Kui rakenduses Wallet ühistranspordikaardi saldot ei värskendata

Kui kannate rakenduses Wallet ühistranspordikaardile raha, kuid see ei kajastu saldos, saate teha järgmist.

Vaadake üle oma krediit-, deebet- või ettemaksukaardi tehingud

Kontrollige selle maksekaardi tehinguid, mida kasutasite rakenduses Wallet ühistranspordikaardile raha kandmiseks. Kui tehingute ajaloos on debiteerimiskanne, võib teie ühistranspordikaardi saldo olla õige, isegi kui rakenduse Wallet saldo on sellest erinev.

Kui teie ühistranspordikaardi saldo pole õige

  1. Avage iPhone’is rakendus Wallet.
  2. Puudutage ühistranspordikaarti ja siis lisateabe nuppu More info.
  3. Avage Service Mode (Hooldusrežiim) ja autentige Face ID, Touch ID või pääsukoodiga.

Režiimi Service Mode (Hooldusrežiim) välja lülitamiseks puudutage kaarti.

Kui saldo on endiselt vale, taaskäivitage iPhone.

Avaldamiskuupäev: