Kujundite kasutamise alustamine

Kujunditeegist saate valida sadu kujundeid, mida lisada rakenduse Pages, Numbers ja Keynote dokumendile. Samuti saate iWorki abil luua kohandatud kujundeid.

iWorki kujunditeegi kaudu saate kiiresti dokumendile kujundi lisada.

 • Klõpsake Maci kaudu nuppu Shape (Kujund) ja valige kujund.
 • iPhone’i, iPadi või iPod touchi kaudu puudutage nuppu Insert (Lisa) ja siis nuppu Shapes . Valige kujund.
 • Veebisaidil iCloud.com klõpsake nuppu Vali esitlusele lisamiseks joon või kujund ja valige siis kujund.

Kujundi lisamise ja paigutamise järel saate selle osadeks teha või seda muude kujunditega ühendades luua kohandatud kujundi. Pärast kujundi redigeerimist, saate selle edasiseks kasutamiseks kujunditeeki lisada.1

Kujundi osadeks muutmine

Mõnel kujundil on mitu osa. Kujundi osadeks muutmisel saate muuta värvi, kujundit redigeerida ja kujundi osasid kustutada. 

 • Valige iPhone’i, iPadi või iPod touchi kaudu kujund, mille soovite osadeks muuta ja puudutage siis nuppu Format (Vorminda) . Puudutage nuppu Arrange (Korralda) ja siis nuppu Break Apart (Muuda osadeks).
 • Vajutage Maci juhtklahvi ja klõpsake samal ajal kujundit ning valige käsk Break Apart (Muuda osadeks).

Mõni kujunditeegis olevatest kujunditest koosneb muudest kujunditest, mida võib-olla kasutada soovite. Näiteks saate lisada kogu Ameerika Ühendriikide kaardi ja seda suurendada, kui soovite California kujundit kasutada. Kujundi osadeks muutmise järel saate California kujundit eraldi kasutada. Lisage kujund kujunditeeki, kui soovite kujundit edaspidi ülemkujundist lahutamata kasutada.

Saate osad erinevalt värvida, kui kujundi osadeks muudate. Näiteks saate kaardil osariikide värve muuta või muuta kujundi muudest osadest eraldatud osa värvi.

Ameerika Ühendriikide kujundite kõrval valitud California osariigi kujund, mida kuvatakse Maci rakenduses Keynote

 


        Üks kujund on teise peal ja üks kujund on valitud

Uute kujundite loomine

Uute kujundite loomiseks saate kujundeid ühendada ja lahutada. Olemasolevatest kujunditest uute kujundite loomiseks on neli erinevat võimalust: ühendamine, lõikamine, lahutamine ja välistamine.

 • Valige iPhone’i, iPadi või iPod touchi kaudu kujundid, mida soovite kasutada ja puudutage siis nuppu Format (Vorminda) . Puudutage nuppu Arrange (Korralda) ja valige siis kujundite ühendamise viis.
 • Maci kaudu valige kujundid, mida soovite kasutada, klõpsake nuppu Format (Vorminda) , nuppu Arrange (Korralda) ja valige siis kujundite ühendamise viis.

Kaks ühendatud kujundit

Ühendamine
Mitme kujundi ühendamisel moodustatakse üks kujund.

Lõigatud kujund

Lõikamine
Mitme kujundi lõikumisel luuakse kujund kattuvatest kohtadest.

Kaks lahutatud kujundit

Lahutamine
Ühe kujundi teisest lahutamisel eemaldatakse ühe kujundi peal oleva teise kujundi osa.
 

Kaks välistatud kujundit

Välistamine
Kahe kujundi välistamisel luuakse kujundite kattuva koha välistav kujund.
 


Kujundile laadide lisamine

Dokumendile kujundi lisamise järel saate muuta kujundi järgmisi laade.2

 • Täide: saate kujundeid täita pildi, ühtlase värvi ja gradiendiga (vähemalt kaks värvi, mis üksteisega segunevad). 
 • Ääris: saate lisada äärise, näiteks pildiraami või punktiirjoone ning muuta siis äärise paksust, värvi ja muid atribuute.
 • Vari: saate kujundile lisada kuni kuus eelseadistatud varju ning siis varju hägusust, nihet ja läbipaistmatust.
 • Peegeldus: saate kujundile lisada peegelduse ja selle nähtavust kohandada. 
 • Läbipaistmatus: saate objekte enam ja vähem läbipaistmatuks muutes luua huvitavaid efekte. 

Kujundi laadi saate muuta järgmiselt.

 • Valige Maci kaudu kujund, klõpsake nuppu Format (Vorminda) ja siis nuppu Style (Laad). Laadi laiendamiseks ja täpsete suvandite kuvamiseks klõpsake teabekolmnurka.
 • iPhone’i, iPadi või iPod touchi kaudu puudutage nuppu Format (Vorminda) ja siis nuppu Style (Laad). Täpsete suvandite kuvamiseks lülitage laad sisse.
 • Klõpsake veebisaidil iCloud.com nuppu Kuva või peida vormingu- ja laadisuvandid > Style (Laad). Täpsete suvandite kuvamiseks valige laad.

Maci kaudu vaikelaadide salvestamine ja määramine

Maci kaudu saate laadi salvestada ja dokumendi uute kujundite vaikelaadi muuta.

Laadi saate salvestada järgmiselt.

 1. Klõpsake nuppu Format (Vorminda) ja siis nuppu Style (Laad).
 2. Viimaste laadide juurde liikumiseks klõpsake laadide pisipiltidest paremal asuvat noolt. 
 3. Klõpsake nuppu New Style Preset (Uue laadi eelseadistus)

Laadi salvestamise järel saate selle igal ajal uuesti määrata. Valige muudetud laadiga kujund, vajutage juhtklahvi, klõpsake samal ajal laadimalli ja tehke valik „Redefine Style from Selection“ („Määra laad uuesti valiku alusel“).

Dokumendi uute kujundite vaikelaadi saab muuta järgmiselt.

 1. Klõpsake nuppu Format (Vorminda) ja siis nuppu Style (Laad). 
 2. Klõpsake pikalt laadi, mida soovite teisaldada. 
 3. Lohistage see laadide esimese lehe vasakusse ülanurka. 


Kujundile teksti ja muude objektide lisamine

Kujundile teksti lisamiseks topeltpuudutage (iPhone'i või iPadi kasutades) või topeltklõpsake (Maci kasutades) kujundit ja lisage siis tekst. 

Kujundile saate lisada selliseid objekte nagu kujundid, pildid, videod, tekstiväljad ja võrrandid, et need oleksid pesastatud. Kujundisisene pesastatud objekt liigub koos redigeeritava tekstiga, kui tipite välimisse (ülem)kujundisse.

 • Lisage iPhone’i või iPadi kaudu objekt dokumendile. Valige uus objekt ja puudutage nuppu Cut (Lõika). Topeltpuudutage uue objekti pesastamiseks soovitud kujundit, et kujundil oleks nähtav lisamispunkt, puudutage seda uuesti ja puudutage siis nuppu Paste (Kleebi).
 • Lisage Maci kaudu objekt dokumendile. Vajutage juhtklahvi ja klõpsake samal ajal uut objekti ning valige siis nupp Cut (Lõika). Vajutage juhtklahvi ja klõpsake samal ajal objekti pesastamiseks soovitud kujundit ning valige siis nupp Paste (Kleebi).


Kujundi lisamine kujunditeeki

Kujunditeeki saate lisada kohandatud kujundeid. Kohandatud kujundi salvestamisel salvestatakse kujundi tee ja pööramise atribuudid; suurust, värvi, läbipaistmatust ja muid atribuute ei salvestata.

 • Vajutage Maci juhtklahvi ja klõpsake samal ajal kujundit ning valige käsk Save to My Shapes (Salvesta kujundina).
 • iPhone’i, iPadi või iPod touchi kaudu puudutage kujundit ja valige siis käsk Add to Shapes (Lisa kujundite hulka).

iCloudi abil kohandatud kujundite sünroonimiseks kõigis seadmetes on vaja järgmist.

Kohandatud kujundeid saate sama rakenduse kaudu kasutada Macis, iPhone’is, iPadis ja iPod touchis. Näiteks kui lisate kujundi iPhone'i rakenduse Pages kaudu, saate seda kasutada teiste seadmete rakenduses Pages. 

1. Kohandatud kujundeid toetatakse ainult Maci, iOS-i ja iPadOS-i kasutades. iCloud.com-i kaudu kohandatud kujundeid luua ja kasutada ei saa.

2. Mõned laadid on saadaval vaid Maci, iPhone’i, iPadi ja iPod touchi rakenduses Pages, Numbers ja Keynote.

Avaldamiskuupäev: