AirPodide nutiklappide ühendamine ja kasutamine

AirPodide nutiklappidega saate muusikat kuulata, helistada, Sirit kasutada ja muud.


Enne alustamist

Teil on vaja vähemalt üht järgmistest:

Vaadake, kuidas häälestada oma AirPodide nutiklappe Macis või mitte-Apple’i seadmes, nt Androidi telefonis.

iPhone’i kasutamine AirPodide nutiklappide häälestamiseks

AirPodide nutiklappide esmakordsel häälestamisel toimige järgmiselt.

 1. Minge avakuvale.
 2. Avage karp, nii et AirPodide nutiklapid on sees, ja hoidke seda oma iPhone’i kõrval.
 3. iPhone’is kuvatakse häälestusanimatsioon.
 4. Puudutage nuppe Connect (Ühenda) ja seejärel Done (Valmis).

Kui olete iCloudi sisse logitud, häälestatakse teie AirPodide nutiklapid automaatselt kõigi toetatud seadmetega, mis on iCloudi sama Apple ID-ga sisse logitud.

Kui te ei saa oma AirPodide nutiklappe häälestada, hankige abi.

AirPodide nutiklappidega kuulamine

Kui võtate AirPodide nutiklapid karbist välja, on need kohe valmis kasutamiseks. Kui panete need kõrva, esitavad AirPodide nutiklapid automaatselt heli teie seadmest.Kui võtate ühe AirPodide nutiklapi kõrvast välja, siis heli peatatakse. Kui võtate mõlemad klapid välja, siis heli seiskub.

AirPodide nutiklapid on korraga ühendatud nii teie iPhone’i kui ka Apple Watchiga. Heli lülitub nende vahel automaatselt. 

Järgige neid samme, et kasutada oma AirPodide nutiklappe heli esitamiseks muust seadmest või lülitada heli teistesse kõrvaklappidesse või kõlaritesse.

      

iOSi seadmes

 1. Avage Control Center (Juhtimiskeskus).
 2. Heli reguleerimiseks puudutage pikalt või puudutage ja hoidke juhtimiskeskuse ülemises paremas nurgas asuvat helikaarti.
 3. Puudutage valikut ja valige loendist soovitud seade.1

Macis

Klõpsake menüüribal valikut  ja valige seadete Output Device (Väljundseadmed) alt AirPodid* või muud kõlarid.

Topeltkoputage seadme reguleerimiseks

Kui üks kahest AirPodi nutiklapist on kõrvas, saab kahe kiire ja terava koputusega AirPodi klapi välisküljel telefonikõnele vastata või selle ära lõpetada. Kumbki AirPodi nutiklapp saab teha ka järgnevat.

 • Aktiveerida Siri2
 • Esitada ja peatada helisisu
 • Järgmist lugu vahele jätta 
 • Naasta eelmise loo juurde
 • Välja lülitada helisisu

Vaadake, kuidas valida, mida kumbki AirPodi nutiklapp teha võiks, kui ühel nendest topeltkoputada.

Anname lisateavet Siri kasutamise ja AirPodide nutiklappidega telefonikõnedele vastamise kohta:

 

Kasutage Sirit

Saate oma AirPodide nutiklappidega kasutada Sirit, et esitada küsimusi ja helistada. Siri saab reguleerida ka muusikat ja kontrollida AirPodide nutiklappide seisundit. Siin on mõned näited soovidest, mida Sirile esitada saab.

 • „Play my Favorites playlist.” (Esita mu lemmikesitusloendit.)
 • „Turn up the volume.” (Suurenda helitugevust.)
 • „How do I get home from here?” (Kuidas ma siit koju saan?)
 • „Skip to the next song.” (Jäta järgmine lugu vahele.)
 • „Pause music.” (Peata muusika.)
 • „How is the battery on my AirPods?” (Milline on mu AirPodide nutiklappide aku tase?)

Vaadake veel Siri näiteid.

Kasutage telefoni

Sissetuleva kõne korral saab Siri sellest teada anda. Vastamiseks topeltkoputage. Hiljem saad topeltkoputada kõne lõpetamiseks või teisele kõnele ümberlülitumiseks.

AirPodide nutiklappide ja karbi laadimine

AirPodide nutiklappide laadimiseks pange need karpi ja sulgege kaas. Karpi pannes lülituvad AirPodide nutiklapid välja ja hakkavad laadima.

Laadida saate nii AirPodide nutiklappe kui ka karpi, ühendades karbi Apple Lightingu konnektori ja USB-kaabliga. Lisateave laadimise kohta.

 1. AirPodide nutiklapid kuvatakse ainult siis, kui need on läheduses ja kasutusvalmis.
 2. Kui topeltkoputus Siri kasutamiseks ei toimi, avage Settings (Seaded) > Siri & Search (Siri ja otsing) ja veenduge, et valik Allow Siri When Locked (Juurdepääs Sirile lukustatuna) oleks sees.
Avaldamiskuupäev: