Lisage autovõti iPhone’i või Apple Watchi rakendusse Wallet

Oma auto lukustamiseks, avamiseks ja käivitamiseks saate kasutada iPhone’i või Apple Watchi, kui lisate autovõtme rakendusse Wallet.

Autovõtmed rakenduses Wallet 

Autovõtme lisamiseks iPhone'i või Apple Watchi ja selle kasutamiseks peab teil olema:

 • ühilduv auto. Selleks, et teada saada, kas teie auto ühildub, pöörduge tootja või edasimüüja poole.
 • iPhone XS või uuem versioon või iPhone SE (2. põlvkond), milles töötab iOS-i uusim versioon, või Apple Watch Series 5 või uuem versioon või Apple Watch SE, milles töötab watchOS-i uusim versioon
 • Peate olema seadmesse sisse logitud oma Apple'i ID-ga.

Autovõtme lisamine iPhone'i rakendusse Wallet

 1. Veenduge, et teie auto on seotud auto tootjalt antud kontoga. 
 2. Avage autotootja rakendus, meilisõnum või tekstsõnum või kasutage auto ekraani ja järgige võtme seadistamise juhiseid.
 3. Kui teid saadetakse rakendusse Wallet, puudutage valikut Continue (Jätka).
 4. Kui ekraanil kuvatavates juhistes palutakse, siis asetage iPhone võtmelugerile sel ajal, kui iPhone'i ja autot seotakse.

Kui lisate autovõtme iPhone'i, on võimalik, et see lisatakse automaatselt seotud Apple Watchi. Või teile kuvatakse seotud Apple Watchi lisamise võimalus.

Autovõtme saate Apple Watchi lisada ka käsitsi. Puudutage seotud iPhone’i rakenduses Wallet valikut Wallet & Apple Pay > nupp Add (Lisa) autovõtme kõrval.

Lisateave autovõtme eemaldamise kohta Apple Walletist

Kui saate uue iPhone’i või lähtestate praeguse iPhone’i, peate autovõtme rakenduses Wallet uuesti seadistama.

Autovõtme kasutamine iPhone'is või Apple Watchis

Autovõtit saate iPhone’is või Apple Watchis kasutada auto lukustamiseks, avamiseks ja käivitamiseks. Võtme kasutamise viis ja saadaolevad funktsioonid sõltuvad teie auto mudelist. Et teada saada, milliseid funktsioone teie võti toetab, pöörduge auto tootja või edasimüüja poole.

Kui lisate autovõtme rakendusse Wallet, lülitatakse režiim Express Mode automaatselt sisse. Režiimiga Express Mode saate autovõtit kasutada seadet avamata või Face ID, Touch ID või pääsukoodiga autentimata.

Lisateave režiimi Express Mode kohta

Lukustage, avage ja käivitage auto passiivse sisenemisega

Mõne auto puhul saate auto lukustamiseks, avamiseks ja käivitamiseks kasutada passiivset sisenemist. Teil peab vaid seade kaasas olema.

 • Autole lähenedes autouks avaneb. 
 • Kui olete autos, saate auto käivitada.
 • Kui eemaldute autost oma seadmega, auto lukustub.

Ühilduvate autode passiivse sisenemise kasutamiseks peab teil olema iPhone 11 või uuem versioon või Apple Watch Series 6 või uuem versioon.

Lukustage, avage, käivitage auto selle lähedal olles

Mõne auto puhul saate auto lukustada, avada ja käivitada, kui hoiate seadet uksekäepideme või kaardilugeri lähedal.

 • Auto lukustamiseks või avamiseks hoidke seadet autoukse käepideme juures.
 • Auto käivitamiseks asetage iPhone auto võtmelugerisse või hoidke Apple Watchi lugeri lähedal. Seejärel vajutage auto käivitusnuppu.

Lukustage ja avage auto kaugelt

Mõne auto puhul saate oma seadet kasutada auto kauglukustamiseks ja -avamiseks ning muude funktsioonide kasutamiseks kaugühenduse kaudu.

 1. Avage seadmes rakendus Wallet.
 2. Puudutage autovõtit.
 3. Autost olenevalt kuvatakse erinevad funktsioonid, nagu lukustamine, avamine või käivitamine.

Ühilduvate autode puhul peab teil kaugsisenemise kasutamiseks olema iPhone 11 või uuem versioon või Apple Watch Series 6 või uuem versioon. Samuti peate olema oma auto Bluetoothi levipiirkonnas.

Autovõtme jagamine

Olenevalt auto mudelist võib teil olla võimalus jagada oma autovõtit sõnumsiderakenduste (nt Messages, Mail, WhatsApp jne) või AirDropi kaudu.

 1. Avage iPhone’is rakendus Wallet, seejärel puudutage oma autovõtit.
 2. Puudutage jagamisnuppu . Kui jagamisvalikut ei kuvata, võtke kasutusele iOS-i või watchOS-i uusim versioon.
 3. Valige jagamisvõimalus.
 4. Pange jagatud võtmele nimi (või valige viimatine kontakt, et kasutada tema nime), määrake jagatud võtme kasutamise õigused ja valige, kas soovite suurema turvalisuse huvides nõuda aktiveerimiskoodi. Mõni autovõti nõuab sõiduki koodi.
 5. Valige oma adressaat. Kui jagate võtit rakenduses Messages ja panite võtmele nime viimatise kontakti järgi, määratakse adressaadiks automaatselt see kontakt. 
 6. Puudutage nuppu Continue (Jätka), autentige end Face ID-ga ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
 7. Kui valisite aktiveerimiskoodi nõude või kui teie võti nõuab sõiduki koodi, kuvatakse kood pärast võtme jagamist. Teie adressaat vajab seda ühekordset koodi võtme lisamiseks oma seadmesse. Puudutage jagamisvalikut, et saata see kood oma adressaadile, või maksimaalse turvalisuse huvides jagage seda isiklikult või telefoni teel.

Teie adressaadil võib olla vaja võtme lisamiseks oma seadmesse ka teie võtmepulti või muud seadet, millel on autovõti juba olemas.

Autovõtme jagamise peatamine: Avage rakendus Wallet ja puudutage oma autovõtit. Puudutage nuppu People (Inimesed) , valige adressaat, kellega jagamise soovite peatada, ja siis puudutage valikut Stop Sharing (Peata jagamine).

Kui peate iPhone'i laadima

iPhone’i mudelist olenevalt saate kasutada autovõtit ka siis, kui iPhone’i aku on tühi.

Kui kaotate seadme

 • Kui seade kaob või see varastatakse, saate seadme märkida kadunuks. Selle toiminguga tagatakse, et keegi teine ei saa teie seadet kasutada, ja sellega lülitatakse automaatselt välja teie autovõti ning rakenduses Wallet olevad kaardid ja pääsmed.
 • Jagatud võtmeid ei lülitata välja, kui märgite oma seadme kaotatuks.
Avaldamiskuupäev: