iPhone’i aku ja jõudlus

Ülevaade iPhone’i jõudluse ja aku vahelisest seosest.

Teie iPhone on mõeldud lihtsaks ja mugavaks kasutamiseks.See on võimalik ainult tipptasemel tehnoloogiate ja tehnika ühendamisel. Üks oluline tehnoloogiavaldkond on aku ning selle jõudlus. Akudes kasutatakse keerukat tehnoloogiat ja aku ning iPhone’i jõudluse tagamisel mängivad olulist rolli mitmesugused tegurid. Kõik laetavad akud on kuluvosad ning neil on piiratud kasutusaeg. Akumaht ja jõudlus aja jooksul vähenevad ning seetõttu vajavad akud hooldust või need tuleb välja vahetada. Aku vananemine võib mõjutada iPhone'i jõudlust. Siinne teave on ette nähtud neile, kes soovivad põhjalikumat ülevaadet.

Teave liitiumioonakude kohta

iPhone’i akudes kasutatakse liitiumioonakude tehnoloogiat. Võrreldes varasemate akutehnoloogiatega laetakse liitiumioonakusid kiiremini, need kestavad kauem ja neil on suurem energiatihedus, tänu millele on akud pikema elueaga ning kergemad. Laetavate liitiumioonakude tehnoloogia on praegu parim seadmetes kasutatav tehnoloogia. Lisateave liitiumioonakude kohta.

Aku jõudluse suurendamine

„Aku kestvus” on aeg, mille jooksul seade töötab, enne kui selle akut tuleb laadida. „Aku kasutusaeg” on aeg, mille jooksul saab akut kasutada, enne kui see tuleb välja vahetada. Üks tegur, mis mõjutab aku kestvust ja kasutusaega, on see, milliseid tegevusi seadmes tehakse. Olenemata seadme kasutusviisist on võimalik aku tööd tõhustada. Aku kasutusaeg on seotud „keemilise vanusega”, mis ei tähenda pelgalt aja kulgu. See hõlmab mitmesuguseid tegureid, nt laadimistsüklite arvu ning hooldamist. Aku jõudluse suurendamiseks ja aku kasutusaja pikendamiseks järgige neid näpunäiteid. Hoidke iPhone’i pikaajalise hoiustamise korral pooleldi laetuna. Samuti vältige iPhone’i laadimist või hoidmist pikema perioodi jooksul kõrge temperatuuriga keskkonnas (sh otsese päikesevalguse käes).

Akude keemiline vananemine

Kõik laetavad akud on kuluvosad, mille jõudlus keemilise vananemise käigus väheneb. 

Kui liitiumioonakud keemiliselt vananevad, väheneb laeng, mida nad suudavad hoida, mille tagajärjel tuleb seadet laadida lühema ajal järel. Seda võib nimetada aku maksimaalseks mahuks – akumahu mõõt võrreldes uue akuga. Lisaks võib väheneda aku võime pakkuda maksimaalset hetkelist jõudlust (ehk tippvõimsust). Telefoni õigeks töötamiseks peab elektroonika saama akust hetkega energiat. Üks omadus, mis selle hetkvõimsuse edastamist mõjutab, on aku näivtakistus. Suure näivtakistusega aku ei pruugi suuta edastada piisavat toidet süsteemile, mis seda vajab. Kui aku keemiline vanus kasvab, võib selle näivtakistus suureneda. Aku näivtakistus suureneb ajutiselt vähese laetuse korral ning madala temperatuuriga keskkonnas. Lisades sellele ka kõrgema keemilise vanuse, võib näivtakistus märkimisväärselt suurenda. Need akukeemia omadused on iseloomulikud kõigile valdkonnas kasutatavatele liitiumioonakudele.

Kui energiat ammutatakse suurema näivtakistusega akust, langeb aku pinge suuremal määral. Elektroonikakomponendid vajavad nõuetekohaseks töötamiseks minimaalset pinget. See hõlmab seadme sisemälu, toiteahelaid ja akut ennast. Energiahaldussüsteem tuvastab aku võime pakkuda energiat ning reguleerib koormusi toimingute haldamiseks. Kui energiahaldussüsteem ei saa toiminguid enam täisfunktsionaalsusega toetada, sulgub süsteem elektroonikakomponentide säilitamiseks. Kuigi selline sulgumine võib seadme seisukohast olla taotluslik, võib see kasutajat üllatada.

Ootamatu sulgumise vältimine

Aku vähese laetuse, kõrgema keemilise vanuse ja madalamate temperatuuride korral võib kasutajatel sulgumist suurema tõenäosusega ette tulla. Äärmuslikel juhtudel võib seade sulguda sagedamini, mistõttu see võib muutuda ebausaldusväärseks või mittekasutatavaks. iPhone 6, iPhone 6 Plusi, iPhone 6si, iPhone 6s Plusi, iPhone SE, iPhone 7 ja iPhone 7 Plusi puhul juhib iOS dünaamiliselt tippjõudlust, et vältida seadme ootamatut väljalülitumist, et iPhone’i saaks siiski kasutada.See jõudluse haldusfunktsioon on omane iPhone’ile ega puuduta teisi Apple’i tooteid.

See jõudluse haldussüsteem jälgib töötamiseks seadme temperatuuri, aku laetuse taseme ja aku näivtakistuse kombinatsiooni. Ainult juhul, kui need muutujad seda nõuavad, haldab iOS ootamatute sulgumiste vältimiseks dünaamiliselt teatud süsteemikomponentide (nt CPU ja GPU) maksimaalset jõudlust. Selle tulemusel tasakaalustavad seadme töökoormused end ise, nii et süsteemitoiminguid saab jaotada sujuvamalt ning jõudlust ei pea suurendama kiiresti ja korraga. Mõnel juhul ei pruugi kasutaja seadme igapäevases jõudluses märgata mingeid erinevusi. Tajutava muutuse tase sõltub sellest, kui suurt jõudluse haldust konkreetne seade nõuab.

Olukordades, kus on vajalik märkimisväärsem jõudluse haldus, võib kasutaja märgata järgmisi mõjusid.

 • Rakenduste pikemad käivitusajad
 • Väiksem kaadrikiirus kerimisel
 • Taustvalguse hämardumine (selle saab juhtimiskeskuses tühistada)
 • Kõlarite kuni 3 dB väiksem helitugevus
 • Kaadrisageduse järk-järguline vähenemine teatud rakendustes
 • Kõige erandlikumatel juhtudel lülitatakse kaamera välk kaamera kasutajaliideses välja
 • Taustal värskendatavad rakendused võivad käivitamisel vajada uuesti laadimist

Paljusid põhifunktsioone jõudluse haldusfunktsioon ei mõjuta. Need on näiteks järgmised.

 • Mobiilikõnede kvaliteet ja võrgu läbilaskevõime
 • Salvestatud fotode ja videote kvaliteet
 • GPS-i jõudlus
 • Asukoha täpsus
 • Andurid (nt güroskoop, kiirendusmõõtur, baromeeter)
 • Apple Pay

Aku vähese laetuse ja madalamate temperatuuride korral on jõudluse halduse muutused ajutised. Kui seadme aku on keemiliselt teatud määral vananenud, võivad jõudluse halduse muutused olla püsivamad. Põhjus on selles, et kõik laetavad akud on kuluvosad, millel on piiratud kasutusaeg, ning seetõttu tuleb need ühel hetkel asendada. Kui ka teie seadmega on nii ja soovite seadme jõudlust suurendada, võib abi olla seadme aku väljavahetamisest.

iOS 11.3 beetaversiooni puhul

iOS 11.3 täiustab seda jõudluse haldusfunktsiooni, hinnates regulaarselt jõudluse halduse taset, mis on vajalik ootamatute väljalülitumiste vältimiseks.Kui aku suudab toetada täheldatud tippvõimsuse nõudeid, alandatakse jõudluse halduse määra. Kui ootamatu väljalülitamine uuesti toimub, siis jõudluse haldus suureneb. See hindamine toimub pidevalt, võimaldades paremini kohanduvat jõudluse haldust.

Mudelites iPhone 8, iPhone 8 Plus ja iPhone X kasutatakse kõrgemal tasemel riist- ja tarkvaradisaini, mis tagab nii toitevajaduste kui ka aku võimsuse täpsema hindamise süsteemi üldise toimimise maksimeerimiseks.See võimaldab teistsugust jõudluse halduse süsteemi, mis võimaldab iOS-il ootamatut väljalülitumist täpsemalt prognoosida ja vältida. Selle tulemusena võivad jõudluse halduse mõjud olla mudelitel iPhone 8, iPhone 8 Plus ja iPhone X vähem märgatavad. Aja jooksul väheneb kõigi iPhone’i mudelite akumaht ja tippvõimsus ning need tuleb aja jooksul välja vahetada.

     

Aku seisund

iPhone 6 ja uuemate puhul lisab iOS 11.3 uusi funktsioone, et näidata aku seisundit ja soovitada aku vahetamist. Need leiate jaotisest Settings (Seaded) > Battery (Aku) > Battery Health (Beta) (Aku seisund (beetaversioon)).

Lisaks saavad kasutajad vaadata, kas jõudluse haldusfunktsioon, mis maksimaalset jõudlust dünaamiliselt haldab, et vältida ootamatuid väljalülitumisi, on sees, ja selle välja lülitada. See funktsioon aktiveeritakse alles pärast esmakordset ootamatut väljalülitumist seadmel, mille aku võime edastada maksimaalset hetkvõimsust on vähenenud. See funktsioon puudutab mudeleid iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 ja iPhone 7 Plus.

(Märkus: seadmetel, mis värskendatakse versioonile iOS 11.3, on algselt jõudluse haldus keelatud; see lubatakse uuesti, kui seade edaspidi ootamatult välja lülitub.)

Kõigil iPhone’i mudelitel on põhiline jõudluse haldus, mis tagab aku ja üldise süsteemi toimimise ettenähtud viisil ja sisekomponentide kaitse. See hõlmab töötamist külma või kuuma temperatuuri käes ja sisemise pinge haldust. Selline jõudluse haldus on ohutuse ja oodatud toimimise huvides vajalik ja seda ei saa välja lülitada.

Teie aku maksimaalne maht

Ekraan Battery Health (Aku seisund) sisaldab teavet aku maksimaalse mahu ja tippjõudluse kohta. 

Maksimaalne akumaht mõõdab seadme aku mahtu võrreldes uue akuga. Algsel aktiveerimisel on akumaht 100% ja maht väheneb, kui aku keemiliselt vananeb, mis võib tähendada, et laadimiste vahel saab seda kasutada vähem tunde. 

Normaalne aku peaks säilitama 500 täieliku laadimistsükli jooksul algmahust kuni 80%, kui seda kasutatakse normaalsetes tingimustes. Üheaastane garantii hõlmab vigase akuga seotud hoolduskulusid. Kui garantii ei kehti, pakub Apple akule tasulist hooldust. Lisateave laadimistsüklite kohta.

 

Kui aku seisund halveneb, väheneb ka selle võime pakkuda tippvõimsust. Ekraanil Battery Health (Aku seisund) on osa Peak Performance Capability (Tippvõimsus), kus võidakse kuvada järgmised teated.

Normaalne jõudlus

Kui aku seisund suudab toetada normaalset tippvõimsust ja jõudluse haldusfunktsioone pole rakendatud, siis näete seda teadet:

Teie aku toetab praegu normaalset tippvõimsust.

Jõudluse haldus on rakendatud

Kui jõudluse haldusfunktsioonid on rakendatud, siis näete järgmist teadet.

See iPhone lülitus ootamatult välja, kuna aku ei suutnud vajalikku tippvõimsust edastada. Jõudluse haldus on rakendatud, et vältida selle kordumist.Keela …

Pange tähele, et kui jõudluse halduse keelate, ei saa seda uuesti sisse lülitada. See lülitatakse automaatselt uuesti sisse, kui telefon ootamatult välja lülitub. Saadaval on ka keelamise valik.

Aku seisund on teadmata

Kui iOS ei suuda seadme aku seisundit määrata, siis näete järgmist teadet.

See iPhone ei suuda aku seisundit määrata. Apple’i volitatud teenusepakkuja võib akut hooldada. Veel teavet hooldusvalikute kohta …

Selle põhjus võib olla valesti paigaldatud aku või tundmatu aku osa.

Jõudluse haldus on välja lülitatud

Kui keelate rakendatud jõudluse halduse funktsiooni, siis näete järgmist teadet.

See iPhone lülitus ootamatult välja, kuna aku ei suutnud vajalikku tippvõimsust edastada. Olete jõudluse halduse kaitse käsitsi keelanud.

Kui seade ootamatult välja lülitub, rakendatakse jõudluse halduse funktsioonid uuesti. Saadaval on ka keelamise valik.

Aku seisund on halvenenud

Kui aku seisund on oluliselt halvenenud, kuvatakse järgmine teade.

Aku seisund on oluliselt halvenenud. Täieliku jõudluse ja mahu taastamiseks võib Apple’i volitatud teenusepakkuja aku välja vahetada. Lisateave hooldusvalikute kohta...

See teade ei näita ohutusprobleemi. Akut saab ikka kasutada. Kuid võite märgata suuremaid aku ja jõudlusega seotud probleeme. Uus aku parandab kasutuskogemust.

Täiendava abi hankimine

Kui vananenud aku mõjutab teie seadme tööd ja sooviksite abi aku väljavahetamisel, siis võtke ühendust Apple’i kasutajatoega hooldusvalikute väljaselgitamiseks.

Lisateave aku hoolduse ja utiliseerimise kohta.

Avaldamiskuupäev: