Domeenide kinnitamine Apple Business Manageris ja Apple School Manageris

Siit leiate teavet värskendatud nõuete kohta domeenide kinnitamiseks Apple Business Manageris ja Apple School Manageris.

See artikkel on mõeldud võrguadministraatoritele.

Apple nõuab organisatsioonidelt kõikide Apple Business Manageri ja Apple School Manageriga seotud kinnitamata ning uute domeenide kinnitamist. Seda tuleb teha enne hallatavate Apple’i ID-de loomist.

8. detsembril 2021 eemaldati Apple Business Manageri ja Apple School Manageri organisatsioonidest kõik kinnitamata domeenid. Hallatavad Apple’i ID-d kinnitamata domeenidel viiakse üle reserveeritud domeeni. Lõppkasutajaid sellest muudatusest ei teavitata. Kõik rollid ja õigused jäävad samaks, sh konto parool ja seotud e-posti aadress. Näiteks kui kasutate domeeni example.com ega kinnita seda enne detsembrit, nimetatakse hallatavad Apple'i ID-d isik@example.com automaatselt ümber isik@examplecom.appleid.com-iks.

Administraatoreid see ei mõjuta.

Häirete vältimiseks kinnitage kohe oma domeen või teisaldage oma hallatavad Apple'i ID-d kinnitatud või reserveeritud domeeni.


Domeenide vaatamine

Tegemaks kindlaks, kas teil on vaja oma domeen kinnitada, logige Apple Business Manageri või Apple School Manageri sisse ja valige Settings (Sätted) > Accounts (Kontod). Domeenid, mille nimest vasakul asub roheline ring, on kinnitatud. Kollase ringiga domeenid tuleb kinnitada.

Domeenivaade Apple Business Manageri sätete all organisatsiooniseadete vahekaardil

Kinnitage olemasolevad domeenid Apple Business Manageris.

Kinnitage olemasolevad domeenid Apple School Manageris.


Domeeni eemaldamine

Selleks, et eemaldada domeen, mida te ei saa kinnitada või ei kavatse kasutada, logige Apple Business Manageri või Apple School Manageri sisse ja valige Settings (Sätted) > Accounts (Kontod). Klõpsake domeenide kõrval nuppu Edit (Redigeeri) ja seejärel klõpsake nuppu Remove (Eemalda). Kui kinnitamata või kasutamata domeeniga on seotud hallatavaid Apple’i ID-sid, klõpsake nuppu Update Domain Name (Värskenda domeeninime), et viia hallatavad Apple’i ID-d üle kinnitatud või reserveeritud domeeni. Kasutajatele tuleb teada anda, et järgmine kord, kui nad sisse logivad, peavad nad kasutama värskendatud hallatavat Apple’i ID-d.


Kinnitatud domeenid

Teatud funktsioonid nõuavad kinnitatud domeenide kasutamist, nt Apple School Manageri integreerimine teie õppeinfosüsteemiga (SIS), kasutajate importimine Secure File Transfer Protocoli (SFTP) abil või liitautentimise lubamine. Kui soovite kasutada neid funktsioone, tuleb kasutada kinnitatud domeeni.

Üladomeeni kinnitamine ei kinnita alamdomeene. Kui kinnitate näiteks domeeni example.com, ei tähenda see veel domeeni appleid.example.com kinnitamist. Domeen appleid.example.com tuleb kinnitada eraldi.

Reserveeritud domeen

Reserveeritud domeen on selline domeen, mida pakub Apple. Seda saate kasutada ilma lisakinnituseta. See põhineb veebisaidil, mida kasutasite Apple Business Manageris registreerimiseks. Näiteks kui kasutate domeeni example.com, on reserveeritud domeeninimi example.appleid.com. Kui mitu organisatsiooni kasutavad korraga sama domeeni, lisatakse nimedele järjestikused numbrid, nt example2.appleid.com. Reserveeritud domeen on loodud automaatselt ja seda ei saa muuta ega eemaldada.

Kui domeeni ei kinnitata

Kui te oma domeeni ei kinnita, peatatakse ühised iPadi ja iCloudi seansid ning selle domeeniga seotud hallatavad Apple’i ID-d viiakse üle reserveeritud domeeni. Lõppkasutajaid sellest muudatusest ei teavitata ja teie kohustus on neid teavitada.


Mitu organisatsiooni

Kui domeen on Apple Business Manageriga seotud enne 2020. aasta märtsi, saab selle domeeni kinnitada mitu organisatsiooni. Iga organisatsioon peab domeeni kinnitama iseseisvalt. Tehke koostööd teiste Apple Business Manageri administraatoritega, siis on kindel, et järgmine organisatsioon ei alusta domeeni kinnitamise protsessi enne, kui eelmine organisatsioon on selle lõpetanud. Kui mitu organisatsiooni soovivad kinnitada korraga, võib TXT-kirje valideerimine põhjustada tõrkeid.

Isiklikud Apple'i ID-d.

Domeeni kinnitamine ei tekita konflikte olemasolevate Apple-i ID-dega, mis kasutavad sama domeeni. Ent kui organisatsioon lubab liitautentimise, peavad kasutajad valima konfliktsetele Apple'i ID-dele uue nime.

Avaldamiskuupäev: