Asendus-AirPodside või laadimiskarbi seadistamine

Asendustoote saamisel toimige AirPodside uuesti kasutamiseks järgmiselt.

AirPodside laadimiskarbi seadistusnupp

AirPodside või laadimiskarbi seadistamine

  1. Avage oma iPhone'is, iPadis või iPod touchis menüü Settings (Seaded) > Bluetooth ja puudutage oma AirPodside kõrval nuppu Information (Teave) .
  2. Puudutage valikut Forget This Device (Unusta see seade).
  3. Puudutage valikut Forget Device (Unusta see seade) ja puudutage kinnitamiseks uuesti.
  4. Asetage mõlemad AirPodsid laadimiskarpi.
  5. Avage kaas ja kontrollige olekutuld. See peaks vilkuma merevaikkollaselt.
  6. Vajutage ja hoidke karbi taga olevat häälestusnuppu all paar sekundit. Olekutuli peaks vilkuma valgelt.*
  7. Avage avakuval oma iPhone, iPad või iPod touch.
  8. Avage karp, nii et AirPodsid on seal sees, ja hoidke seda oma iPhone'i, iPadi või iPod touchi kõrval. Ekraanil kuvatakse seadistusanimatsioon.
  9. Puudutage nuppe Connect (Ühenda) ja seejärel Done (Valmis).

* Kui olekutuli vilgub endiselt merevaigukollaselt, ühendage karp toiteallikasse, sulgege kaas ja oodake 20 minutit. Seejärel avage kaas ja hoidke seadistusnuppu uuesti paar sekundit all, kuni olekutuli hakkab valgelt vilkuma.

Avaldamiskuupäev: