Siriga sõnumitest teatamine kõrvaklappides AirPods

Kõrvaklappide AirPods või ühilduvate Beatsi kõrvaklappide kandmisel saab Siri teid teavitada sissetulevatest sõnumitest. Seejärel saate koheselt ilma käsi kasutamata vastata.

Mida teil tarvis on?

Saate Siri sissetulevate sõnumite teavitamise lubada järgmistel kõrvaklappidel:

 • AirPods Max
 • AirPods (2. põlvkond)
 • AirPods Pro
 • Powerbeats,
 • Powerbeats Pro
 • Beats Solo Pro.

Teie ühtivad kõrvaklapid tuleb siduda ühega järgmistest seadmetest:

 • versiooniga iOS 14.3 või hilisema versiooniga iPhone’iga,
 • versiooniga iPadOS 14.3 või hilisema versiooniga iPadiga.


Sõnumitest teatamine Siriga

Kuidas Siriga sõnumitest teatamine sisse lülitada?

 1. Avage sätete rakendus Settings.
 2. Puudutage suvandit Notifications (Teatised), seejärel puudutage valikut Announce Messages with Siri (Teata Siriga sõnumitest).
 3. Lülitage sisse valik Announce Messages with Siri (Teata Siriga sõnumitest).

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, loeb Siri teie sissetulevad sõnumid ette, kui teie kõrvaklapid on iPhone’i või iPadiga ühendatud, te kannate neid ja teie seade on lukus. Siri esitab tooni, teatab saatja nime ja loeb sõnumi ette. Kui sõnum on pikk, teatab Siri saatja nime ja ütleb vaid, et nad saatsid teile sõnumi. Saate paluda Siril lugeda kogu sõnum ette või avada selle lugemiseks oma iPhone või iPad.

Suvandis Settings (Sätted) > Notifications (Teatised) > Announce Messages with Siri (Teata Siriga sõnumitest) saate lisaks hallata, milliste kontaktide sõnumid Siri ette loeb. Puudutage valikut Messages (Sõnumid) ja valige seejärel Favorites (Lemmikud), Recents (Hiljutised), Contacts (Kontaktid) või Everyone (Kõik).

Kui te kohandate kontrollkeskuse kaasama suvandi Announce Messages with Siri (Teata Siriga sõnumitest), saate kasutada kontrollkeskust funktsiooni kiiresti sisse või välja lülitamiseks.

Kuidas sõnumitele vastata?

 1. Oodake, kuni Siri loeb sõnumi ette. Siri kuulab seejärel teie vastust.
 2. Öelge Sirile, et te soovite vastata, seejärel öelge oma sõnum. Öelge „Vasta, et ma olen teel“ või „Ütle talle, et me kohtume seal“. Kui te lõpetate rääkimise, loeb Siri vastuse teile ette ja küsib, kas tahate selle saata. 

Võite ka lasta Siril saata vastus kohe, ilma teile ette lugemata. Avage Settings (Sätted) > Notifications (Teatised) > Announce Messages with Siri (Teata Siriga sõnumitest) ja lülitage sisse suvand Reply Without Confirmation (Vasta ilma kinnituseta).

Kui teile saabub korraga mitu sõnumit, saate funktsiooni Announce Messages with Siri (Teata Siriga sõnumitest) peatada, võttes ühe kõrvaklapi AirPods välja või eemaldades kõrvaklapid.

Kui te ei kuule Siri teateid

Kui te ei kuule Siri teateid oma sõnumitest, proovige järgmist.

 1. Veenduge, et kasutaksite ühilduvat seadet.
 2. Veenduge, et teie kõrvaklapid AirPods või ühilduvad Beatsi kõrvaklapid oleksid suvandis Settings (Sätted) > Bluetooth teie seadmega seotud.
 3. Avage Settings (Sätted) > Notifications (Teatised) > Announce Messages with Siri (Teata Siriga sõnumitest) ja veenduge, et funktsioon Announce Messages with Siri (Teata Siriga sõnumitest) oleks sisse lülitatud. Seejärel puudutage suvandit Messages (Sõnumid) ja veenduge, et funktsioon Announce Messages with Siri (Teata Siriga sõnumitest) oleks seal samuti sisse lülitatud.
 4. Veenduge, et teie iPhone või iPad oleks lukus ja selle ekraan oleks tume. Siri ei teata sõnumitest, kui te kasutate seadet.

Avaldamiskuupäev: