Apple Pay abil ühistranspordiga sõitmiseks Walletis kaardi seadistamine

Apple Payga sõitude eest maksmiseks valige kaart ja lugege, kuidas lülitada sisse Express Transit.

Mida on vaja, et seadistada Walletis kaarti ühistranspordiga sõitmiseks?

Express Transiti kasutamise nõuded

Ühistranspordifirma rakenduse kasutamise korral

Kui laadite alla ühistranspordifirma rakenduse, võib teil olla võimalik seda kasutada näiteks järgmiste lisateenuste jaoks.

 • Uue ühistranspordikaardi seadistamine
 • Virtuaalkaardi saldo ülekandmine
 • Ühistranspordikaardile raha lisamine

Võimalik, et peate ühistranspordifirmaga ühendust võtma, et saada teada, kas teil on võimalik nende rakenduses oma ühistranspordikaardile raha lisada.

Walletis Express Transiti jaoks kaardi seadistamine

Teil on võimalik seadistada Walletis sobilik kaart, mida kasutada Express Transiti jaoks.3 Walletis Express Transitiga kasutatavate kaartide kohta küsige teavet ühistranspordifirmalt. Walletis sobiliku maksekaardi või ühistranspordikaardi seadistamiseks järgige järgmisi juhiseid.

Uue maksekaardi seadistamine

Apple Pays Express Transiti jaoks krediit-, deebet- või ettemaksukaardi seadistamiseks tehke järgmist.

iPhone’i puhul

 1. Avage iPhone’is rakendus Wallet ja puudutage lisamisnuppu Nupp Add (Lisa).
 2. Täitke juhtnööre uue kaardi lisamiseks.
 3. Puudutage valikut Next (Edasi).
 4. Lülitage Express Transit sisse oma uue kaardi jaoks.

Apple Watchi puhul

 1. Avage iPhone’is rakendus Apple Watch ja puudutage vahekaarti My Watch (Minu Watch).
 2. Puudutage valikut Wallet & Apple Pay, seejärel puudutage valikut Add Card (Lisa kaart).
 3. Uue kaardi lisamiseks järgige juhiseid, seejärel puudutage valikut Next (Edasi).
 4. Lülitage Express Transit sisse oma uue kaardi jaoks.

Walletis uue ühistranspordikaardi seadistamine

Teil on võimalik seadistada Walletis uus ühistranspordikaart, mida kasutada Apple Pays Express Transiti jaoks.

 1. Kontrollige, kas teie seadme piirkond on seadistatud õigesti.
  • Valige iPhone’is Settings (Seaded) > General (Üldine) > Language & Region (Keel ja piirkond) ning seejärel liikuge valiku Region (Piirkond) juurde.
  • Apple Watchi puhul avage iPhone’is rakendus Watch ja puudutage vahekaarti My Watch (Minu Watch). Seejärel puudutage valikut General (Üldine) > Language & Region (Keel ja piirkond) ning kontrollige valikust Region (Piirkond) oma piirkonda.
 2. Avage iPhone’is rakendus Wallet.
 3. Puudutage lisamisnuppu Nupp Add (Lisa), seejärel puudutage valikut Continue (Jätka).
 4. Puudutage oma linna ühistranspordikaarti, seejärel valige kaardile panemiseks summa ja puudutage valikut Add (Lisa).4
 5. iPhone’is uue ühistranspordikaardi loomiseks järgige juhiseid.
 6. Lülitage Express Transit sisse oma uue ühistranspordikaardi jaoks.

Ühistranspordikaardi kasutamine võib piirkondliku kättesaadavuse alusel olla piiratud. Mõni ühistranspordikaart ei pruugi teie piirkonnas saadaval olla. Teie linnas või piirkonnas Walletisse ühistranspordikaartide lisamise võimalikkuse kohta võib tasuda küsida teavet ühistranspordifirmalt.

Esimesest Walletisse lisatud ühistranspordikaardist saab automaatselt teie Express Transiti kaart. Teil on võimalik muuta oma Express Transiti kaarti igal ajal rakenduses Wallet.

Pärast Walletis kaardi seadistamist võib olla võimalik ühistranspordikaardile raha lisada. Lihtsalt avage iPhone’is või Apple Watchis rakendus Wallet, puudutage ühistranspordikaarti ja seejärel puudutage valikut Add Money (Lisa raha). Kui valikut Add Money (Lisa raha) ei kuvata, küsige ühistranspordifirmalt, kas ja kuidas saab Walletis ühistranspordikaardile raha lisada.

Füüsilise ühistranspordikaardi saldo ülekandmine Walletisse

Esmalt veenduge, kas teie seadme piirkond on seadistatud õigesti.

 • iPhone’i puhul valige Settings (Seaded) > General (Üldine) > Language & Region (Keel ja piirkond) ning seejärel liikuge valiku Region (Piirkond) juurde.
 • Apple Watchi puhul avage iPhone’is rakendus Watch ja puudutage vahekaarti My Watch (Minu Watch). Seejärel puudutage valikut General (Üldine) > Language & Region (Keel ja piirkond) ning kontrollige valikust Region (Piirkond) oma piirkonda.

Kui teie piirkond on määratud, tehke järgmist.

iPhone’i puhul

 1. Avage rakendus Wallet ja puudutage lisamisnuppu Nupp Add (Lisa), seejärel puudutage valikut Continue (Jätka).
 2. Puudutage lisatava ühistranspordikaardi nime.
 3. Puudutage valikut Transfer Existing Card (Kanna üle olemasoleva kaardi saldo).
 4. Sisestage oma kaardi 4 või 5 numbrit ja muu nõutav teave, mida palutakse sisestada.5
 5. Asetage iPhone’i ülaosa ühistranspordikaardi peale, kuni kuvatakse teade „Card Added“ (Kaart lisatud). See protsess võib võtta mõne minuti.

 

Apple Watchi puhul

 1. Avage oma iPhone’is rakendus Apple Watch.
 2. Liikuge allapoole ja puudutage valikut Wallet & Apple Pay.
 3. Puudutage valikut Add Card (Lisa kaart) ja seejärel puudutage valikut Continue (Jätka).
 4. Puudutage lisatava ühistranspordikaardi nime.
 5. Puudutage valikut Transfer Existing Card (Kanna üle olemasoleva kaardi saldo).
 6. Saldo ülekandmiseks järgige juhiseid.

Walletisse saldo ülekandmise korral ei pruugi teie füüsiline kaart enam töötada. Kui te ei näe otsitavat ühistranspordikaarti, ei pruugi see teie piirkonnas saadaval olla.

Kui kuvatakse tekst „No card detected“ (Kaarti ei tuvastatud) või „Could not add card“ (Kaarti ei saanud lisada)

Kui teie iPhone'il on eemaldatav korpus, eemaldage see või eemaldage kõik metallist osad, mis võivad teie iPhone'i ja füüsilise kaardi vahele jääda. Seejärel proovige oma kaardi saldo uuesti Walletisse üle kanda. Veenduge, et iPhone'i ülaosa on teie füüsilise kaardi vastas ja püsib paigal.

Express Transiti sisselülitamine

Kui lülitate kaardi jaoks sisse Express Transiti, saate sõitude eest maksta kiiresti ilma Face ID-d, Touch ID-d või pääsukoodi kasutamata. Maksekaardi või ühistranspordikaardi jaoks Express Transiti sisselülitamiseks toimige järgmiselt.

iPhone’i puhul

 1. Avage iPhone’is rakendus Settings (Seaded).
 2. Puudutage valikut Wallet & Apple Pay, seejärel puudutage valikut Express Transit Card (Express Transiti kaart).
 3. Valige kaart ja autentige valik Face ID, Touch ID või pääsukoodiga.

Apple Watchi puhul

 1. Avage iPhone’is Apple Watchi rakendus ja puudutage vahekaarti My Watch (Minu Watch).
 2. Puudutage valikut Wallet & Apple Pay, seejärel puudutage valikut Express Transit Card (Express Transiti kaart).
 3. Valige kaart ja autentige see oma Apple Watchi pääsukoodiga.

Ühistranspordikaardi üleviimine

Erinevalt Walleti krediit- ja deebetkaartidest võivad ühistranspordikaardid olla korraga ainult ühes seadmes.2 Ühistranspordikaardi saab viia üle iPhone’ist Apple Watchi või vanemast iPhone’ist uude iPhone’i.

Kuidas ühistranspordikaarti iPhone’ist Apple Watchi üle viia

 1. Avage iPhone’is Apple Watchi rakendus ja puudutage vahekaarti My Watch (Minu Watch). Kui teil on mitu kella, valige üks.
 2. Liikuge allapoole ja puudutage valikut Wallet & Apple Pay.
 3. Liikuge ühistranspordikaardi juurde, mille soovite Apple Watchi üle viia.
 4. Seejärel puudutage kaardi kõrval olevat nuppu Add (Lisa).

Rakenduses Watch saate kaardi tagasi iPhone’i teisaldada, kui te pole parasjagu ühistransporti kasutamas.

Ühistranspordikaardi üleviimine uude iPhone’i

 1. Avage praeguses iPhone’is rakendus Wallet ja puudutage oma ühistranspordikaarti.
 2. Puudutage lisateabe nuppu .
 3. Kerige allapoole ja puudutage valikut Remove This Card (Eemalda see kaart), seejärel puudutage valikut Remove (Eemalda).
 4. Avage uue iPhone’is rakendus Wallet ja puudutage lisamisnuppu .
 5. Puudutage jaotises Transit Cards (Ühistranspordikaardid) oma ühistranspordikaarti.
 6. Lisage ühistranspordikaart uude iPhone’i.

 1. Kui logite iCloudist välja või lülitate oma iPhone’is või Apple Watchis Face ID, Touch ID või pääsukoodi välja, eemaldatakse sellest seadmest kõik krediit-, deebet- ja ühistranspordikaardid. Kui eemaldate mis tahes seadmest ühistranspordikaardi, siis selle saldo ülejääk salvestatakse ja seda on võimalik üle kanda samasse või teise iPhone’i või Apple Watchi, millel on võrguühendus ning mis on iCloudi sisse logitud sama Apple’i ID-ga.
 2. Alla 13-aastased lapsed ei saa Apple Payd kasutada. Vanus erineb riigiti või piirkonniti.
 3. Mõnes kohas, kus saate ühistranspordi eest maksta Walleti maksekaardiga, võib Express Transit teie seadme jaoks automaatselt sisse lülituda. Vaadake, kus saate kasutada Express Transitit, et oma sõitude eest Apple Payga maksta.
 4. Rakenduses Wallet Octopusi kaardi ostmiseks või sellele raha lisamiseks on vajalik Hongkongis väljastatud Visa, Mastercardi või UnionPay kaart, mida kasutate koos Apple Payga. Kui teil on krediit- või deebetkaart, mis pole väljastatud Hongkongis, kasutage selle asemel rakendust Octopus App for Tourists.
 5. Hongkongis on isikupärastatud Octopusi kaartide ja sisselülitatud Automatic Add Value Service’iga (automaatse lisandväärtuse teenus; AAVS) kaartide jaoks vaja teie sünnikuupäeva ja Hongkongi ID-d.
Avaldamiskuupäev: