Kui käsklus „Hey Siri“ ei tööta teie iPhone’is või iPadis

Kui ütlete „Hey Siri“ ja Siri ei vasta, saate kontrollida paari järgmist asja.

„Hey Siri“ sisselülitamise kontrollimine

 1. Avage Settings (Seaded).
 2. Puudutage valikut Siri & Search (Siri ja otsing).
 3. Siin kontrollige, kas järgmised seaded on sisse lülitatud.
  • Listen for „Hey Siri“ (Käskluse „Hey Siri“ kuulamine)
  • Allow Siri When Locked (Luba Siri lukustatud seadmes)

Käskluse „Hey Siri“ seadistamine, et aidata Siril teie häält tuvastada

 1. Avage Settings (Seaded).
 2. Puudutage valikut Siri & Search (Siri ja otsing).
 3. Lülitage funktsioon Listen for „Hey Siri“ (Käskluse „Hey Siri“ kuulamine) välja ja seejärel uuesti sisse.
 4. Kui kuvatakse kuva Set Up „Hey Siri“ (Käskluse „Hey Siri“ seadistamine), puudutage nuppu Continue (Jätka).
 5. Öelge kõik käsklused, mis ekraanil kuvatakse.
 6. Puudutage valikut Done (Valmis).

Kui Siri ikka ei vasta

Siri ei vasta vaikimisi siis, kui teie seade on millegagi kaetud või selle esikülg on allpool. Kui soovite seda muuta, avage Settings > Accessibility > Siri (Seaded > Hõlbustatus > Siri) ja lülitage sisse funktsioon Always Listen for „Hey Siri“ (Kuula alati käsklust „Hey Siri“).

Siriga seotud abi saamine muude seadmete korral

Avaldamiskuupäev: