Asendus-AirPodide või laadimiskarbi seadistamine

Asendustoote saamisel toimige AirPodide uuesti kasutamiseks järgmiselt.

AirPodide seadistamine

  1. Asetage mõlemad AirPodid laadimiskarpi.
  2. Avage kaas ja kontrollige olekutuld. See peaks vilkuma merevaikkollaselt.
  3. Vajutage ja hoidke karbi taga olevat häälestusnuppu all paar sekundit. Olekutuli peaks vilkuma valgelt.*
  4. Minge iPhone’il avakuvale.
  5. Avage karp, nii et AirPodid oleks sees, ja hoidke seda oma iPhone’i kõrval. iPhone’is kuvatakse häälestusanimatsioon.
  6. Puudutage nuppe Connect (Ühenda) ja seejärel Done (Valmis).

* Kui olekutuli vilgub endiselt merevaikkollaselt, ühendage karp toiteallikasse, sulgege kaas ja oodake 20 minutit. Seejärel avage kaas ja hoidke häälestusnuppu jälle paar sekundit all, kuni olekutuli vilgub valgelt.

Avaldamiskuupäev: