Kõrvaklappide AirPods ja AirPods Pro ühendamine ja kasutamine

Kõrvaklapid AirPods võimaldavad teil kuulata muusikat, helistada, kasutada Sirit ja teha muud.

iPhone’i kasutamine kõrvaklappide AirPods häälestamiseks

Kui häälestate oma kõrvaklappe AirPods esimest korda, veenduge, et teie seade oleks ajakohane. Toimige seejärel allpool kirjeldatud viisil.

 1. Minge avakuvale.
 2. Avage karp, nii et kõrvaklapid AirPods on sees, ja hoidke seda oma iPhone’i kõrval.
 3. iPhone’is kuvatakse häälestusanimatsioon.
 4. Puudutage nuppu Connect (Ühenda). 
 5. Kui teil on kõrvaklapid AirPods Pro, lugege järgmist kolme kuva.
 6. Kui teil on kõrvaklapid AirPods Pro või AirPods (2. põlvkond) ja olete funktsiooni „Tere, Siri“ oma iPhone’is juba häälestanud, on „Tere, Siri“ teie kõrvaklappidega AirPods kasutamiseks valmis. Kui te pole funktsiooni „Tere, Siri“ veel häälestanud ja teil on kõrvaklapid AirPods Pro või AirPods (2. põlvkond), juhendatakse teid häälestamisel.
 7. Puudutage valikut Done (Valmis).
 8. Kui olete iCloudi sisse logitud, häälestatakse teie kõrvaklapid AirPods automaatselt kõigi toetatud seadmetega, mis on iCloudi sama Apple ID-ga sisse logitud.

Kui te ei saa oma kõrvaklappe AirPods häälestada, hankige abi.

Vaadake, kuidas häälestada AirPods Macis või seadmes, mille tootja pole Apple, nt Androidi telefonis.

Kõrvaklappidega AirPods kuulamine

Kui panete kõrvaklapid AirPods kõrva, esitavad need teie seadmest automaatselt heli. Kui võtate ühe AirPodi kõrvast välja, siis heliesitus peatatakse. Kui võtate mõlemad klapid välja, siis heliesitus lõpetatakse. Kui kuulate ühe AirPodiga ja võtate selle välja, siis AirPod peatab heli esitamise. Kui panete selle 15 sekundi jooksul kõrva tagasi, jätkub heliesitus automaatselt.

Lugege, kuidas valida oma AirPods Pro jaoks kõige paremini istuva suurusega kõrvanööbid.

Hoidke kõrvaklappe AirPods laadimiskarbis. Kõrvaklappide AirPods lahtiselt taskus või kotis hoidmine võib neid kahjustada.

Seadmete vahetamine

Siit saate teada, kuidas vahetada seadet, mille heli kõrvaklappidega AirPods kuulate.

Automaatvahetus

Kõrvaklapid AirPods on korraga ühendatud nii teie iPhone’iga kui ka Apple Watchiga. Heli lülitub nende vahel automaatselt.

Selleks et teie AirPods (2. põlvkond) või AirPods Pro lülituks automaatselt eri seadmete vahel, on teil iPhone’i, iPadi ja Maci korral vaja opsüsteemi iOS 14, iPadOS 14 või uuemat versiooni või opsüsteemi macOS Big Sur.1 Teie seadmed peavad olema sisse logitud ühte ja samasse Apple’i ID kontosse kaheastmelise autentimise teel. Näiteks saate iPadist muusika kuulamise ajal võtta vastu iPhone’i saabunud kõne. Kõrvaklapid AirPods lülituvad iPadi muusikalt automaatselt iPhone’i telefonikõnele.

Kui kasutate macOS Big Suri, võidakse teile teatud juhtudel kuvada Maci kuval teade kõrvaklappide AirPods kohta. Kui hoiate kursorit teate kohal, kuvatakse nupp Connect (Loo ühendus). Klõpsake nuppu Connect (Loo ühendus) kinnitamaks soovi, et AirPods lülituks Macile või jääks sellega ühendatuks.

Kui soovite iPhone’i või iPadi jaoks automaatvahetuse välja lülitada, avage asjakohases seadmes Settings (Seaded) > Bluetooth ajal, mil kõrvaklapid AirPods on teil kõrvas. Puudutage seadmeloendis valiku AirPods kõrval kuvatud teabenuppu . Puudutage valikut Connect to This iPhone [or iPad] (Loo ühendus selle iPhone’iga [või iPadiga]) ja seejärel puudutage valikut When Last Connected to This iPhone [or iPad] (Kui viimati loodi ühendus selle iPhone’iga [või iPadiga]). Funktsiooni uuesti sisselülitamiseks puudutage valikut Automatically (Automaatselt).

Kui soovite Maci jaoks automaatvahetuse välja lülitada, avage Macis Bluetoothi eelistused ajal, mil AirPodsid on teil kõrvas. Klõpsake seadmeloendis teie AirPodside kõrval kuvatud nuppu Options (Suvandid). Klõpsake valikut Connect to This Mac (Loo ühendus selle Maciga) ja seejärel valige When Last Connected to This Mac (Kui viimati loodi ühendus selle Maciga). Funktsiooni uuesti sisselülitamiseks valige Automatically (Automaatselt).

Käsitsi vahetamine

Vajaduse korral järgige järgmisi juhiseid, kui soovite valida muu seadme, millest heli esitada, või lülitada heli teistesse kõrvaklappidesse või kõlaritesse.

iOS-seadmes

 1. Avage oma iPhone’is, iPadis või iPod touchis juhtimiskeskus.
 2. Heli reguleerimiseks puudutage ja hoidke juhtimiskeskuse ülemises paremas nurgas asuvat helikaarti.
 3. Puudutage valikut  ja valige loendist soovitud seade.2

Macis

Klõpsake menüüribal helitugevuse reguleerimise valikut  ja valige jaotises Output Device (Väljundseade) oma AirPods Pro3 või muud kõlarid.


Heli reguleerimine kõrvaklappidega AirPods Pro

 • Helisisu esitamiseks ja peatamiseks vajutage AirPodi varrel olevat puutetugevuse andurit. Esitamise jätkamiseks vajutage uuesti.
 • Järgmise loo juurde liikumiseks puudutage AirPodi puutetugevuse andurit kaks korda järjest.
 • Tagasi minemiseks puudutage puutetugevuse andurit kolm korda järjest.
 • Helitugevuse muutmiseks öelge „Tere, Siri“ ja seejärel nt „Vähenda helitugevust“. Või libistage lukustuskuval või juhtimiskeskuses kuulamiseks kasutatavas rakenduses helitugevuse liugurit.  Samuti saate oma Apple Watchis avada valiku Now Playing (Praegu esitamisel) ja keerata helitugevuse reguleerimiseks nuppu Digital Crown.

Kõrvaklapid AirPods Pro võimaldavad teil reguleerida, kui palju te kuulete end ümbritsevat heli. Funktsioonide Active Noise Cancellation (Aktiivne mürasummutus) ja Transparency mode (Läbipaistvuse režiim) vahel vahetamiseks puudutage ja hoidke puutetugevuse andurit.  Seda, milliste režiimide vahel puudutamise ja hoidmise tegevus vahetab, saate muuta tehes valikud Settings > Bluetooth > AirPods Pro > Press and Hold AirPods (Sätted, Bluetooth, AirPods Pro, Kõrvaklappide AirPods puudutamine ja hoidmine).

Heli reguleerimine kõrvaklappidega AirPods (1. või 2. põlvkond)

Saate oma kõrvaklappide AirPods abil kasutada Sirit ja juhtida helisisu esitamist.

 

2. põlvkonna kõrvaklappidega AirPods saate vaikimisi kasutada Sirit, öeldes „Tere, Siri“. Ja kui topeltpuudutate AirPodi, saate esitada heli või liikuda järgmise loo juurde.

Kõrvaklappidega AirPods (1. põlvkond) saate Sirit vaikimisi kasutada topeltpuudutusega. 

Olenemata kõrvaklappide AirPods mudelist saate määrata kummagi AirPodi tegema topeltpuudutuse korral üht järgmistest.

 • Siri kasutamine4
 • Helisisu esitamine ja peatamine
 • Esitatava loo vahelejätmine 
 • Eelmise loo juurde naasmine

Lugege, kuidas valida, mida peaks kumbki AirPod topeltpuudutuse korral tegema.

Siri kasutamine

 • Kõrvaklappidega AirPods Pro ja AirPods (2. põlvkond) saate öelda „Tere, Siri“.
 • Kõrvaklappidega AirPods Pro saate määrata AirPodi Sirit kasutama, kui puudutate pikalt puutetugevuse andurit.
 • Kõrvaklappidega AirPods (1. ja 2. põlvkond) saate Siri kasutamiseks topeltpuudutada.

Saate oma kõrvaklappidega AirPods kasutada Sirit, et esitada küsimusi ja helistada. Siri saab reguleerida ka muusikat ja kontrollida kõrvaklappide AirPods olekut. Siin on mõned näited käskudest, mida Sirile esitada saab.

 • „Esita mu lemmikesitusloend.“
 • „Suurenda helitugevust.“
 • „Kuidas ma siit koju saan?“
 • „Jäta praegune lugu vahele.“
 • „Peata muusika.“
 • „Milline on mu kõrvaklappide AirPods aku laetuse tase?“

Vaadake rohkem Siri käskluste näiteid.

Telefoni kasutamine ja sõnumite vastuvõtmine

Kui teile kummagi AirPodi kasutamise ajal helistatakse, saab Siri sellest teile teada anda. Kõrvaklappidega AirPods Pro vastamiseks vajutage puutetugevuse andurit. Kõrvaklappidega AirPods (1. või 2. põlvkond) vastamiseks topeltpuudutage AirPodi. Hiljem saate kõne lõpetamiseks või teisele kõnele lülitumiseks vajutada kõrvaklappide AirPod Pro puutetugevuse andurit või topeltpuudutada AirPodi.

Siri saab teie sissetulevaid sõnumeid kõrvaklappide AirPods Pro kaudu teile ette lugeda.

AirPodide nutiklappide ja karbi laadimine

Kõrvaklappide AirPods laadimiseks pange need karpi ja sulgege kaas.5 Karpi panemise korral lülituvad kõrvaklapid AirPods välja ja hakkavad laadima.

Oma kõrvaklappe AirPods Pro saate laadida Qi-sertifitseeritud laadija abil nende juhtmeta laadimiskarbis. Juhtmeta laadimise ajal saate laadimisoleku vaatamiseks puudutada olekutuld. Roheline tuli tähendab, et karp (ja kõrvaklapid AirPods, kui need on selle sees) on laadinud rohkem kui 80 protsenti.  Samuti saate karbi ühendada Apple Lightningu liitmikuga sobiva USB-kaabliga, kas USB-C või USB A-ga.  

Saate oma kõrvaklappe AirPods (1. või 2. põlvkond) laadida juhtmeta laadimiskarbis või kõrvaklappide AirPods laadimiskarbis. Kui teil on juhtmeta laadimiskarp, saate kõrvaklappe juhtmevabalt laadida Qi-sertifitseeritud laadija abil. Kumbagi karpi saate laadida ka siis, kui ühendate selle Apple Lightningu konnektori ja USB-kaabliga.

Lugege lisateavet laadimise kohta.

Mida teil tarvis on?

Kui teil on kõrvaklapid AirPods Pro, on teil vaja vähemalt üht järgmistest seadmetest. 

Kui teil on kõrvaklapid AirPods (2. põlvkond), on teil vaja vähemalt üht järgmistest seadmetest.

Kui teil on kõrvaklapid AirPods (1. põlvkond), on teil vaja vähemalt üht järgmistest seadmetest.

1. Heli ei tohiks lülituda automaatselt ühelt seadmelt teisele, kui teil on vestlus (nt telefonikõne, FaceTime’i kõne või videokonverents) pooleli.

2. Kõrvaklapid AirPods kuvatakse ainult siis, kui need on läheduses ja kasutusvalmis.

3. Kui menüüribal ei kuvata helitugevusnuppu, lugege, kuidas seda lisada.

4. Kui Siri ei reageeri topeltpuudutusele, avage Settings (Sätted) > Siri & Search (Siri ja otsing) ning veenduge, et valik Allow Siri When Locked (Juurdepääs Sirile lukustatuna) oleks sisse lülitatud.

5. Kui teil on nii 2. põlvkonna AirPods kui ka 1. põlvkonna AirPods, hoidke neid kindlasti eraldi. Kõrvaklappe AirPods ei laeta, kui panete laadimiskarpi kummastki mudelist ühe kõrvaklapi.

Avaldamiskuupäev: