Kõrvaklappide AirPods seadistamine Maci ja muude Bluetooth-seadmetega kasutamiseks

Uurige, kuidas seadistada kõrvaklappe AirPods Maci, Androidi seadme või mõne muu Bluetooth-seadme abil muusika kuulamiseks, helistamiseks ja muudeks tegevusteks.

Kõrvaklappide AirPods kasutamine Maciga

Kui kasutate 2. põlvkonna kõrvaklappe AirPods, veenduge et teie Macis töötab macOS 10.14.4 või uuem versioon.

Kui olete oma kõrvaklapid AirPods juba iPhone'iga seadistanud ja Mac on sama Apple ID-ga iCloudi sisse logitud, võivad kõrvaklapid AirPods olla Maciga kasutamiseks valmis. Asetage kõrvaklapid AirPods kõrvadesse ja klõpsake Maci menüüribal ikooni . Seejärel valige loendist kõrvaklapid AirPods.

Kui kõrvaklappe AirPods ei kuvata menüüs,1 siduge kõrvaklapid AirPods oma Maciga järgmiselt.

 1. Valige oma Macis Apple'i menüüst  käsk System Preferences (Süsteemieelistused) ja siis klõpsake valikut Bluetooth .
 2. Veenduge, et Bluetooth oleks sisse lülitatud.
 3. Asetage mõlemad kõrvaklapid AirPods laadimiskarpi ja avage kaas.
 4. Vajutage ja hoidke all karbi taga olevat seadistusnuppu, kuni olekutuli hakkab valgelt vilkuma.
 5. Valige seadmete loendist kõrvaklapid AirPods ja klõpsake nuppu Connect (Ühenda).

Kui heli kostab endiselt Maci kõlaritest, klõpsake menüüribal helitugevusnuppu  ja veenduge, et väljundseadmeks oleks valitud AirPods.

Kõrvaklappide AirPods kasutamine mitte-Apple’i seadmega.

Kõrvaklappe AirPods saate mitte-Apple’i seadmega kasutada Bluetoothi peakomplektina. Te ei saa kasutada Sirit, kuid saate kuulata ja rääkida. Kõrvaklappide AirPods seadistamiseks Androidi telefoni või muu mitte-Apple’i seadmega2 tehke järgmist.

 1. Avage mitte-Apple’i seadmes Bluetoothi seaded ja veenduge, et Bluetooth oleks sisse lülitatud.3Kui teil on Androidi seade, valige Settings (Seaded) > Connections (Ühendused) > Bluetooth.
 2. Pange kõrvaklapid AirPods laadimiskarpi ja avage kaas.
 3. Vajutage ja hoidke all karbi taga olevat seadistusnuppu, kuni olekutuli hakkab valgelt vilkuma.
 4. Kui kõrvaklapid AirPods kuvatakse Bluetooth-seadmete loendis, valige need.

 1. Kõrvaklapid AirPods (2. põlvkond) saavad automaatselt luua ühenduse Maciga, milles töötab macOS 10.14.4 või uuem versioon. Kõrvaklapid AirPods (1. põlvkond) saavad automaatselt luua ühenduse Maciga, milles töötab macOS Sierra või uuem versioon.
 2. Kõrvaklappide AirPods funktsioonid võivad olla piiratud olenevalt Bluetooth-seadmest, millega need on ühendatud.
 3. Kui te ei leia seadme Bluetoothi seadeid, vaadake kasutusjuhendit.

Teavet toodete kohta, mis pole Apple'i toodang, või sõltumatute veebisaitide kohta, mida Apple pole kontrollinud ega testinud, edastatakse soovitusteta ja kontrolli tegemata. Apple ei võta mingit vastutust seoses kolmandate osapoolte veebisaitide või toodete valiku, toimimise või kasutamisega. Apple ei võta vastutust ühegi kolmanda osapoole veebisaidi täpsuse ega usaldusväärsuse osas. Riskid on Interneti kasutamise lahutamatu osa. Lisateabe saamiseks võtke ühendust tarnijaga.

Avaldamiskuupäev: