Käeliigutuste kasutamine telefonis iPhone X navigeerimiseks

Kasutage käeliigutusi telefonis iPhone X kiireks navigeerimiseks, multitegumtööks, seadete reguleerimiseks ja enim tehtud asjadele juurdepääsuks.

Põhiteave

Kasutage küljenuppu, et lülitada oma iPhone X sisse, panna see unerežiimi, kasutada Sirit ja Apple Payd ning teha muud.

 

Sisse- või väljalülitamine

Sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all küljenuppu, kuni kuvatakse Apple’i logo.

Väljalülitamiseks vajutage ja hoidke korraga all küljenuppu ning üht helitugevuse nuppudest, kuni kuvatakse liugur, seejärel libistage väljalülitamiseks liugurit.

Äratamine ja unerežiimile panemine

Telefoni iPhone X äratamiseks võtke see kätte või puudutage ekraani.

Telefoni iPhone X unerežiimi panemiseks vajutage küljenuppu.

Siri kasutamine

Öelge „Hey Siri” (Tere Siri). Või vajutage ja hoidke all küljenuppu.

Apple Pay kasutamine

Ostude autentimiseks Apple Payga Face ID abil vajutage kaks korda küljenuppu ja seejärel vaadake oma telefoni iPhone X.

Intuitiivsete käeliigutuste kasutamine telefonis navigeerimiseks

Ühtlase pinna loomiseks, nii et miski ei jääks teie kogemusele ette, on avakuva nupp asendatud uute, kuid samas tuttavate navigeerimisviisidega. Alustamiseks võtke oma iPhone kätte ja vaadake seda telefoni avamiseks Face ID abil. Või kui see on laual või muul lamedal pinnal, piisab selle äratamiseks telefoni kätte võtmisest või ekraani puudutamisest.

Lukust avamine ja avakuvale minemine

Lukust avamiseks vaadake oma telefoni iPhone X ja nipsake lukustuskuval alt üles. Igal ajal avakuvale naasmiseks nipsake ekraani alumisest servast üles.

Multitegumtöö

Nipsake ekraanil alt üles ja peatuge. Kui olete rakenduses, nipsake ekraani alumises servas paremale, et valida muu rakendus.

Vidinate leidmine

Vidinatesse lisatud rakenduste teabe nägemiseks nipsake ava- või lukustuskuval paremale.

Otsing

Seadmes ja veebis kiiresti millegi leidmiseks nipsake ekraani keskosast alla.

Juhtimiskeskuse avamine

Seadete ja rakenduste kiiresti reguleerimiseksvalikus Control Center (Juhtimiskeskus) nipsake ekraani ülemisest parempoolsest nurgast alla.

 

Teatiste vaatamine

Teatiste nägemiseks, nagu telefonikõned, meeldetuletused ja sõnumid nipsake ekraani ülaosast alla.

Ülaossa jõudmiseks

Ülaosas olevate üksusteni jõudmiseks nipsake ekraani alumises servas alla.Või nipsake ekraani alumises servas kiiresti üles ja alla.*

  

*Funktsioon Reachability (Kättesaadavus) on vaikimisi välja lülitatud. Selle sisselülitamiseks avage Settings (Seaded) > General (Üldine) > Accessibility (Hõlbustus), kerige alla ja puudutage valikut Reachability (Kättesaadavus), seejärel lülitage see sisse.

Avaldamiskuupäev: