Migreerimine Apple School Manageri ja Apple Business Manageri jaotisse Apps and Books (Rakendused ja raamatud)

Enne kontode migreerimist jaotisse Apps and Books (Rakendused ja raamatud) lugege läbi see teave.

Mis on uut?

Apple School Manageri ja Apple Business Manageri jaotis Apps and Books (Rakendused ja raamatud) võimaldab kasutada järgmisi funktsioone.

Määramata litsentside ülekandmine

Litsentside jagamine

  • Saate litsentse jagada ostjate vahel, kellel on juurdepääs ühele ja samale asukohale.

Lihtsustatud ostmine

  • Saate sisu sirvida ja osta otse Apple School Manageri ja Apple Business Manageri jaotises Apps and Books (Rakendused ja raamatud). Saate ühes kohas vaadata kõiki oma asukohtade jaoks ostetud või teie asukohtadesse üle kantud litsentse. Jaotises Settings (Seaded) saate hallata hulgiostuprogrammi (VPP) krediiti ja värskendada arveldusteavet.

Organisatsiooni ettevalmistamine jaotisse Apps and Books (Rakendused ja raamatud) migreerimiseks

Kasutage migreerimise ettevalmistamiseks allolevat teavet.

Jaotise Apps and Books (Rakendused ja raamatud) mobiilseadmehalduse (MDM) toe kontrollimine

Enne migreerimist võtke ühendust oma MDM-teenuse pakkujaga ja veenduge, et pakkuja toetab jaotise Apps and Books (Rakendused ja raamatud) uusi funktsioone.

VPP ostjate kutsumine

Kui teil on olemasolevate VPP-kontodega ostjaid, kes ei kasuta Apple School Manageri ega Apple Business Manageri, kutsuge nad liituma teie organisatsiooniga, enne kui migreerite selle jaotisse Apps and Books (Rakendused ja raamatud).

Ainult ühe ostja migreerimine ühe asukoha kohta

Parima migreerimisprotsessi huvides migreerige ühe kordumatu asukoha kohta ainult üks ostja. Saate seda teha ühel viisil järgmistest.

  • Piirates Apple School Manageris või Apple Business Manageris konto juurdepääsu iga ostja jaoks asjakohase asukohaga.
  • Suunates iga kasutaja konkreetsesse asukohta, mille ta peaks valima.

Kui iga ostja migreeritakse kordumatusse asukohta, teisaldatakse kõik litsentsid (määratud ja määramata) jaotisse Apps and Books (Rakendused ja raamatud).

Kui määratud litsentse ei kanta üle

Juhul, kui tekib mõni järgmistest olukordadest, teisaldatakse asukohta ainult määramata litsentsid.

  • Litsentsid ostetakse või kantakse asukohta üle enne, kui ostja migreeritakse uude asukohta.
  • Keegi laadib asukoha loa alla enne, kui esimene kasutaja sinna migreeritakse.
  • Asukohas luuakse uus sisuhaldur pärast seda, kui mõni teine kasutaja on valinud jaotise Apps and Books (Rakendused ja raamatud) kasutamise.
  • Mitu ostjat migreeritakse ühte ja samasse asukohta.

Kui määratud litsentse ei kanta üle, jäävad need seotuks ostja pärandlubadega, ms peavad jääma MDM-i üleslaadituks koos asukohaloaga. Kui olete tühistanud rakenduse määramise pärandloale, saate litsentsid asukohta üle kanda Apple School Manageri või Apple Business Manageri jaotises Settings (Seaded) > Apps and Books (Rakendused ja raamatud).

Esialgne migreerimine

Kõik migreerimise käigus teisaldatavad litsentsid seotakse selle uue asukoha loaga, kuhu need teisaldatakse. Kõik määratud litsentsid, mida migreerimise ajal ei teisaldata, jäävad seotuks ostja pärandloaga. Kõik load, millel on seotud litsentsid, tuleb MDM-i üles laadida.

Asukohapõhised load

Jaotis Apps and Books (Rakendused ja raamatud) kasutab asukohapõhiseid lube. Kõik asukoha jaoks ostetud või sinna üle antud litsentsid seotakse selle asukoha loaga.* VPP portaalist pärit pärandload on kontopõhised load. Ostjad pääsevad kõigi oma asukohtade lubadele juurde Apple School Manageri seadete või Apple Business Manageri seadete jaotises Apps and Books (Rakendused ja raamatud). Ainult üks inimene peab asukohaload MDM-i üles laadima. Kui kõik litsentsid on asukohta teisaldatud, pole pärandlube enam vaja. 

Kõigi VPP ostjate migreerimine

Kui olete valmis kontode migreerimiseks Apple School Manageri või Apple Business Manageri jaotisse Apps and Books, tuleb kõik ostjad migreerida ühel ja samal ajal. Iga ostja peab migreerima oma konto. Migreerimiseks klõpsake Apple School Manageri või Apple Business Manageri jaotises Apps and Books (Rakendused ja raamatud) nuppu Get Started (Alusta) ning siis valige asjakohane migreerimiskoht.

Pärast kõigi ostjate migreerimist saate hakata kasutama kõiki uusi funktsioone.

* Määratud raamatulitsentse ei saa teisaldada ja need jäävad kasutajale määratuks.

Avaldamiskuupäev: