Sisseehitatud Apple’i rakenduste kustutamine seadmest või Apple Watchist, millel on operatsioonisüsteemid iOS 12, iOS 13 või iPadOS

Operatsioonisüsteemides iOS 12, iOS 13 ja iPadOS saate kustutada sisseehitatud Apple’i rakendusi oma iPhone’ist, iPadist, iPod touchist või Apple Watchist.

Kui kustutate seadmest sisseehitatud rakenduse, kustutatakse ka kõik seotud kasutajaandmed ning konfiguratsioonifailid. See võib mõjutada näiteks seotud süsteemifunktsioone või teie Apple Watchi teavet.

Sisseehitatud rakendused, mida saate seadmest kustutada

Kui teil on operatsioonisüsteem iOS 12, iOS 13 või iPadOS 13, saate seadmest kustutada1 järgmised rakendused.

 • Activity (Aktiivsus)
 • Apple Books4
 • Calculator (Kalkulaator)
 • Calendar (Kalender)
 • Compass (Kompass)
 • Contacts (Kontaktid)2
 • FaceTime3
 • Files (Failid)
 • Find My Friends (Leia minu sõbrad) (ainult iOS 12)
 • Home (Kodu)
 • iTunes Store
 • Mail (E-post)
 • Maps (Kaardid)4
 • Measure (Mõõtmine)
 • Music (Muusika)4
 • News (Uudised, kus saadaval)
 • Notes (Märkmed)
 • Podcasts (Netisaated)4
 • Reminders (Meeldetuletused)
 • Stocks (Börsiteave)
 • Tips (Näpunäited)
 • TV (kui on saadaval)
 • Videos (Videod)
 • Voice Memos (Häälmemod)
 • Rakendus Watch (Kell)5
 • Weather (Ilm)

 1. Operatsioonisüsteemis iOS 10 saate sisseehitatud rakendusi avakuvalt eemaldada, kuid mitte kustutada. Vt sellest artiklist lisateavet operatsioonisüsteemi iOS 10 sisseehitatud rakenduste kohta.
 2. Rakenduse Contacts (Kontaktid) kustutamisel jäävad kõik teie kontaktandmed alles rakendusse Phone (Telefon).
 3. Rakenduse FaceTime kustutamisel saate FaceTime’i kõnesid endiselt teha ja vastu võtta rakendustes Contacts (Kontaktid) ja Phone (Telefon).
 4. Rakenduste Apple Books, Maps (Kaardid), Music (Muusika) või Podcasts (Netisaated) kustutamisel ei ole need CarPlayga kasutamiseks saadaval. Rakenduse Music (Muusika) kustutamisel ei saa te Apple’i või muu tootja rakendustega esitada helisisu selle teegis mõnes autostereosüsteemis või stereovastuvõtjas.
 5. Rakendust Watch (Kell) Apple Watchiga ühendatud iPhone’ist kustutada üritades palub hoiatus teil lõpetada Apple Watchi ühendus enne rakenduse kustutamist.

 

Sisseehitatud rakenduse seadmest kustutamine

 1. Puudutage rakendust ja hoidke selle peal näppu oma iOS-i või iPadOS-iga seadmes.
 2. Puudutamisega rakenduste korrastamine.
 3. Puudutage  ülemises vasakus nurgas, et rakendus kustutada.
 4. Puudutage valikut Delete (Kustuta). iPhone X-il või uuemal, puudutage Done (Valmis). iPhone 8 või vanemal, vajutage nuppu Home (Kodu).

Kui teil on Apple Watch, kustutatakse rakenduse iPhone’ist kustutamisel see ka teie Apple Watchist.

Kustutatud sisseehitatud rakenduste taastamine

 1. Avage oma iOS- või iPadOS-seadmes App Store.
 2. Leidke rakendus. Veenduge, et kasutaksite rakenduse täpset nime. Leidke üles sisseehitatud rakenduste õige nimi.
 3. Puudutage rakenduse taastamiseks valikut  (Laadi alla).
 4. Oodake rakenduse taastamist, seejärel avage see avakuvalt.

Kui teil on Apple Watch, taastatakse rakenduse iPhone’i taastamisel see ka teie Apple Watchi.

 

Mis juhtub, kui kustutada seadmest sisseehitatud rakendused?

Sisseehitatud rakenduste seadmest kustutamine võib mõjutada teisi süsteemifunktsioone. Siin on mõni näide.

 • Kui teil on iPhone’iga ühendatud Apple Watch, kustutatakse rakenduse iPhone’ist kustutamisel see ka teie Apple Watchi avakuvalt.
 • Rakenduse Podcasts (Netisaated) seadmest kustutamisel ei ole see CarPlays saadaval.
 • Rakenduste Stocks (Börsiteave) või Weather (Ilm) seadmest kustutamisel ei ole need mujal saadaval. Näiteks ei näe te ei börsi- ega ka ilmateavet oma iPhone’i teatisekeskuses või Apple Watchis komplikatsiooni või pilguheiduna.
 • Rakenduse Calculator (Kalkulaator) kustutamisel ei kuvata kalkulaatorit juhtimiskeskuses.

Mõjutatud funktsioonide taastamiseks saate sisseehitatud rakendused seadmesse taastada.

 

Avaldamiskuupäev: