Lisateave laadimiskarbiga AirPodide kohta

Õppige, kuidas AirPodide nime muuta, mis juhtub siis, kui AirPodi topeltpuudutada, kuidas laadimiskarbiga AirPode puhastada, ja palju muudki.

AirPodide funktsioonide kohandamine

Avage AirPodi karp ja seejärel valige oma iOS-i seadmes Settings (Seaded) > Bluetooth. Puudutage seadmete loendis AirPodide kõrval olevat valikut . Saate teha alljärgnevat.

   
      

Pange oma AirPodidele nimi

Puudutage praegust nime. Seejärel sisestage oma AirPodide uus nimi ja puudutage valikut Done (Valmis).

Muutke enda topeltpuudutust

Valige Bluetoothi ekraanil vasak- või parempoolne AirPod ja seejärel valige, mida soovite AirPodi topeltpuudutades teha.

  • Kasutada Sirit helisisu kontrollimiseks, helitugevuse reguleerimiseks või muude asjade tegemiseks, mida Siri teha saab
  • Helisisu esitada, peatada või lõpetada
  • Järgmist lugu vahele jätta
  • Naasta eelmise loo juurde

Lülitage Automatic Ear Detection (Automaatne kõrvatuvastus) sisse või välja

AirPodid tunnetavad vaikimisi, kui nad on teie kõrvas ja saavad seadmest heli. AirPodid peatavad taasesituse ja jätkavad seda, kui eemaldate ühe AirPodi või seiskate mõlemat AirPodi eemaldades taasesituse ja ei jätka seda. Kui Automatic Ear Detection (Automaatne kõrvatuvastus) on sees ja te ei kanna AirPode, esitatakse heli läbi teie seadme kõlarite.

Kui Automatic Ear Detection (Automaatne kõrvatuvastus) on väljas, on ka need funktsioonid väljas ja heli esitatakse läbi teie AirPodide ka siis, kui te neid ei kanna.

Seadke mikrofon vasakule, paremale või automaatseks

Igas AirPodis on mikrofon, et te saaksite helistada ja Sirit kasutada. Mikrofon on vaikimisi seatud automaatse peale, et emb-kumb AirPodidest saaks mikrofonina toimida. Kui kasutate ainult ühte AirPodi, on seesama AirPod ka mikrofoniks.

Saate mikrofoni seadistada ka valikute Always Left (Alati vasakule) või Always Right (Alati paremale) peale. See seadistab mikrofoni kas vasak- või parempoolsesse AirPodi. See AirPod on mikrofoniks isegi siis, kui eemaldate selle oma kõrvast või panete karpi.

Avaldamiskuupäev: