Rakenduse ühilduvuse hoiatuse kohta iPhone’is, iPadis või iPod touchis

Vaadake, mida teha, kui näete hoiatust, mis annab teada, et rakendus ei ühildu teie seadmes oleva iOS-i versiooniga.

See artikkel on arhiivitud ja Apple seda enam ei värskenda.

Kasutades kolmanda osapoole rakendust iOS-i versiooniga 10.3 või uuemaga, võite näha järgnevat hoiatust.

  • [app name] needs to be updated (Rakendust [rakenduse nimi] peab värskendama). See rakendus ei toimi koos iOS-i tulevikuversioonidega. Arendaja peab ühilduvuse parandamiseks rakendust värskendama.

Need hoiatused tähendavad, et arendaja peab rakendust värskendama, et toetada iOS-i versioone 10.3 ja uuemaid. Oma seadmel vajalike värskendamist vajavate rakenduste loendi vaatamiseks valige Settings (Seaded) > General (Üldine) > About (Teave) > Applications (Rakendused).

Kui teil on värskendamist vajav rakendus, toimige järgnevalt.

  • Vaadake, kas App Store’is on rakenduse värskendatud versiooni. Rakenduse arendajast olenevalt peate kas laadima alla erineva rakenduse või ostma rakenduse uuema versiooni uuenduse.
  • Võtke arendajaga ühendust või vaadake lisateabe saamiseks nende veebisaiti.

Kui arendaja rakendust enam ei toeta või ei arenda, saate App Store’ist otsida teiste arendajate loodud sarnaseid rakendusi.

Teavet toodete kohta, mis pole Apple'i toodang, või sõltumatute veebisaitide kohta, mida Apple pole kontrollinud ega testinud, edastatakse soovitusteta ja kontrolli tegemata. Apple ei võta mingit vastutust seoses kolmandate osapoolte veebisaitide või toodete valiku, toimimise või kasutamisega. Apple ei võta vastutust ühegi kolmanda osapoole veebisaidi täpsuse ega usaldusväärsuse osas. Riskid on Interneti kasutamise lahutamatu osa. Lisateabe saamiseks võtke ühendust tarnijaga.

Avaldamiskuupäev: