Siri privaatsus ja hindamine

Oleme teadlikud, et kliente on teinud murelikuks hiljutised teated selle kohta, et inimesed kuulavad Siri kvaliteedi hindamise protsessi osana Siri helisalvestisi. Võtsime klientide muret arvesse ning peatasime kohe Siri taotluste inimhindamise. Samuti alustasime oma tavade ja poliitikate põhjalikku läbivaatamist. Selle tulemusel otsustasime teha Sirile mõned muudatused, mis tehakse kättesaadavaks sel sügisel välja antava tarkvaravärskenduse kaudu. Lisateavet nende muudatuste kohta leiate sellest Apple Newsroomi postitusest.

Lisaks leiate siit mõned vastused levinud küsimustele Siri privaatsuse ja hindamise kohta.

Mis on hindamine?

Enne kui hindamise peatasime, hõlmas see protsess Sirile esitatud taotluste väikeste helinäidiste (vähem kui 0,2%) ja neist arvutiga loodud transkriptsioonide läbivaatamist. Selle eesmärk oli mõõta, kui hästi Siri kasutajale vastas, ja parandada funktsiooni töökindlust. Näiteks: kas kasutaja eesmärk oli Siri äratada? Kas Siri kuulis taotlust täpselt? Ja kas Siri vastas taotlusele asjakohaselt? Hinnates aja jooksul väikest osa Sirile esitatud taotluste helinäidiseid, saab Apple teha olulisi täiustusi, mis aitavad tagada, et meie kliendid kõikjal maailmas saavad Siri kasutamisel võimalikult hea kogemuse.

Mille poolest erinevad Siri privaatsuspoliitikad teiste nutikate abiliste omadest? 

Meie Apple’is usume, et privaatsus on üks põhilistest inimõigustest. Projekteerime oma tooted kaitsma kasutajate isikuandmeid ja töötame pidevalt selle nimel, et seda kaitset tugevdada. See kehtib ka meie teenuste kohta.

Meie eesmärk Siri näol on pakkuda klientidele parimat kasutuskogemust ja kaitsta samal ajal valvsalt nende privaatsust. Usume, et klientide helisalvestised peaksid olema vaikimisi privaatsed, ilma et kliendid peaksid selleks oma seadme sätteid muutma. Apple’it kasutades peavad kliendid saama valida, kas jagavad Siri täiustamiseks oma heli.

Siri on projekteeritud täielikult kaitsma kasutaja privaatsust, kuna Apple’i äritegevus ei sõltu kellegi andmete kogumisest. Kasutame suurepärase teenuse pakkumiseks nii vähe andmeid kui võimalik ja töötleme neid andmeid (sh Sirile esitatavaid taotlusi) nii palju kui võimalik seadme sees.

Siri kasutab andmete jälgimiseks nende töötlemise ajal juhuslikku identifikaatorit (ühe seadmega seostatavat pikka tähtedest ja numbritest koosnevat stringi), mitte ei proovi andmeid siduda teie Apple ID või telefoninumbri kaudu teie isikuga. Usume, et see protsess on tänapäeval kasutatavate digiabiliste seas unikaalne. Lisakaitse pakkumiseks tühistatakse seadme andmete seos juhusliku identifikaatoriga kuue kuu pärast.

Täpne teave selle kohta, millistele andmetele Siri juurde pääseb ja kuidas kaitseme selle käigus teie andmeid, kuvatakse iOS-i jaotises Settings (Sätted) > Siri & Search (Siri ja otsing) > About Ask Siri & Privacy (Teave Sirilt küsimise ja privaatsuse kohta).

Kas Siri kuulab kogu aeg? Mida teha, et Siri ei kuulaks, kui ma pole öelnud „Hey Siri“ (Tere, Siri)? 

Ei. Siri on loodud aktiveerima ja saatma heli Apple’ile ainult siis, kui käivitate seadme, öeldes „Hey Siri“ (Tere, Siri), kasutate Apple Watchis rääkimiseks kella ülestõstmise funktsiooni või käivitate Siri füüsiliselt iPhone'is, iPadis, Macis, Apple Watchis, Apple TV-s, AirPodsis või HomePodis spetsiaalsete nuppude abil.

Tervituse „Hey Siri“ (Tere, Siri) tuvastamiseks töötleme heli mitmeetapilise analüüsi käigus ainult seadmes, et teha kindlaks, kas heli vastas „Hey Siri“ (Tere, Siri) mustrile. Teie heli saadetakse serverisse ainult siis, kui seade tuvastab mustri „Hey Siri“ (Tere, Siri). Serveris analüüsitakse täiendavalt kogu taotlust, et veenduda, et see on mõeldud Siri jaoks.

Aeg-ajalt puutume kokku „valepäästikutega“, mis tähendab, et Siri aktiveeriti siis, kui te ei kavatsenud seda teha. Teeme kõvasti tööd selleks, et vähendada valepäästikute hulka, ja oleme värskendanud nende läbivaatamise protsessi, et piirata hindajate juurdepääsu neile. Kui hindamist jätkame, teeb meie meeskond kõik vajaliku, et kustutada kõik salvestised, mille puhul on kindlaks tehtud, et need käivitasid Siri kogemata.


Kui ütlete, et vähendate nende andmete hulka, millele läbivaatajad juurde pääsevad, siis mida see tähendab? Mida nad ikkagi kuulata saavad?

Teeme muudatusi inimhindamisprotsessis, et vähendada nende andmete hulka, millele läbivaatajad juurde pääsevad, nii et nad näeksid ainult oma tööks vajalikke andmeid. Näiteks rakenduses Home häälestatavate seadmete ja ruumide nimedele pääseb läbivaataja juurde ainult juhul, kui hinnatav taotlus sisaldab kodus olevate seadmete juhtimist.


Miks on Siril vaja juurdepääsu sellistele kasutajaandmetele nagu kontaktid, isiklike esitusloendite nimed ning rakenduses Home häälestatud ruumide ja seadmete nimed? Kas Apple saab mind tuvastada või juhtida minu HomeKiti seadmeid?

Et Siri saaks isikupärastatud ülesandeid täpsemini täita, kogub ja salvestab ta teie seadmest pärit teatud teavet. Kui Sirile satub näiteks ette tundmatu nimi, võib ta kasutada teie kontaktide hulgas olevaid nimesid, et veenduda, et ta tuvastab selle õigesti. Täpne teave selle kohta, millistele andmetele Siri juurde pääseb ja kuidas kaitseme selle käigus teie andmeid, kuvatakse iOS-i jaotises Settings (Sätted) > Siri & Search (Siri ja otsing) > About Ask Siri & Privacy (Teave Sirilt küsimise ja privaatsuse kohta).

Siri kasutab täpse vastuse andmiseks nii vähe andmeid, kui võimalik. Kui esitate küsimuse näiteks spordivõistluse kohta, kasutab Siri sobivate tulemuste pakkumiseks teie üldist asukohta. Kui aga küsite, kus asub lähim toidupood, kasutatakse täpsemaid asukohaandmeid.

Kui palute Siril lugeda ette teie lugemata sõnumid, annab Siri teie seadmele lihtsalt juhise lugemata sõnumid ette lugeda. Teie sõnumite sisu ei edastata Siri serveritesse, kuna see pole taotluse täitmiseks vajalik.


Kes hindamisega tegelevad? 

Kui klient on selle funktsiooni lubanud, on Siri vestluste helinäidiste kuulamise õigus ainult Apple’i töötajatel. Meie meeskond tegeleb selle nimel, et kustutada kõik salvestised, mille kohta on kindlaks tehtud, et need on Siri käivitanud kogemata.


Miks säilitate nende klientide transkriptsioone, kes ei ole seda teenust valinud?

Arvuti loodud transkriptsioone kasutatakse Siri täiustamiseks ja funktsiooni töökindluse suurendamiseks. Neid transkriptsioone kasutatakse masinõppetreeningutes, et täiustada Sirit, tuvastada levinud kasutusmustreid ning värskendada keele- ja mõistmismudeleid. Transkriptsioone võidakse kasutada ka Siri töökindlust mõjutavate kriitiliste probleemide lahendamiseks.


Kas ainus võimalus takistada Siril minu helisalvestiste ja transkriptsioonide säilitamist on Siri keelata?

Alates 2019. aasta sügisel välja antavast tarkvaraversioonist ei säilita Apple enam teie Sirile esitatud taotluste heli. Arvuti loodud transkriptsioone teie helitaotlustest võidakse kasutada Siri täiustamiseks. Need transkriptsioonid on seostatud juhusliku identifikaatoriga, mitte teie Apple ID-ga, kuni kuus kuud. Kui te ei soovi, et teie Siri helisalvestiste transkriptsioone säilitataks, saate Siri ja dikteerimise sätetes keelata.

Avaldamiskuupäev: