Teave funktsiooni Accessibility Events (Hõlbustussündmused) kohta

Accessibility Events (Hõlbustussündmused) on opsüsteemis macOS 10.14 (ja uuem) ning opsüsteemis iOS 12 (ja uuem) saadaolev katsejärgus veebiarendusfunktsioon, mille kasutamiseks peab Safari täpsemates seadetes olema sisse lülitatud funktsioon Accessibility Object Model (Hõlbustusfunktsioonide objektimudel).

Funktsiooni Accessibility Events (Hõlbustussündmused) kasutamine

Uus funktsioon Accessibility Events (Hõlbustussündmused) aitab veebiarendajatel tagada, et nende kohandatud juhtelemendid (nt kohandatud veebiliugurid) on hõlpsalt kasutatavad abitehnoloogia kasutajatele. Toiminguid saab nüüd käivitada selliste abitehnoloogiate abil nagu VoiceOver ja Switch Control (Lülitiga juhtimine) või selliste igapäevaste sisendseadmete abil nagu klaviatuur. Accessibility Events on üks osa projektist Accessibility Object Model (AOM) – veebitehnoloogiast, mida arendavad praegu ühiselt W3C koos Apple'i, Google'i ja Mozilla Foundationiga. AOM on iOS-is ja macOS-is vaikimisi välja lülitatud.

Funktsiooni Accessibility Events (Hõlbustussündmused) sisselülitamine

Kuigi funktsiooni Accessibility Events (Hõlbustussündmused) juhtelement on vaikimisi sisse lülitatud, töötab funktsioon ainult siis, kui AOM-i seade (arendusfunktsioon, mis on vaikimisi välja lülitatud), on lubatud.

Funktsiooni Accessibility Events (Hõlbustussündmused) sisselülitamine Macis

  1. Valige Safari > Preferences (Eelistused).
  2. Klõpsake valikut Advanced (Täpsemalt) ja seejärel valige menüüribal Show Develop Menu (Kuva arendusmenüü).
  3. Valige Safari menüüribal Develop (Arendus) > Experimental Features (Katsefunktsioonid) > Accessibility Object Model (Hõlbustusfunktsioonide objektimudel).
  4. Veenduge, et funktsioon Accessibility Events (Hõlbustussündmused) on jaotises  > System Preferences (Süsteemieelistused) > Accessibility (Hõlbustusfunktsioonid) > VoiceOver > Open VoiceOver Utility (Ava utiliit VoiceOver) > Web (Veeb) > General (Üldine) > Accessibility Events (Hõlbustussündmused) sisse lülitatud.

Macis jälgib funktsioon Switch Control (Lülitiga juhtimine) seadet Accessibility Events (Hõlbustussündmused) utiliidis VoiceOver.

Funktsiooni Accessibility Events (Hõlbustussündmused) sisselülitamine iPhone'is, iPadis või iPod touchis

  1. Avage Settings (Seaded) > Safari > Advanced (Täpsemalt) > Experimental Features (Katsefunktsioonid).
  2. Puudutage funktsiooni Accessibility Object Model (Hõlbustusfunktsioonide objektimudel) sisselülitamiseks.
  3. Puudutage valikuid Settings (Seaded) > General (Üldine) > Accessibility (Hõlbustusfunktsioonid), et veenduda, et Accessibility Events (Hõlbustussündmused) on utiliidi VoiceOver ja funktsiooni Switch Control (Lülitiga juhtimine) jaoks sisse lülitatud. VoiceOveri puhul puudutage valikuid VoiceOver > Web (Veeb) > Accessibility Events (Hõlbustussündmused). Või puudutage funktsiooni Switch Control (Lülitiga juhtimine) puhul valikuid Switch Control (Lülitiga juhtimine) > Web (Veeb) > Accessibility Events (Hõlbustussündmused).

Privaatsus

Apple'i jaoks on oluline nii hõlbusfunktsioonide pakkumine kui ka privaatsuse tagamine. Funktsioon Accessibility Events (Hõlbustussündmused) ei luba veebisaitidel otse esitada päringuid selle kohta, kas isik kasutab ekraanilugerit või muud konkreetset abitehnoloogiat, ega paku teavet kasutaja võimete või erivajaduste kohta. Kuid selleks, et arendajad saaksid pakkuda abitehnoloogiaga ühilduvaid veebisaite, võivad nad teada, et abitehnoloogia on seadmes aktiivne.

Avaldamiskuupäev: