Kui näete välise autentimise sisselülitamisel teadet „Seda domeeni kasutab teine asutus“

Kui rohkem kui ühel Apple School Manageri organisatsioonil on hallatavaid Apple ID-sid ühes domeenis, ei saa domeeni praegu väliseks autentimiseks kasutada.

See artikkel on mõeldud süsteemihalduritele.

Kui lubate välise autentimise, kontrollib Apple School Manager , kas teie domeenis on olemasolevaid Apple ID-d. Kui teie domeenis on hallatavaid Apple ID-sid, mis on loodud teises Apple School Manageri organisatsioonis, näete teadet, mis ütleb: „Seda domeeni kasutab teine asutus“.

This document will be updated as more information becomes available.

Avaldamiskuupäev: