Jälgige koodade virvenduse ajalugu Apple Watchiga

Lugege, kuidas häälestada funktsioon AFib History (Kodade virvenduse ajalugu), et jälgida, kui sageli teie süda näitab kodade virvenduse märke, ja logida oma seisundit mõjutavaid elustiili tegureid. 

Teave kodade virvenduse ja kodade virvenduse ajaloo kohta

Kodade virvendus on ebakorrapärase südamerütmi vorm, mille puhul südame ülemised kambrid ei löö sünkroonis alumistega. 

USA Haiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskuse andmetel on umbes 2%-l alla 65-aastastest inimestest ja 9%-l 65-aastastest ja vanematest inimestest kodade virvendus. Südame rütmihäired muutuvad vanuse kasvades üha sagedasemaks. Mõnel kodade virvendusega inimesel ei ole mingeid sümptomeid. Teistel tekivad sümptomid, mille hulka võivad kuuluda südame kiire löögisagedus, südamepekslemine, väsimus või õhupuudus.

Kodade virvendus on krooniline seisund, kuid ajaperiood, mille jooksul inimestel see esineb, võib muutuda, Kodade virvendusega inimesed elavad sageli tervislikku ja aktiivset elu. Südame kodade virvenduse ajalist kestust võib vähendada korrapärase treeningu, südamele hästi mõjuva toidu, tervisliku kaalu ja muude meditsiiniliste seisundite raviga, mis võivad kodade virvendust halvendada. Ravimata jätmise korral võib kodade virvendus põhjustada südamepuudulikkust või verehüübeid ja need omakorda insuldi.

Kodade virvenduse ajalugu annab pikaajalise nähtavuse aja kohta, mil teie süda näitab kodade virvenduse märke (ehk kodade virvenduse koormus), et saaksite seda teavet jaga oma arstiga põhjalikemate vestluste pidamiseks.

Vaja läheb järgmist

iPhone, milles kuvatakse häälestuskuva „Kodade virvenduse ajaloo toimimine“ 

Kodade virvenduse ajaloo häälestamine

 1. Avage oma iPhone’is rakendus Health.
 2. Puudutage vahekaarti Browse (Sirvi), seejärel puudutage valikut Heart (Süda).
 3. Puudutage valikut AFib History (Kodade virvendus ajalugu).
 4. Puudutage valikut Set Up (Häälesta) ja seejärel valikut Get Started (Alusta).
 5. Sisestage sünnikuupäev.
 6. Valige Yes (Jah), et näidata, et teil on arsti poolt diagnoositud kodade virvendus, seejärel tehke valik Continue (Jätka).
 7. Puudutage valikut Continue (Jätka), et saada lisateavet funktsiooni AFib History (Kodade virvenduse ajalugu), kuvatavate tulemuste ja elustiili tegurite kohta.
 8. Puudutage nuppu Done (Valmis).

Logige elustiili tegurid

AFib History (Kodade virvenduse ajalugu) kontrollib regulaarselt teie südame rütmi kodade virvenduse tunnuste suhtes. Kuigi kodade virvendus võib tekkida mis tahes ajal, on tegureid, mis võivad mõjutada ajalist kestust, mille jooksul süda näitab kodade virvenduse tunnuseid eelmise nädala kohta. AFib History (Kodade virvenduse ajalugu) vaatab järgmisi elustiili tegureid, mis võivad mõjutada südame kodade virvenduse ajalist protsenti.

 • Treeninguaeg (minutid)
 • Uni
 • Kaal
 • Alkoholi tarbimine
 • Vaikuseminutid

Kui kasutate Apple Watchi järjepidevalt treeningu, magamise või mediteerimise ajal, logitakse teie treeninguminutid, uneaeg ja vaikusemintuid automaatselt. Saate puudutada igat elustiili tegurit, seejärel puudutada valikut Log (Logi), andmete käsitsi logimiseks. Saate iga teguri jälgimiseks App Store’is puudutada allalaadimiseks ka soovitatud kolmanda poole rakenduse.

Vaadake funktsiooni AFib History (Kodade virvenduse ajalugu) hinnangut

Kui näiteid on piisavalt kogutud, saate Apple Watchi igal esmaspäeval iganädalased teated aja hinnangulise protsendimäära kohta, mil teie süda näitas eelmisel nädala kodade virvenduse märke. Täpsemat ajalugu saate vaadata ka rakenduses Health (Tervis).

iPhone, milles kuvatakse näide kodade virvenduse ajaloo graafikust, kui elustiiliteguriks on valitud uni 

 1. Avage oma iPhone’is rakendus Health.
 2. Puudutage vahekaarti Browse (Sirvi), seejärel puudutage valikut Heart (Süda).
 3. Puudutage valikut AFib History (Kodade virvendus ajalugu). Kui AFib History (Kodade virvendus ajalugu) on salvestatud lemmikutesse, pääsete sellele juurde ka vahekaardilt Summary (Kokkuvõte).

AFib History (Kodade virvendus ajalugu) hinnangud kuvatakse protsendina. Madalam protsent näitab, et kodade virvendust esines südames vähem aega, ja suurem protsent, et kauem. AFib History (Kodade virvendus ajalugu) ei kuva kunagi 0%. Selle asemel kuvatakse 2% või vähem.

Saate puudutada ka valikut Show Life Factors (Kuva elustiili tegurid), et võrrelda elustiili tegurit kodade virvenduse ajalooga.

Kodade virvenduse ajaloo olulisemate hetkede vaatamine

Funktsioon AFib History Highlights (Kodade virvenduse ajaloo olulisemad hetked) näitab teile nädalapäeva ja kellaaega, mil oli kõige sagedamini näha märke teie südame kodade virvendusest. See aitab teil hinnata, kuidas võivad eluolukorrad teie seisundit mõjutada. Pärast piisavate mõõteandmete kogumist on AFib History Highlights (Kodade virvenduse ajaloo olulisemad hetked) saadaval Apple Watchi kuuenädalase kandmise järel.

 

 1. Avage oma iPhone’is rakendus Health.
 2. Liikuge kerides jaotisse Highlights (Olulisemad hetked).
 3. Puudutage valikut AFib History (Kodade virvendus ajalugu).

Jagage kodade virvenduse ajalugu

Kui häälestate oma terviseandmete jagamise rakenduses Health (Tervis), saavad pereliikmed ja sõbrad teie kodade virvenduse ajaloo värskendusi. Kui elate Ameerika Ühendriikides, saate kodade virvenduse ajalugu jagada ka registreerunud tervishoiutöötajatega. Lisateave terviseandmete jagamise ja vaatamise kohta rakenduses Health (Tervis).

Saate funktsiooni AFib History (Kodade virvenduse ajalugu) andmed jagamiseks eksportida ka PDF-faili. Liikuge valikust AFib History (Kodade virvenduse ajalugu) allapoole valikuni Options (Suvandid) ning puudutage valikut Export PDF (Ekspordi PDF-fail). Puudutage nuppu Share (Jaga), et saata PDF-fail kellelegi oma kontaktidest, salvestada rakendusse Files (Failid) või saata see AirDropiga teise seadmesse.

Mida peaksite teadma?

 • Kui energiasäästurežiim on sisse lülitatud, lülitab see välja taustal töötava südame mõõtmise ja lõpetab kodade virvenduse ajaloo andmete kuvamise, kui need on aktiveeritud. Lisateave energiasäästurežiimi kohta.
 • Apple Watch ei tuvasta südameinfarkti ega insulti. Kui tunnete rinnus valu, survet, pigistustunnet või kui te arvate, et tegemist on südameinfarktiga, siis helistage viivitamatult hädaabiteenistusse.
 • Apple Watch kontrollib kodade virvendust perioodiliselt. AFib History (Kodade virvenduse ajalugu) ei pruugi leida igat arütmiajuhtu.
 • AFib History (Kodade virvenduse ajalugu) ei teavita teid, kuid teil esineb kodade virvendus.
 • Ärge muutke oma ravimit ilma arstiga rääkimata.
 • Kuna arütmiast teavitamise funktsioon pole ette nähtud kodade virvendusega inimestele, lülitatakse see funktsiooni AFib History (Kodade virvenduse ajalugu) häälestamisel automaatselt välja.
Avaldamiskuupäev: