Kõrvaklappide AirPods ja AirPods Pro ühendamine ja kasutamine

Kõrvaklapid AirPods võimaldavad teil kuulata muusikat, helistada, kasutada Sirit ja teha muud.

iPhone’i kasutamine kõrvaklappide AirPods häälestamiseks

Kui häälestate oma kõrvaklappe AirPods esimest korda, veenduge, et teie seade oleks ajakohane. Toimige seejärel allpool kirjeldatud viisil.

 1. Minge avakuvale.
 2. Avage karp, nii et kõrvaklapid AirPods on sees, ja hoidke seda oma iPhone’i kõrval.
 3. iPhone’is kuvatakse häälestusanimatsioon.
 4. Puudutage nuppu Connect (Ühenda). 
 5. Kui teil on kõrvaklapid AirPods Pro, lugege järgmist kolme kuva.
 6. Kui teil on kõrvaklapid AirPods Pro või AirPods (2. põlvkond) ja olete funktsiooni „Hey Siri“ (Tere, Siri) oma iPhone’is juba häälestanud, on „Hey Siri“ teie kõrvaklappidega AirPods kasutamiseks valmis. Kui te pole funktsiooni „Hey Siri“ (Tere, Siri) veel häälestanud ja teil on kõrvaklapid AirPods Pro või AirPods (2. põlvkond), juhendatakse teid häälestamisel.
 7. Puudutage valikut Done (Valmis).
 8. Kui olete iCloudi sisse logitud, häälestatakse teie kõrvaklapid AirPods automaatselt kõigi toetatud seadmetega, mis on iCloudi sama Apple ID-ga sisse logitud.

Kui te ei saa oma kõrvaklappe AirPods häälestada, hankige abi.

Vaadake, kuidas häälestada AirPods Macis või seadmes, mille tootja pole Apple, nt Androidi telefonis.

Kõrvaklappidega AirPods kuulamine

Kui võtate kõrvaklapid AirPods karbist välja, on need kohe kasutusvalmis. Kui panete need kõrva, esitavad kõrvaklapid AirPods teie seadmest automaatselt heli. Kui võtate ühe AirPodi kõrvast välja, siis heliesitus peatatakse. Kui võtate mõlemad klapid välja, siis heliesitus lõpetatakse. Kui kuulate ühe AirPodiga ja võtate selle välja, siis AirPod peatab heli esitamise. Kui panete selle 15 sekundi jooksul kõrva tagasi, jätkub heliesitus automaatselt.

Vaadake, kuidas kohandada kõrvaklappide kandmine mugavaks, valides oma kõrvaklappide AirPods Pro jaoks kõige paremini istuva suurusega kõrvanööbid.

Kõrvaklapid AirPods on korraga ühendatud nii teie iPhone’iga kui ka Apple Watchiga. Heli lülitub nende vahel automaatselt.

Kui te kõrvaklappe AirPods või AirPods Pro ei kasuta, hoidke neid laadimiskarbis. Kõrvaklappide AirPods lahtiselt taskus või kotis hoidmine võib neid kahjustada.

Et kasutada oma kõrvaklappe AirPods muust seadmest heli esitamiseks või lülitada heli teistesse kõrvaklappidesse või kõlaritesse, järgige neid juhiseid.

iOS-i seadmes

 1. Avage Control Center (Juhtimiskeskus).
 2. Heli reguleerimiseks puudutage ja hoidke juhtimiskeskuse ülemises paremas nurgas asuvat helikaarti.
 3. Puudutage valikut  ja valige loendist soovitud seade.1

Macis

Klõpsake menüüribal valikut  ja valige jaotises Output Device (Väljundseadmed) AirPods Pro2 või muud kõlarid.


Heli reguleerimine kõrvaklappidega AirPods Pro

 • Helisisu esitamiseks ja peatamiseks vajutage AirPodi varrel olevat puutetugevuse andurit. Esitamise jätkamiseks vajutage uuesti.
 • Järgmise loo juurde liikumiseks puudutage AirPodi puutetugevuse andurit kaks korda järjest.
 • Tagasi minemiseks puudutage puutetugevuse andurit kolm korda järjest.
 • Helitugevuse muutmiseks öelge „Hey Siri” (Tere, Siri) ja seejärel nt „Turn down the volume“ (Vähenda helitugevust). Või libistage lukustuskuval või juhtimiskeskuses kuulamiseks kasutatavas rakenduses helitugevuse liugurit. Samuti saate oma Apple Watchis avada valiku Now Playing (Praegu esitamisel) ja keerata helitugevuse reguleerimiseks nuppu Digital Crown.

Kõrvaklapid AirPods Pro võimaldavad teil reguleerida, kui palju te kuulete end ümbritsevat heli. Funktsioonide Active Noise Cancellation (Aktiivne mürasummutus) ja Transparency mode (Läbipaistvuse režiim) vahel vahetamiseks puudutage ja hoidke puutetugevuse andurit. Seda, milliste režiimide vahel puudutamise ja hoidmise tegevus vahetab, saate muuta tehes valikud Settings > Bluetooth > AirPods Pro > Press and Hold AirPods (Sätted, Bluetooth, AirPods Pro, Kõrvaklappide AirPods puudutamine ja hoidmine).

Heli reguleerimine kõrvaklappidega AirPods (1. või 2. põlvkond)

Saate oma kõrvaklappide AirPods abil kasutada Sirit ja juhtida helisisu esitamist.

 

2. põlvkonna kõrvaklappidega AirPods saate vaikimisi kasutada Sirit, öeldes „Hey Siri“ (Tere, Siri). Ja kui topeltpuudutate AirPodi, saate esitada heli või liikuda järgmise loo juurde.

Kõrvaklappidega AirPods (1. põlvkond) saate Sirit vaikimisi kasutada topeltpuudutusega. 

Olenemata kõrvaklappide AirPods mudelist saate määrata kummagi AirPodi tegema topeltpuudutuse korral üht järgmistest.

 • Siri kasutamine3
 • Helisisu esitamine ja peatamine
 • Esitatava loo vahelejätmine 
 • Eelmise loo juurde naasmine
 • Helisisu väljalülitamine

Lugege, kuidas valida, mida peaks kumbki AirPod topeltpuudutuse korral tegema.

Siri kasutamine

 • Kõrvaklappidega AirPods Pro ja AirPods (2. põlvkond) saate öelda „Hey Siri” (Tere, Siri).
 • Kõrvaklappidega AirPods Pro saate määrata AirPodi Sirit kasutama, kui puudutate ja hoiate puutetugevuse andurit.
 • Kõrvaklappidega AirPods (1. ja 2. põlvkond) saate Siri kasutamiseks topeltpuudutada.

Saate oma kõrvaklappidega AirPods kasutada Sirit, et esitada küsimusi ja helistada. Siri saab reguleerida ka muusikat ja kontrollida kõrvaklappide AirPods olekut. Siin on mõned näited käskudest, mida Sirile esitada saab.

 • „Play my Favorites playlist.” (Esita mu lemmikesitusloend.)
 • „Turn up the volume.” (Suurenda helitugevust.)
 • „How do I get home from here?” (Kuidas ma siit koju saan?)
 • „Skip to the next song.” (Jäta praegune lugu vahele.)
 • „Pause music.” (Peata muusika.)
 • „How is the battery on my AirPods?” (Milline on mu kõrvaklappide AirPods aku laetuse tase?)

Vaadake rohkem Siri käskluste näiteid.

Telefoni kasutamine ja sõnumite vastuvõtmine

Kui teile kummagi AirPodi kasutamise ajal helistatakse, saab Siri sellest teile teada anda. Kõrvaklappidega AirPods Pro vastamiseks vajutage puutetugevuse andurit. Kõrvaklappidega AirPods (1. või 2. põlvkond) vastamiseks topeltpuudutage AirPodi. Hiljem saate kõne lõpetamiseks või teisele kõnele lülitumiseks vajutada kõrvaklappide AirPod Pro puutetugevuse andurit või topeltpuudutada AirPodi.

Siri saab teie sissetulevaid sõnumeid kõrvaklappide AirPods Pro kaudu teile ette lugeda.

AirPodide nutiklappide ja karbi laadimine

Kõrvaklappide AirPods laadimiseks pange need karpi ja sulgege kaas.4 Karpi panemise korral lülituvad kõrvaklapid AirPods välja ja hakkavad laadima.

Oma kõrvaklappe AirPods Pro saate laadida Qi-sertifitseeritud laadija abil nende juhtmeta laadimiskarbis. Juhtmeta laadimise ajal saate laadimisoleku vaatamiseks puudutada olekutuld. Roheline tuli tähendab, et karp (ja kõrvaklapid AirPods, kui need on selle sees) on laadinud rohkem kui 80 protsenti. Samuti saate karbi ühendada Apple Lightningu liitmikuga sobiva USB-kaabliga, kas USB-C või USB A-ga.  

Saate oma kõrvaklappe AirPods (1. või 2. põlvkond) laadida juhtmeta laadimiskarbis või kõrvaklappide AirPods laadimiskarbis. Kui teil on juhtmeta laadimiskarp, saate kõrvaklappe juhtmevabalt laadida Qi-sertifitseeritud laadija abil. Kumbagi karpi saate laadida ka siis, kui ühendate selle Apple Lightningu konnektori ja USB-kaabliga.

Lugege lisateavet laadimise kohta.

Mida teil tarvis on?

Kui teil on kõrvaklapid AirPods Pro, on teil vaja vähemalt üht järgmistest seadmetest. 

Kui teil on kõrvaklapid AirPods (2. põlvkond), on teil vaja vähemalt üht järgmistest seadmetest.

Kui teil on kõrvaklapid AirPods (1. põlvkond), on teil vaja vähemalt üht järgmistest seadmetest.

 1. Kõrvaklapid AirPods kuvatakse ainult siis, kui need on läheduses ja kasutusvalmis.
 2. Kui menüüribal ei kuvata helitugevusnuppu, lugege, kuidas seda lisada.
 3. Kui Siri ei reageeri topeltpuudutusele, avage Settings (Sätted) > Siri & Search (Siri ja otsing) ning veenduge, et valik Allow Siri When Locked (Juurdepääs Sirile lukustatuna) oleks sisse lülitatud.
 4. Kui teil on nii 2. põlvkonna AirPods kui ka 1. põlvkonna AirPods, hoidke neid kindlasti eraldi. Kõrvaklappe AirPods ei laeta, kui panete laadimiskarpi kummastki mudelist ühe kõrvaklapi.
Avaldamiskuupäev: