Kõrvaklappide AirPods ühendamine ja kasutamine

Kõrvaklappidega AirPods saate kuulata muusikat, helistada, kasutada Sirit ja teha muud.


Enne alustamist

Kui teil on kõrvaklapid AirPods (2. põlvkond), on teil vaja vähemalt üht järgmistest seadmetest.

Kui teil on kõrvaklapid AirPods (1. põlvkond), on teil vaja vähemalt üht järgmistest seadmetest.

Lugege, kuidas häälestada oma kõrvaklappe AirPods Maci või mitte-Apple'i seadmega (nt Androidi telefon) kasutamiseks.

iPhone’i kasutamine kõrvaklappide AirPods häälestamiseks

Kui häälestate kõrvaklappe AirPods esimest korda, tehke järgmist.

 1. Minge avakuvale.
 2. Avage karp, nii et kõrvaklapid AirPods on sees, ja hoidke seda oma iPhone’i kõrval.
 3. iPhone’is kuvatakse häälestusanimatsioon.
 4. Puudutage nuppe Connect (Ühenda) ja seejärel Done (Valmis).
 5. Kui teil on kõrvaklapid AirPods (2. põlvkond) ja olete funktsiooni „Hey Siri“ (Tere, Siri) oma iPhone’is juba häälestanud, on „Hey Siri“ teie kõrvaklappidega AirPods kasutamiseks valmis. Kui te pole funktsiooni „Hey Siri“ (Tere, Siri) veel häälestanud ja teil on kõrvaklapid AirPods (2. põlvkond), juhendatakse teid häälestamisel.

Kui olete iCloudi sisse logitud, häälestatakse teie kõrvaklapid AirPods automaatselt kõigi toetatud seadmetega, mis on iCloudi sama Apple ID-ga sisse logitud.

Kui te ei saa oma kõrvaklappe AirPods häälestada, hankige abi.

Kõrvaklappidega AirPods kuulamine

Kui võtate kõrvaklapid AirPods karbist välja, on need kohe kasutusvalmis. Kui panete need kõrva, esitavad kõrvaklapid AirPods teie seadmest automaatselt heli. Kui võtate ühe AirPodi kõrvast välja, siis heli peatatakse. Kui võtate mõlemad klapid välja, siis heli seiskub. Kui kuulate ühe AirPodiga ja võtate selle välja, siis AirPod peatub. Kui panete selle 15 sekundi jooksul kõrva tagasi, jätkub esitus automaatselt.

Kõrvaklapid AirPods on korraga ühendatud nii teie iPhone’i kui ka Apple Watchiga. Heli lülitub nende vahel automaatselt. 

Et kasutada oma kõrvaklappe AirPods muust seadmest heli esitamiseks või lülitada heli teistesse kõrvaklappidesse või kõlaritesse, järgige neid juhiseid.

iOS-i seadmes

 1. Avage Control Center (Juhtimiskeskus).
 2. Heli reguleerimiseks puudutage pikalt või puudutage ja hoidke all juhtimiskeskuse ülemises paremas nurgas asuvat helikaarti.
 3. Puudutage valikut ja valige loendist soovitud seade.1

Macis

Klõpsake menüüribal valikut  ja valige jaotises Output Device (Väljundseadmed) AirPods2 või muud kõlarid.

 

Seadme juhtimine

Saate oma kõrvaklappide AirPods abil kasutada Sirit ja juhtida helisisu esitamist.

2. põlvkonna kõrvaklappidega AirPods saate vaikimisi kasutada Sirit, öeldes „Hey Siri“ (Tere, Siri). Ja kui topeltpuudutate AirPodi, saate esitada heli või liikuda järgmise loo juurde.

Kõrvaklappidega AirPods (1. põlvkond) saate Sirit vaikimisi kasutada topeltpuudutusega. 

Olenemata kõrvaklappide AirPods mudelist saate määrata kummagi AirPodi tegema topeltpuudutuse korral üht järgmistest.

 • Siri3 kasutamine
 • Helisisu esitamine ja peatamine
 • Esitatava loo vahelejätmine 
 • Eelmise loo juurde naasmine
 • Helisisu väljalülitamine

Lugege, kuidas valida, mida peaks kumbki AirPod topeltpuudutuse korral tegema.

Siri kasutamine

2. põlvkonna kõrvaklappide AirPods puhul saate Siri kasutamiseks öelda „Hey Siri“ (Tere, Siri) või neid topeltpuudutada. 1. põlvkonna kõrvaklappide AirPods puhul peate neid Siri kasutamiseks topeltpuudutama.

Saate oma kõrvaklappidega AirPods kasutada Sirit, et esitada küsimusi ja helistada. Siri saab reguleerida ka muusikat ja kontrollida kõrvaklappide AirPods olekut. Siin on mõned näited käskudest, mida Sirile esitada saab.

 • „Play my Favorites playlist.” (Esita mu lemmikesitusloend.)
 • „Turn up the volume.” (Suurenda helitugevust.)
 • „How do I get home from here?” (Kuidas ma siit koju saan?)
 • „Skip to the next song.” (Jäta praegune lugu vahele.)
 • „Pause music.” (Peata muusika.)
 • „How is the battery on my AirPods?” (Milline on mu kõrvaklappide AirPods aku laetuse tase?)

Vaadake veel näiteid Sirist.

Telefoni kasutamine

Kui teile kummagi AirPodi kasutamise ajal helistatakse, saab Siri sellest teile teada anda. Vastamiseks topeltpuudutage. Hiljem saate topeltpuudutusega kõne lõpetada või teisele kõnele ümber lülituda.

Kõrvaklappide AirPods ja karbi laadimine

Kõrvaklappide AirPods laadimiseks pange need karpi ja sulgege kaas.4 Karpi pannes lülituvad kõrvaklapid AirPods välja ja hakkavad laadima.

Saate oma kõrvaklappe AirPods (1. või 2. põlvkond) laadida juhtmeta laadimiskarbis või kõrvaklappide AirPods laadimiskarbis. Kui teil on juhtmeta laadimiskarp, saate kõrvaklappe juhtmevabalt laadida Qi toega laadija abil. Kumbagi karpi saate laadida ka siis, kui ühendate selle Apple Lightningu konnektori ja USB-kaabliga.

Lisateave laadimise kohta.

 1. Kõrvaklapid AirPods kuvatakse ainult siis, kui need on läheduses ja kasutusvalmis.
 2. Kui menüüribal ei kuvata helitugevusnuppu, lugege, kuidas seda lisada.
 3. Kui Siri ei reageeri topeltpuudutusele, avage Settings (Sätted) > Siri & Search (Siri ja otsing) ning veenduge, et valik Allow Siri When Locked (Juurdepääs Sirile lukustatuna) oleks sisse lülitatud.
 4. Kui teil on nii 2. põlvkonna AirPods kui ka 1. põlvkonna AirPods, hoidke neid kindlasti eraldi. Kõrvaklappe AirPods ei laeta, kui panete laadimiskarpi kummastki mudelist ühe kõrvaklapi.
Avaldamiskuupäev: