Toimingud enne Apple Watchi müümist, äraandmist, vahetamist või kelleltki teiselt ostmist

Nende toimingute abil saate seadmest eemaldada isikuandmeid isegi juhul, kui teil seda enam pole. Või kontrollida, kas kell, mille kavatsete kelleltki teiselt osta, on kasutusvalmis.

Enne Apple Watchi müümist, äraandmist või vahetamist

Teil tuleb välja lülitada funktsioon Activation Lock (Aktiveerimislukk) ja eemaldada seadmest isikuandmed. Selleks tehke järgmist.

Kuva, millel tuleb funktsiooni Activation Lock (Aktiveerimislukk) keelamiseks sisestada Apple ID parool.

 1. Hoidke Apple Watch ja iPhone üksteise lähedal. 
 2. Avage iPhone’is rakendus Apple Watch ja puudutage vahekaarti My Watch (Minu Watch).
 3. Puudutage ekraani ülaservas oma kella nime ja seejärel puudutage teabenuppu .
 4. Puudutage käsku Unpair Apple Watch (Lahuta Apple Watch). Mobiilsideühendusega Apple Watchi mudeli korral puudutage käsku Remove [mobiilioperaatori nimi] Plan (Eemalda [mobiilioperaatori nimi] pakett). Kui te ei kavatse siduda mõnda teist kella või iPhone’i, pöörduge mobiilsideteenuse tellimuse tühistamiseks mobiilioperaatori poole. Mobiilioperaator võib teilt tasu võtta.
 5. Funktsiooni Activation Lock (Aktiveerimislukk) väljalülitamiseks sisestage Apple ID parool. Kui olete Apple ID parooli unustanud, saate selle lähtestada
 6. Kinnitamiseks puudutage uuesti. Lahutamisel proovib iPhone luua Apple Watchi varukoopia. Seda varukoopiat saate soovi korral kasutada uue Apple Watchi seadistamiseks.

Kui olete Apple Watchi juba ära andnud, saate funktsiooni Activation Lock (Aktiveerimislukk) kustutada ja välja lülitada veebisaidil iCloud.com. Selleks tehke järgmist.

 1. Avage arvutis veebilehel iCloud.com jaotis Find My iPhone (Otsi mu iPhone üles) ja logige sisse Apple ID-ga. 
 2. Valige All Devices (Kõik seadmed), seejärel klõpsake loendis oma Apple Watchi.
 3. Klõpsake käsku Erase Apple Watch (Kustuta Apple Watch). Valige Next (Edasi), kuni seade on kustutatud.
 4. Klõpsake oma Apple Watchi nime servas kuvatud X-nuppu 

Lugege funktsiooni Activation Lock (Aktiveerimislukk) kohta lisateavet

Apple Watchi kustutamine

Kogu sisu ja kõigi seadete kustutamise korral kustutatakse kogu teie seadme sisu, sealhulgas teenusesse Apple Pay lisatud kaardid ning kõik fotod, kontaktid, muusika ja rakendused. Samuti lülitatakse välja iCloud, iMessage, FaceTime, Game Center ja muud teenused. Seadme sisu kustutamise korral ei kustutata seda iCloudist.

Enne kella ostmist kolmandalt isikult

Enne Apple Watchi ostmist kelleltki teiselt kui Apple’ilt või Apple’i volitatud edasimüüjalt veenduge, et seade poleks enam seotud eelmise omaniku kontoga.

 1. Kontrollige Apple Watchi mudelit
 2. Veenduge, et eelmine omanik oleks eemaldanud funktsiooni Activation Lock (Aktiveerimislukk) ja et kell oleks kustutatud. Et saaksite kella kasutada, peab ta kella lahutama ja sisestama funktsiooni Activation Lock (Aktiveerimislukk) eemaldamiseks oma Apple ID parooli. 
  • Kui lukustuskuval või avakuval Home palutakse sisestada pääsukood, tuleb seade kustutada. 
  • Võimaluse korral proovige kell siduda oma iPhone’iga. Kui seadistamise ajal palutakse teil sisestada eelmise omaniku Apple ID parool, siis on funktsioon Activation Lock (Aktiveerimislukk) endiselt sisse lülitatud.
 3. Mobiilsideühendusega Apple Watchi mudeli korral veenduge, et eelmine omanik oleks eemaldanud ja tühistanud aktiivsed mobiilsidepaketid.

Avaldamiskuupäev: