AirPodsi nutiklappide ühendamine ja kasutamine

AirPodsi nutiklappidega saate muusikat kuulata, helistada, Sirit kasutada ja muud.


Enne alustamist

Teil on vaja vähemalt üht järgmistest:

Vaadake, kuidas häälestada oma AirPodsi nutiklappe Macis või mitte-Apple’i seadmes, nt Androidi telefonis.

iPhone’i kasutamine AirPodsi nutiklappide häälestamiseks

AirPodsi nutiklappide esimest korda häälestamisel toimige järgmiselt.

 1. Minge avakuvale.
 2. Avage karp, nii et AirPodsi nutiklapid on sees, ja hoidke seda oma iPhone’i kõrval.
 3. iPhone’is kuvatakse häälestusanimatsioon.
 4. Puudutage nuppe Connect (Ühenda) ja seejärel Done (Valmis).

Kui olete iCloudi sisse logitud, häälestatakse teie AirPodsi nutiklapid automaatselt kõigi toetatud seadmetega, mis on iCloudi sama Apple ID-ga sisse logitud.

Kui te ei saa oma AirPodsi nutiklappe häälestada, hankige abi.

AirPodsi nutiklappidega kuulamine

Kui võtate AirPodsi nutiklapid karbist välja, on need kohe valmis kasutamiseks. Kui panete need kõrva, esitavad AirPodsi nutiklapid teie seadmest automaatselt heli. Kui võtate ühe AirPodsi nutiklapi kõrvast välja, siis heli peatatakse. Kui võtate mõlemad klapid välja, siis heli seiskub.

AirPodsi nutiklapid on korraga ühendatud nii teie iPhone’i kui ka Apple Watchiga. Heli lülitub nende vahel automaatselt. 

Järgige neid samme, et kasutada oma AirPodsi nutiklappe muust seadmest heli esitamiseks või lülitada heli teistesse kõrvaklappidesse või kõlaritesse.

      

iOSi seadmes

 1. Avage Control Center (Juhtimiskeskus).
 2. Heli reguleerimiseks puudutage pikalt või puudutage ja hoidke all juhtimiskeskuse ülemises paremas nurgas asuvat helikaarti.
 3. Puudutage valikut ja valige loendist soovitud seade.1

Macis

Klõpsake menüüribal valikut  ja valige suvandi Output Device (Väljundseadmed) alt AirPodsid* või muud kõlarid.

Seadme reguleerimine topeltkoputusega

Kui üks kahest AirPodsi nutiklapist on kõrvas, saate telefonikõnele vastata või selle ära lõpetada, kui teete AirPodsi klapi välisküljel kaks kiiret ja äkilist koputust. Kumbki AirPodsi nutiklapp saab teha ka järgnevat.

 • Aktiveerida Siri2
 • Esitada ja peatada helisisu
 • Esitatavat lugu vahele jätta 
 • Naasta eelmise loo juurde
 • Välja lülitada helisisu

Vaadake, kuidas valida, mida kumbki AirPodsi nutiklapp teeb, kui ühel nendest topeltkoputada.

Järgneb lisateave Siri kasutamise ja AirPodsi nutiklappidega telefonikõnedele vastamise kohta.

 

Siri kasutamine

Saate oma AirPodsi nutiklappidega kasutada Sirit, et esitada küsimusi ja helistada. Siri saab reguleerida ka muusikat ja kontrollida AirPodsi nutiklappide olekut. Siin on mõned näited käskudest, mida Sirile esitada saab.

 • „Play my Favorites playlist.” (Esita mu lemmikesitusloendit.)
 • „Turn up the volume.” (Suurenda helitugevust.)
 • „How do I get home from here?” (Kuidas ma siit koju saan?)
 • „Skip to the next song.” (Jäta praegune lugu vahele.)
 • „Pause music.” (Peata muusika.)
 • „How is the battery on my AirPods?” (Milline on mu AirPodsi nutiklappide aku tase?)

Vaadake veel Siri näiteid.

Telefoni kasutamine

Sissetuleva kõne korral saab Siri sellest teada anda. Vastamiseks topeltkoputage. Hiljem saate topeltkoputamisega kõne lõpetada või teisele kõnele ümber lülitada.

AirPodsi nutiklappide ja karbi laadimine

AirPodsi nutiklappide laadimiseks pange need karpi ja sulgege kaas. Karpi pannes lülituvad AirPodsi nutiklapid välja ja hakkavad laadima.

Saate laadida nii AirPodsi nutiklappe kui ka karpi, kui ühendate karbi Apple Lightningu liitmikuga sobiva USB-kaabliga. Lisateave laadimise kohta.

 1. AirPodsi nutiklapid kuvatakse ainult siis, kui need on läheduses ja kasutusvalmis.
 2. Kui Siri ei reageeri topeltkoputusele, avage Settings (Sätted) > Siri & Search (Siri ja otsing) ja veenduge, et valik Allow Siri When Locked (Juurdepääs Sirile lukustatuna) oleks sees.
Avaldamiskuupäev: