Vaadake filme, telesaateid ja otseülekandeid Apple TV rakendusega

Vaadake oma lemmiksaateid ja -filme ning avastage uusi lemmikuid. Ostke või laenutage iTunes Store’ist. Ja tellige ainult neid kanaleid, mida tahate vaadata. Apple TV rakendusega saate kõike seda teha ühest kohast ja kõikide oma seadmetega.Apple TV rakendust saate kasutada iPhone’i, iPadi või iPod touchiga, millel on uusim iOS, Apple TV 4K või Apple TV HD-ga, millel on uusim tvOS, Apple TV-ga (3. põlvkond), millesse on installitud vähemalt Apple TV tarkvaravärskenduse versioon 7.3, ning sobivate nutiteleritega.

Apple TV rakendus pole saadaval kõikides riikides või piirkondades. Vaadake, kas Apple TV rakendus on teie riigis või piirkonnas saadaval.

Tutvuge Apple TV rakendusega

Apple TV rakenduses liikumiseks kasutage:

  • iPhone’i, iPadi või iPod touchi korral ekraani alaosas olevaid vahekaarte;
  • Apple TV või ühilduva nutiteleri korral ekraani ülaosas olevaid vahekaarte.

Vaata kohe

Vaata kohe

Kuval Watch Now (Vaata kohe) näete voogedastusrakenduste, Apple TV kanalite ja iTunes Store’i pakutavaid lemmiktelesaateid ja -filme. Jaotis Up Next (Järgmisena) võimaldab teil jätkata kohast, kus vaatamine jäi pooleli, ning teha seda mis tahes seadmega, mille Apple TV rakendusse olete oma Apple ID-ga sisse loginud. Peale selle leiate siit üksnes teie jaoks välja valitud filmide ja telesaadete soovitused ning teie vaatamiseelistustel põhinevad spetsiaalsed valikud.

Samuti saate tellida oma lemmiksaadete ja -filmide vaatamiseks teile meeldivaid Apple TV kanaleid, ilma et peaksite Apple TV rakendusest lahkuma.

Teek

Teek

Kõik oma ostetud ja parajasti laenutatud sisu leiate kuvalt Library (Teek). Kuval Library (Teek) on iPhone’i, iPadi või iPod touchi korral näha ka kogu teie seadmesse alla laaditud sisu, nagu filmid, telesaated ja Apple TV kanalite sisu.

Otsing

Otsing

Kasutage kuva Search (Otsing) populaarsust koguva sisu sirvimiseks ning filmide või telesaadete otsimiseks pealkirja, näitleja ja paljude muude kriteeriumide järgi.

Vaadake filme ja telesaateid

Kui vaatate midagi iOS-iga seadmes oleva Apple TV rakenduse vahendusel, puudutage esituse juhtelementide kuvamiseks ekraani. Saate teha järgmisi toiminguid:

Apple TV või nutiteleriga kasutage esituse käivitamiseks, peatamiseks, tagasikerimiseks ja juhtimiseks kaugjuhtimispulti. Subtiitrite sisselülitamiseks või vaadatava video kohta lisateabe nägemiseks:

  • nipsake Apple TV korral kaugjuhtimispuldi Touch-pinnal allapoole;
  • vajutage nutiteleri korral kaugjuhtimispuldi allanoolenuppu.

Veel vaatamisviise

Muutke seadeid

iPhone’i, iPadi või iPod touchi korral valige Settings (Seaded) > TV.  Saate muuta järgmisi seadeid.

  • Use Play History (Kasuta esitusajalugu): see, mida oma seadmega vaatate, mõjutab individuaalseid soovitusi ja jaotist Up Next (Järgmisena) kõikides Apple TV rakendust toetavates seadmetes. Kui te ei taha, et esitusajaloo põhjal tehakse teile soovitusi, lülitage see välja.
  • Show Sport Scores (Kuva sporditulemused): Ameerika Ühendriikides ja Kanadas saate peita kuval Sports (Sport) näidatavad mängutulemused. Lihtsalt lülitage funktsioon Show Sports Scores (Kuva sporditulemused) välja.
  • Notifications (Teatised): teile antakse teada teie vaadatava saate uutest jagudest, teie jälgitavate võistkondade tulemustest ja paljust muust. Lugege teatiste kohta lisaks.
  • Use Cellular Data (Kasuta mobiilandmesidet): puudutage valikut iTunes Videos ja seejärel lülitage sisse suvand Use Cellular Data for Playback (Kasuta esituseks mobiilandmesidet), et vaadata voogedastatavaid filme ja telesaateid siis, kui te seade on ühendatud mobiilsidevõrguga ning kasutab mobiilandmesidet. Lülitage see välja, et voogedastatavat sisu näidataks ainult siis, kui seade on ühendatud Wi-Fi-võrguga.
  • Allalaaditud videod: valige Settings (Seaded) > General (Üldine) > [seade] Storage (mäluruum) > TV, et hallata, mida teie seadmesse alla laaditakse.

Apple TV rakenduse seadeid saate muuta ka oma Apple TV ja nutiteleri kaudu. Apple TV korral valige Settings (Seaded) > Apps (Rakendused) > TV. Nutiteleri korral avage Apple TV rakendus ja valige Settings (Seaded).

Lugege, kuidas iOS-iga seadme, Apple TV või nutiteleri kaudu Apple TV rakenduse piiranguid sisse lülitada.

Lisateave

Apple TV rakenduse funktsioonid võivad riigiti või piirkonniti erineda. Vaadake lisaks, mis on teie riigis või piirkonnas saadaval.

Võite kasutada Apple TV rakendust ainult isiklikul mitteärilisel otstarbel. Lugege täielikke tingimusi.

Teavet toodete kohta, mis pole Apple'i toodang, või sõltumatute veebisaitide kohta, mida Apple pole kontrollinud ega testinud, edastatakse soovitusteta ja kontrolli tegemata. Apple ei võta mingit vastutust seoses kolmandate osapoolte veebisaitide või toodete valiku, toimimise või kasutamisega. Apple ei võta vastutust ühegi kolmanda osapoole veebisaidi täpsuse ega usaldusväärsuse osas. Riskid on Interneti kasutamise lahutamatu osa. Lisateabe saamiseks võtke ühendust tarnijaga.

Avaldamiskuupäev: