Water Locki kasutamine ja Apple Watchist vee väljutamine

Apple Watchi vees kandmisel lülitage sisse Water Lock. Kui olete lõpetanud, keerake diginuppu Digital Crown, et vesi kella kõlarist eemaldada. Selleks tehke järgmist.

Kui Water Lock on sisse lülitatud, ei reageeri Apple Watch Series 2 või uuem versioon ekraanikuva puudutusele. See hoiab teie vees viibimise ajal ära juhuslikud ja soovimatud sisestused. Kui lülitate funktsiooni Water Lock välja, väljutab kell kogu kõlarisse jäänud vee.

Funktsiooni Water Lock sisselülitamine

  1. Kui kella sihverplaat või rakendus on nähtav, puudutage ja hoidke ekraani alaosa. Oodake, kuni kuvatakse Control Center, seejärel libistage sõrmega üles. Control Centeri saate avada mis tahes ekraanil.
  2. Puudutage nuppu Water Lock . Kella sihverplaadi ülaosas kuvatakse ikoon Water Lock .

Funktsioon Water Lock lülitub automaatselt sisse, kui alustate veega seotud treeningut, näiteks ujumist või surfamist.

Funktsiooni Water Lock väljalülitamine ja vee väljutamine

Keerake Apple Watchi küljel asuvat diginuppu Digital Crown, kuni kuvale ilmub teade Unlocked (Lukust avatud). Diginuppu Digital Crown saab pöörata mõlemas suunas.

Kõlarist vee väljutamiseks kõlab rida helisignaale ja seejärel saate ekraani taas tavapäraselt kasutada.

Avaldamiskuupäev: