AirPods’i seadete kohandamine

Vaadake, kuidas oma AirPods’i nime muuta, kuidas muuta AirPod’i topeltpuudutuse funktsioone ja palju muudki.

Avage AirPod’i karp ja seejärel valige oma iOS-i seadmes Settings (Seaded) > Bluetooth. Puudutage seadmete loendis AirPods’i kõrval olevat valikut . Saate teha järgmist.

Pange oma AirPods’ile nimi

Puudutage praegust nime. Seejärel sisestage oma AirPods’i uus nimi ja puudutage valikut Done (Valmis).

Muutke topeltpuudutust

Valige Bluetoothi ekraanil vasak- või parempoolne AirPod ja seejärel valige, mida soovite AirPod’i topeltpuudutades teha.

  • Kasutada Sirit helisisu kontrollimiseks, helitugevuse reguleerimiseks või muude asjade tegemiseks, mida Siri teha saab
  • Helisisu esitamine, peatamine või lõpetamine
  • Järgmise loo vahele jätmine
  • Eelmise loo juurde naasmine

Lülitage Automatic Ear Detection (Automaatne kõrvatuvastus) sisse või välja

AirPods tunnetab vaikimisi, kas klapid on teil kõrvas, ja saadab seadmest heli. AirPods peatab taasesituse ja jätkab seda, kui eemaldate ühe AirPods’i või seiskate mõlemat klappi eemaldades taasesituse ega jätka seda. Kui Automatic Ear Detection (Automaatne kõrvatuvastus) on sees ja te ei kanna AirPods’i, esitatakse heli läbi teie seadme kõlarite.

Kui Automatic Ear Detection (Automaatne kõrvatuvastus) on väljas, on ka need funktsioonid väljas ja heli esitatakse läbi teie AirPods’ide ka siis, kui te neid ei kanna.

Seadke mikrofon vasakule, paremale või automaatseks

Igas AirPod’is on mikrofon, et saaksite helistada ja Sirit kasutada. Mikrofon on vaikimisi seatud automaatse peale, et emb-kumb AirPods’idest saaks mikrofonina toimida. Kui kasutate ainult ühte AirPod’i, on seesama AirPod ka mikrofoniks.

Saate mikrofoni seadistada ka valikute Always Left (Alati vasakule) või Always Right (Alati paremale) peale. See seadistab mikrofoni kas vasak- või parempoolsesse AirPod’i. See AirPod on mikrofoniks isegi siis, kui eemaldate selle oma kõrvast või panete karpi.

Avaldamiskuupäev: