Teave funktsiooni Accessibility Events (Hõlbustussündmused) kohta

Funktsiooni Accessibility Events (Hõlbustussündmused) lüliti operatsioonisüsteemides macOS 10.14.3 ja iOS 12.3, mis eelnevalt asus kohas Accessibility settings (Hõlbustusseaded), ühendati funktsiooni Accessibility Object Model (AOM) juhtelemendiga.

Funktsiooni Accessibility Events (Hõlbustussündmused) kasutamine

Uus funktsioon Accessibility Events (Hõlbustussündmused) pakub veebiarendajatele võimalust tagada abitehnoloogiate kasutajatele juurdepääsu nende kohandatud juhtelementidele. Toiminguid saab nüüd käivitada selliste abitehnoloogiate abil nagu VoiceOver ja Switch Control (Lülitiga juhtimine) või selliste igapäevaste sisendseadmete abil nagu klaviatuur. 

Accessibility Events (Hõlbustussündmused) on üks osa projektist Accessibility Object Model (AOM) – veebitehnoloogiast, mida arendavad praegu ühiselt W3C koos Apple'i, Google'i ja Mozilla Foundationiga. Standardikavand hõlmab uusi semantilisi sisendsündmusi, nagu kohandatud liugurite suurendus- ja vähendustoiminguid, kohandatud dialoogide sulgemistoiminguid ning kohandatud kerimiskuvade saalimistoiminguid. Funktsioon AOM on iOS-is ja macOS-is vaikimisi välja lülitatud.

Funktsiooni Accessibility Events (Hõlbustussündmused) sisselülitamine

Funktsioon Accessibility Events (Hõlbustussündmused) töötab ainult siis, kui AOM-i seade on lubatud.

Funktsiooni Accessibility Events (Hõlbustussündmused) sisselülitamine Macis

  1. Valige Safari > Preferences (Eelistused).
  2. Klõpsake valikut Advanced (Täpsemalt) ja seejärel valige menüüribal Show Develop Menu (Kuva arendusmenüü).
  3. Valige Safari menüüribal Develop (Arendus) > Experimental Features (Katsefunktsioonid) > Accessibility Object Model (Hõlbustusfunktsioonide objektimudel).

Funktsiooni Accessibility Events (Hõlbustussündmused) sisselülitamine iPhone'is, iPadis või iPod touchis

  1. Avage Settings (Seaded) > Safari > Advanced (Täpsemalt) > Experimental Features (Katsefunktsioonid).
  2. Puudutage funktsiooni Accessibility Object Model (Hõlbustusfunktsioonide objektimudel) sisselülitamiseks.

Privaatsus

Apple'i jaoks on oluline nii hõlbusfunktsioonide pakkumine kui ka privaatsuse tagamine. Funktsioon Accessibility Events (Hõlbustussündmused) ei luba veebisaitidel otse esitada päringuid selle kohta, kas isik kasutab ekraanilugerit või muud konkreetset abitehnoloogiat, ega paku teavet kasutaja võimete või erivajaduste kohta. Kuid abitehnoloogia toimingutega ühilduvate keerukate veebirakenduste pakkumiseks võivad veebiarendajad saada teada, et mingil kujul abitehnoloogia on seadmes aktiveeritud, kuid ainult siis, kui kasutaja proovib ühte nendest kohandatud juhtelementidest kasutada.

Apple on aktiivselt seotud standardiasutuste rühmadega (nt W3C) ja kõigi meie toodete loomisel lähtutakse privaatsuse tagamise põhimõttest. Standardi arenedes hindame jätkuvalt, kuidas hõlbustusfunktsioone veebis kasutaja juhtelemendi abil kõige paremini toetada.

Avaldamiskuupäev: