AirPodide nutiklappide seadistamine Maci ja teiste Bluetooth-seadmetega

Õppige, kuidas seadistada AirPodide nutiklappe Maciga, Androidi seadmega või teise Bluetooth-seadmega muusika kuulamiseks, helistamiseks ja palju muudki.

AirPodide nutiklappide kasutamine Maciga

Kui olete juba AirPodide nutiklappe iPhone’iga seadistanud ja teie Mac on sama Apple ID-ga iCloudi sisse logitud, võivad need Maciga kasutamiseks valmis olla. Asetage AirPodide nutiklapid kõrvadesse ja klõpsake Maci menüüribal ikooni . Seejärel valige loendist AirPodide nutiklapid.

Kui te ei näe AirPodide nutiklappe menüüs ,1 siduge AirPodide nutiklapid Maciga järgmiselt.

 1. Valige Macis Apple () menüüst System Preferences (Süsteemieelistused), seejärel klõpsake valikut Bluetooth .
 2. Veenduge, et Bluetooth oleks sisse lülitatud.
 3. Pange AirPodide nutiklapid laadimiskarpi ja avage kaas. 
 4. Hoidke all karbi taga olevat häälestusnuppu, kuni olekutuli hakkab valgelt vilkuma.
 5. Valige seadmete loendist AirPodide nutiklapid ja klõpsake nuppu Connect (Ühenda).

AirPodide nutiklappide kasutamine mitte-Apple’i seadmega.

Saate AirPodide nutiklappe mitte-Apple’i seadmega kasutada Bluetoothi peakomplektina. Te ei saa kasutada Sirit, kuid saate kuulata ja rääkida. AirPodide nutiklappide seadistamiseks Androidi telefoni või muu mitte-Apple’i seadmega2 tehke järgmist.

 1. Avage mitte-Apple’i seadmes Bluetoothi seaded ja veenduge, et Bluetooth oleks sisse lülitatud.3Kui teil on Androidi seade, valige Settings (Seaded) > Connections (Ühendused) > Bluetooth.
 2. Pange AirPodide nutiklapid laadimiskarpi ja avage kaas.
 3. Hoidke all karbi taga olevat häälestusnuppu, kuni olekutuli hakkab valgelt vilkuma.
 4. Kui AirPodide nutiklapid kuvatakse Bluetoothi seadmete loendis, valige need.

 1. AirPodide nutiklapid võivad automaatselt luua ühenduse Maciga, mis kasutab operatsioonisüsteemi masOS Sierra või uuemat.
 2. AirPodide nutiklappide funktsioonid võivad olla piiratud, olenevalt Bluetoothi seadmest, millega need on ühendatud.
 3. Kui te ei leia seadme Bluetoothi seadeid, vaadake kasutusjuhendit.

Teavet toodete kohta, mis pole Apple'i toodang, või sõltumatute veebisaitide kohta, mida Apple pole kontrollinud ega testinud, edastatakse soovitusteta ja kontrolli tegemata. Apple ei võta mingit vastutust seoses kolmandate osapoolte veebisaitide või toodete valiku, toimimise või kasutamisega. Apple ei võta vastutust ühegi kolmanda osapoole veebisaidi täpsuse ega usaldusväärsuse osas. Riskid on Interneti kasutamise lahutamatu osa. Lisateabe saamiseks võtke ühendust tarnijaga.

Avaldamiskuupäev: