmisi terminalikäske:

echo "[default]" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

echo "mc_on=no" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

echo "mc_prefer_wired=yes" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

Eespool toodud muudatuste ennistamiseks saate faili /etc/nsmb.conf turvaliselt kustutada.

Aktiivses võrgus saadaolevate mitmekanalilise serverisõnumiploki valikute kohta lisateabe saamiseks käivitage järgmine terminalikäsk:

smbutil multichannel

Avaldamiskuupäev: