Remonditud või asendatud PowerBeats Pro kõrvaklappide kasutamine

Siit saate teada, kuidas kasutada remonditud või asendatud Powerbeats Pro kõrvaklappe.

Powerbeats Pro asenduskõrvaklappide seadistamine

  1. Asetage mõlemad Powerbeats Pro kõrvaklapid laadimiskarpi. Jätke kaas lahti.
  2. Kontrollige karbi esiküljel paiknevat seadmeoleku LED-tuld. See peaks vilkuma punaselt.
  3. Vajutage karbi siseküljel olevat süsteeminuppu, hoides seda all 5 sekundit. Olekutuli peaks vilkuma valgelt. Kui see jätkab punaselt vilkumist, ühendage karp vooluvõrku, sulgege kaas ja oodake 20 minutit.
  4. Siduge Powerbeats Pro oma seadmega.

iPhone’iga sidumine

  1. Jätke kõrvaklapid karpi ja karp avatuks ning hoidke Powerbeats Pro klappe lukust avatud iPhone’i lähedal. iPhone’is kuvatakse häälestusanimatsioon.
  2. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Muu seadmega sidumine

  1. Veenduge, et teie seadmes oleks lubatud Bluetooth.
  2. Jätke kõrvaklapid karpi ja karp avatuks ning vajutage Powerbeats Pro süsteeminuppu seni, kuni LED-tuli vilkuma hakkab.
  3. Avage seadmes Bluetoothi menüü. Näiteks Macis valige Apple’i () menüü > System Preferences (Süsteemieelistused) ja seejärel klõpsake valikut Bluetooth.
  4. Tuvastatud Bluetooth-seadmete loendis puudutage või klõpsake Powerbeats Prod.

© 2019 Apple Inc. Kõik õigused kaitstud. Apple ja Apple’i logo on ettevõtte Apple Inc. USA-s ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid. AppleCare on ettevõtte Apple Inc. USA-s ja teistes riikides registreeritud teenindusmärk. Beats, Beats by Dr. Dre ja ringikujuline b-logo on Apple’i tütarettevõtte Beats kaubamärgid/teenindusmärgid.

Avaldamiskuupäev: