iPhone’i aku ja jõudlus

Siit leiate teavet iPhone’i jõudluse ja aku vahelise seose kohta.

Teie iPhone on mõeldud lihtsaks ja mugavaks kasutamiseks. See on võimalik ainult tipptasemel tehnoloogia ja tehnika ühendamisel. Üks oluline tehnoloogiavaldkond on aku ning selle jõudlus. Akudes kasutatakse keerukat tehnoloogiat ja aku ning iPhone’i jõudluse tagamisel mängivad olulist rolli mitmesugused tegurid. Kõik laetavad akud on kuluvosad ning neil on piiratud kasutusaeg. Akumaht ja jõudlus vähenevad aja jooksul ning seetõttu tuleb aku lõpuks välja vahetada. Aku vananemine võib mõjutada iPhone'i jõudlust. Siinne teave on ette nähtud neile, kes soovivad põhjalikumat ülevaadet.

Teave liitiumioonakude kohta

iPhone’i akudes kasutatakse liitiumioonakude tehnoloogiat. Võrreldes varasemate akutehnoloogiatega laetakse liitiumioonakusid kiiremini, need kestavad kauem ja neil on suurem energiatihedus, tänu millele on akud pikema elueaga ning kergemad. Laetavate liitiumioonakude tehnoloogia on praegu parim seadmetes kasutatav tehnoloogia. Lugege liitiumioonakude kohta lisateavet.

Aku jõudluse suurendamine

„Aku kestvus” on aeg, mille jooksul seade töötab, enne kui selle akut tuleb laadida. „Aku kasutusaeg” on aeg, mille jooksul saab akut kasutada, enne kui see tuleb välja vahetada. Üks tegur, mis mõjutab aku kestvust ja kasutusaega, on see, milliseid tegevusi seadmes tehakse. Olenemata seadme kasutusviisist on võimalik aku tööd tõhustada. Aku kasutusaeg on seotud „keemilise vanusega”, mis ei tähenda pelgalt aja kulgu. See hõlmab mitmesuguseid tegureid, nt laadimistsüklite arvu ning hooldamist. Aku jõudluse suurendamiseks ja aku kasutusaja pikendamiseks järgige neid näpunäiteid. Hoidke iPhone’i pikaajalise hoiustamise korral pooleldi laetuna. Samuti vältige iPhone’i laadimist või hoidmist pikema perioodi jooksul kõrge temperatuuriga keskkonnas (sh otsese päikesevalguse käes).

Akude keemiline vananemine

Kõik laetavad akud on kuluvosad, mille jõudlus keemilise vananemise käigus väheneb. 

Kui liitiumioonakud keemiliselt vananevad, väheneb laeng, mida nad suudavad hoida, mille tagajärjel tuleb seadet laadida lühema ajal järel. Seda võib nimetada aku maksimaalseks mahuks – akumahu mõõt võrreldes uue akuga. Lisaks võib väheneda aku võime pakkuda maksimaalset hetkelist jõudlust (ehk tippvõimsust). Telefoni õigeks töötamiseks peab elektroonika saama akust hetkega energiat. Üks omadus, mis selle hetkvõimsuse edastamist mõjutab, on aku näivtakistus. Suure näivtakistusega aku ei pruugi suuta edastada piisavat toidet süsteemile, mis seda vajab. Kui aku keemiline vanus kasvab, võib selle näivtakistus suureneda. Aku näivtakistus suureneb ajutiselt vähese laetuse korral ning madala temperatuuriga keskkonnas. Lisades sellele ka kõrgema keemilise vanuse, võib näivtakistus märkimisväärselt suurenda. Need akukeemia omadused on iseloomulikud kõigile valdkonnas kasutatavatele liitiumioonakudele.

Kui energiat ammutatakse suurema näivtakistusega akust, langeb aku pinge suuremal määral. Elektroonikakomponendid vajavad nõuetekohaseks töötamiseks minimaalset pinget. See hõlmab seadme sisemälu, toiteahelaid ja akut ennast. Energiahaldussüsteem tuvastab aku võime pakkuda energiat ning reguleerib koormusi toimingute haldamiseks. Kui energiahaldussüsteem ei saa toiminguid enam täisfunktsionaalsusega toetada, sulgub süsteem elektroonikakomponentide säilitamiseks. Kuigi selline sulgumine võib seadme seisukohast olla taotluslik, võib see kasutajat üllatada.

Ootamatu sulgumise vältimine

Aku vähese laetuse, kõrgema keemilise vanuse ja madalamate temperatuuride korral võib kasutajatel sulgumist suurema tõenäosusega ette tulla. Erakorralistel juhtudel võib seade sulguda ka sagedamini, mistõttu võib seade muutuda ebausaldusväärseks või mittekasutatavaks. iPhone 6, iPhone 6 Plusi, iPhone 6s-i, iPhone 6s Plusi, iPhone SE (1. põlvkond), iPhone 7 ja iPhone 7 Plusi puhul juhib iOS dünaamiliselt tippjõudlust, et vältida seadme ootamatut väljalülitumist ning et iPhone’i saaks siiski kasutada. See jõudluse haldamise funktsioon on omane iPhone’ile ega puuduta teisi Apple’i tooteid. Alates versioonist iOS 12.1 on see funktsioon ka mudelitel iPhone 8, iPhone 8 Plus ja iPhone X; mudelitel iPhone XS, iPhone XS Max ja iPhone XR on see funktsioon alates versioonist iOS 13.1. Uuemate mudelite puhul võib jõudlushalduse mõju olla keerukam märgata, kuna neil on parem riist- ja tarkvara.

See jõudluse haldamise funktsioon jälgib seadme temperatuuri, aku laetuse taseme ja aku näivtakistuse kombinatsiooni. Ainult juhul, kui need muutujad seda nõuavad, haldab iOS ootamatute sulgumiste vältimiseks dünaamiliselt teatud süsteemikomponentide (nt CPU ja GPU) maksimaalset jõudlust. Selle tulemusel tasakaalustavad seadme töökoormused end ise, nii et süsteemitoiminguid saab jaotada sujuvamalt ning jõudlust ei pea suurendama kiiresti ja korraga. Mõnel juhul ei pruugi kasutaja seadme igapäevases jõudluses märgata mingeid erinevusi. Tajutava muutuse tase sõltub sellest, kui suurt jõudluse haldust konkreetne seade nõuab.

Olukordades, kus on vajalik märkimisväärsem jõudluse haldus, võib kasutaja märgata järgmisi mõjusid.

 • Rakenduste pikemad käivitusajad
 • Väiksem kaadrikiirus kerimisel
 • Taustvalguse hämardumine (selle saab juhtimiskeskuses tühistada)
 • Kõlarite kuni 3 dB väiksem helitugevus
 • Kaadrisageduse järk-järguline vähenemine teatud rakendustes
 • Kõige erandlikumatel juhtudel lülitatakse kaamera välk kaamera kasutajaliideses välja
 • Taustal värskendatavad rakendused võivad käivitamisel vajada uuesti laadimist

Paljusid põhifunktsioone jõudluse haldamise funktsioon ei mõjuta. Need on näiteks järgmised.

 • Mobiilikõnede kvaliteet ja võrgu läbilaskevõime
 • Salvestatud fotode ja videote kvaliteet
 • GPS-i jõudlus
 • Asukoha täpsus
 • Andurid (nt güroskoop, kiirendusmõõtur, baromeeter)
 • Apple Pay

Aku vähese laetuse ja madalamate temperatuuride korral on jõudluse halduse muutused ajutised. Kui seadme aku on keemiliselt teatud määral vananenud, võivad jõudluse halduse muutused olla püsivamad. Põhjus on selles, et kõik laetavad akud on kuluvosad, millel on piiratud kasutusaeg, ning seetõttu tuleb need ühel hetkel asendada. Kui ka teie seadmega on nii ja soovite seadme jõudlust suurendada, võib abi olla seadme aku väljavahetamisest.

iOS 11.3 ja uuemad versioonid

iOS 11.3 ja uuemad versioonid täiustavad seda jõudluse haldamise funktsiooni, hinnates regulaarselt jõudluse halduse taset, mis on vajalik ootamatute väljalülitumiste vältimiseks. Kui aku suudab toetada täheldatud tippvõimsuse nõudeid, alandatakse jõudluse haldamise määra. Kui ootamatu väljalülitamine toimub uuesti, siis jõudluse haldamine suureneb. See hindamine toimub pidevalt, võimaldades paremini kohanduvat jõudluse haldust.

iPhone 8 ja uuemad mudelid kasutavad kõrgemal tasemel riist- ja tarkvaradisaini, mis pakub süsteemi üldjõudluse täiustamiseks nii toitevajaduste kui ka aku võimsuse täpsema hindamise süsteemi. See tagab teistsuguse jõudluse haldamise süsteemi, mis võimaldab iOS-il täpsemalt prognoosida ja vältida ootamatut väljalülitumist. Seetõttu võib iPhone 8 ja uuemate mudelite korral jõudluse haldamise funktsiooni mõju olla vähem märgatav. Aja jooksul väheneb kõikide iPhone'i mudelite akude maht ja tippjõudlus ning lõpuks tuleb iga aku välja vahetada.


Aku seisund

iPhone 6-l ja uuematel mudelitel lisavad iOS 11.3 ja uuemad versioonid uusi funktsioone, et näidata aku seisundit ja soovitada aku vahetamist. Need leiate jaotisest Settings (Seaded) > Battery (Aku) > Battery Health (Aku seisund).

Lisaks saavad kasutajad vaadata, kas jõudluse haldamise funktsioon, mis haldab ootamatute väljalülitumiste vältimiseks dünaamiliselt maksimaalset jõudlust, on sisse lülitatud, ja selle välja lülitada. See funktsioon lubatakse alles pärast esmakordset ootamatut väljalülitumist seadmes, mille aku võime edastada maksimaalset hetkvõimsust on vähenenud. See funktsioon on mudelitel iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1. põlvkond), iPhone 7 ja iPhone 7 Plus. Alates versioonist iOS 12.1 on see funktsioon ka mudelitel iPhone 8, iPhone 8 Plus ja iPhone X; mudelitel iPhone XS, iPhone XS Max ja iPhone XR on see funktsioon alates versioonist iOS 13.1. Uuemate mudelite puhul võib jõudlushalduse mõju olla keerukam märgata, kuna neil on parem riist- ja tarkvara.

(Märkus. Seadmete puhul, mida värskendatakse versioonilt iOS 11.2.6 või mõnelt varasemalt versioonilt, on jõudluse haldamine algselt keelatud; see lubatakse uuesti, kui seade edaspidi ootamatult välja lülitub.)

Kõigil iPhone’i mudelitel on jõudluse üldise haldamise funktsioon, mis tagab selle, et aku ja üldine süsteem toimivad ettenähtud viisil ja sisekomponendid on kaitstud. See hõlmab töötamist külma või kuuma temperatuuri käes ja sisemise pinge haldust. Selline jõudluse haldus on vajalik ohutuse ja seadme oodatud toimimise huvides ning seda ei saa välja lülitada.

Aku maksimaalne mahtuvus

Kuva Battery Health (Aku seisund) sisaldab teavet aku maksimaalse mahtuvuse ja tippjõudluse kohta. 

Maksimaalne akumahtuvus mõõdab seadme aku mahtuvust võrreldes uue akuga. Kuna aku mahtuvus aku keemilise vananemise tõttu väheneb, võib aku laadimiste vahelise kasutusaja pikkus lüheneda. Olenevalt sellest, kui kaua aega pärast iPhone'i valmistamist seade aktiveeriti, võib teie seadme aku laetuse näit olla pisut alla 100%.

Normaalne aku peaks säilitama 500 täieliku laadimistsükli jooksul algsest mahtuvusest kuni 80%, kui seda kasutatakse tavatingimustes. Üheaastane garantii hõlmab vigase akuga seotud hoolduskulusid. Kui garantii ei kehti, pakub Apple akule tasulist hooldust. Lugege laadimistsüklite kohta lisateavet.

 

Kui aku seisund halveneb, väheneb ka selle võime pakkuda tippvõimsust. Kuval Battery Health (Aku seisund) on jaotis Peak Performance Capability (Tippvõimsus), kus võidakse kuvada järgmised teated.

Normaalne jõudlus

Kui aku seisund võimaldab toetada normaalset tippvõimsust ja jõudluse haldamise funktsioone pole rakendatud, siis kuvatakse järgmine teade.

Your battery is currently supporting normal peak performance. (Teie aku toetab praegu normaalset tippvõimsust.)

Jõudluse haldus on rakendatud

Kui jõudluse haldamise funktsioonid on rakendatud, siis kuvatakse järgmine teade.

This iPhone has experienced an unexpected shutdown because the battery was unable to deliver the necessary peak power. Performance management has been applied to help prevent this from happening again. Disable… (See iPhone lülitus ootamatult välja, kuna aku ei saanud pakkuda vajalikku tippvõimsust. Et see uuesti ei korduks, on rakendatud jõudluse haldus. Keela…)

Võtke arvesse, et kui jõudluse halduse keelate, ei saa seda uuesti sisse lülitada. See lülitatakse automaatselt uuesti sisse, kui telefon ootamatult välja lülitub. Saadaval on ka keelamise valik.

Aku seisund on teadmata

Kui iOS ei saa seadme aku seisundit määrata, siis kuvatakse järgmine teade.

This iPhone is unable to determine battery health. An Apple Authorized Service Provider can service the battery. More about service options… (See iPhone ei suuda aku seisundit määrata. Apple’i volitatud teenusepakkuja saab akut hooldada. Lisateave hooldusvalikute kohta…)

Selle põhjus võib olla valesti paigaldatud aku või tundmatu akuosa.

Jõudluse haldus on välja lülitatud

Kui keelate rakendatud jõudluse halduse funktsiooni, siis kuvatakse järgmine teade.

This iPhone has experienced an unexpected shutdown because the battery was unable to deliver the necessary peak power. You have manually disabled performance management protections. (See iPhone lülitus ootamatult välja, kuna aku ei saanud pakkuda vajalikku tippvõimsust. Olete jõudluse halduse kaitse käsitsi keelanud.)

Kui seade ootamatult välja lülitub, rakendatakse jõudluse halduse funktsioonid uuesti. Saadaval on ka keelamise valik.

Aku seisund on halvenenud

Kui aku seisund on oluliselt halvenenud, kuvatakse järgmine teade.

Your battery’s health is significantly degraded. An Apple Authorized Service Provider can replace the battery to restore full performance and capacity. More about service options… (Aku seisund on oluliselt halvenenud. Täieliku jõudluse ja mahtuvuse taastamiseks saab Apple’i volitatud teenusepakkuja aku välja vahetada. Lisateave hooldusvalikute kohta…)

See teade ei viita ohutusprobleemile. Akut saab endiselt kasutada. Kuid võite märgata suuremaid aku ja jõudlusega seotud probleeme. Uus aku parandab kasutusvõimalusi.

Oluline akuteade

Kui seadmes kuvatakse allolev teade, siis pole võimalik teie iPhone'i akut kontrollida. See teade võidakse kuvada mudelis iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ja uuemates mudelites.

Unable to verify this iPhone has a genuine Apple battery. Health information not available for this battery. Learn More... (Pole võimalik kontrollida, kas sellel iPhone’il on Apple’i originaalaku. Aku seisunditeave pole saadaval. Lisateave...)

Edastatud aku seisundi teave pole kättesaadav. Pöörduge aku kontrollimiseks Apple'i volitatud teenusepakkuja poole. Lugege lisateavet hooldusvalikute kohta.

Lugege lisateavet selle teate kohta mudelis iPhone 11 ja iPhone 11 Pro.

Täiendava abi hankimine

Kui vananenud aku mõjutab teie seadme tööd ja sooviksite abi aku väljavahetamisel, võtke ühendust Apple’i kasutajatoega hooldusvalikute väljaselgitamiseks.

Lugege lisateavet aku hoolduse ja utiliseerimise kohta.

Avaldamiskuupäev: