Vasak või parem AirPod ei tööta

Vaadake, mida teha, kui vasak või parem AirPod heli ei esita.

Kõigepealt pange mõlemad AirPodsid laadimiskarpi ja veenduge, et mõlemad AirPodsid laeks. Vaadake, mida teha, kui AirPodid või karp ei lae. Kui AirPod ikka ei tööta, tehke oma AirPodside lähtestamiseks järgmist.

  1. Avage oma iOS-i seadmes menüü Settings (Seaded) > Bluetooth. 
  2. Koputage AirPodside kõrval ikooni „i“ infoikoon.
  3. Puudutage valikut Forget This Device (Unusta see seade), seejärel puudutage kinnitamiseks.
  4. Pange mõlemad AirPodsid laadimiskarpi. Sulgege kaas, oodake 30 sekundit ja avage see.
  5. Vajutage ja hoidke seadistusnuppu paar sekundit all, kuni näete olekutuld valgena vilkumas.
  6. Ühendage oma AirPodsid uuesti, asetades need seadme lähedale ja avades kaane. Järgige seadme ekraanil kuvatavaid samme.
  7. Kontrollige mõlemat AirPodsi.

Vajaduse korral kontrollige iga AirPodi mikrofoni ja kõlari võrke. Kui näete mustust, puhastage oma AirPodsid ja vaadake, kas see lahendab probleemi.

Kui vajate endiselt abi, võtke ühendust Apple’i toega.

Avaldamiskuupäev: