Asendus-AirPodide või laadimiskarbi seadistamine

Asendustoote saamisel toimige AirPodide uuesti kasutamiseks järgmiselt.

AirPodide seadistamine

  1. Asetage mõlemad AirPodid laadimiskarpi.
  2. Avage kaas ja kontrollige olekutuld. See peaks vilkuma merevaikkollaselt.
  3. Vajutage ja hoidke karbi taga olevat häälestusnuppu all 5 sekundit. Olekutuli peaks vilkuma valgelt. Kui see vilgub endiselt merevaikkollaselt, ühendage karp toiteallikasse, sulgege kaas ja oodake 10 minutit.
  4. Minge iPhone’il avakuvale.
  5. Avage karp, nii et AirPodid oleks sees, ja hoidke seda oma iPhone’i kõrval. iPhone’is kuvatakse häälestusanimatsioon.
  6. Puudutage nuppe Connect (Ühenda) ja seejärel Done (Valmis).

Asendustoote tellimine

Kui te seda veel teinud ei ole, saate tellida asendus-AirPodi või laadimiskarbi.

Avaldamiskuupäev: