Kasuta rämpsposti kõnede tuvastamiseks ja blokeerimiseks muu tootja rakendusi

Seadista oma iOS-i seadmes muu tootja rakendus, mis aitab rämpsposti kõnesid tuvastada ja blokeerida.

Enne alustamist

Ava App Store ja laadi alla rakendus, mis tuvastab ja blokeerib rämpsposti kõned. Selle funktsiooniga saad alla laadida ja installida mitmeid rakendusi erinevatelt rakenduste arendajatelt.

Seadista rämpsposti kõnede filtreerimiseks ja tuvastamiseks rakendus

  1. Tee valik Settings (Seaded) > Phone (Telefon).
  2. Puuduta suvandit Call Blocking & Identification (Kõne blokeerimine ja tuvastus).
  3. Jaotises Allow These Apps To Block Calls And Provide Caller ID (Luba nendel rakendustel kõnesid blokeerida ja kasutada kõnetuvastust) lülita rakendus sisse või välja. Rakendusi saab ka vastavalt tähtsusele ümber paigutada. Puuduta käsku Edit (Redigeeri) ja seejärel lohista rakendused soovitud järjestusse.

Telefoninumbrid loendis Blocked Contacts (Blokeeritud kontaktid) on käsitsi blokeeritud numbrid.

Kõne saamisel kontrollib sinu seade helistaja telefoninumbrit ja võrdleb seda muu tootja rämpsposti rakenduste telefoninumbrite loendiga. Vaste leidmisel kuvab iOS rakenduse poolt valitud identifitseerimise märgise, nt Spam (Rämpspost) või Telemarketing (Teleturundus). Kui rakendus määrab kindlaks, et mõni telefoninumber on rämpspost, siis võib see rakendus telefonikõne automaatselt blokeerida.

Kui määrad kindlaks, et mõni number kuulub rämpsposti hulka, siis saad sa numbri käsitsi oma seadmes blokeerida. Telefoninumbrid, mille oled käsitsi blokeerinud ilmuvad loendis Blocked Contacts (Blokeeritud kontaktid).

Kui sa ei soovi seda rakendust enam kasutada, siis saad selle eemaldada.

Teavet toodete kohta, mis pole Apple'i toodang, või sõltumatute veebisaitide kohta, mida Apple pole kontrollinud ega testinud, edastatakse soovitusteta ja kontrolli tegemata. Apple ei võta mingit vastutust seoses kolmandate osapoolte veebisaitide või toodete valiku, toimimise või kasutamisega. Apple ei võta vastutust ühegi kolmanda osapoole veebisaidi täpsuse ega usaldusväärsuse osas. Riskid on Interneti kasutamise lahutamatu osa. Lisateabe saamiseks võtke ühendust tarnijaga.

Avaldamiskuupäev: