AirPodi või laadimiskarbi asendamine

Kui te kaotate AirPodi või laadimiskarbi või panete needi valesse kohta, toimige asendamiseks järgmiselt.

Funktsiooni Find my AirPod (Otsi mu AirPod üles) kasutamine enne asenduse tellimist

Kõigepealt proovige leida oma kadunud AirPod või laadimiskarp funktsiooniga Find my AirPod (Otsi mu AirPod üles).

Kas see ei õnnestu? Vestelge või rääkige meiega asenduse tellimiseks.

Uue asendus-AirPodi või -laadimiskarbi seadistamine

Vahetuse saamisel toimige AirPodide uuesti kasutamiseks järgmiselt.

  1. Asetage mõlemad AirPodid laadimiskarpi.
  2. Avage kaas ja kontrollige olekutuld. See peaks vilkuma merevaikkollaselt.
  3. Vajutage ja hoidke karbi taga olevat häälestusnuppu all 5 sekundit. Olekutuli peaks vilkuma valgelt. Kui see vilgub endiselt merevaikkollaselt, ühendage karp toiteallikasse, sulgege kaas ja oodake 10 minutit.
  4. Minge iPhone’il avakuvale.
  5. Avage karp, nii et AirPodid oleks sees, ja hoidke seda oma iPhone’i kõrval. iPhone’is kuvatakse häälestusanimatsioon.
  6. Puudutage nuppe Connect (Ühenda) ja seejärel Done (Valmis).

Kas vajate asendus-AirPodi seadistamisel abi? Võtke ühendust Apple’i toega.

Avaldamiskuupäev: