macOS-i traadita rändlus ettevõtteklientidele

Siit saate teada, kuidas toetab macOS rändlust traadita võrgu pääsupunktide vahel.

Süsteemiadministraatoritel aitab macOS-i rändlus säilitada Maci ühendust, kui seda viiakse kontorivõrgus eri kohtadesse.


Käivituskünnis

Käivituskünnis on minimaalne signaalitase, mida klient vajab praeguse ühenduse säilitamiseks.  

macOS-i kliendid jälgivad ja hoiavad praegust BSSID-ühendust seni, kuni RSSI ületab –75 dBm künnise. Kui RSSI ületab selle künnise, otsib macOS praeguse ESSID jaoks rändluskandidaatide BSSID-sid.

Seda künnist tuleb arvesse võtta traadita side kärgede signaalide kattuvuse vaatepunktist. macOS säilitab ühendust kuni –75 dBm künniseni, kuid 5 GHz kärjed on kujundatud –67 dBm kattuvusega. Need kliendid säilitavad ühenduse praeguse BSSID-ga eelduspärasest kauem.

Lisaks võtke arvesse kärgede kattuvuse mõõtmisviisi. Arvutite antennid erinevad mudeliti ja nende tajutavad kärjepiirid võivad erineda eelduspärasest. Kärgede kattuvuse mõõtmisel tasub kasutada sihtseadet.


Sagedusala, võrgu ja rändluskandidaatide valikukriteeriumid

macOS eelistab vaikimisi alati 5 GHz sagedusala 2,4 GHz sagedusalale. Seda tehakse seni, kuni 5 GHz võrgu RSSI on vähemalt –68 dBm ja võrgu koormus ei ole liiga suur.

macOS arvestab võrkude jagatud teabega kanalite kasutamise ja seotud klientide arvu kohta. macOS kasutab neid üksikasju koos signaalitugevuse mõõtmisega (RSSI) kandidaatvõrkude hindamiseks. Kõrgema tulemusega võrgud pakuvad paremat Wi-Fi kasutuskogemust.

Kui mitu 5 GHz SSID-d saavad sama tulemuse, valib macOS võrgu järgmiste kriteeriumide alusel.

  • 802.11ax on eelistatum kui 802.11ac.
  • 802.11ac on eelistatum kui 802.11n või 802.11a.
  • 802.11n on eelistatum kui 802.11a.
  • 80 MHz kanalilaius on eelistatum kui 40 MHz või 20 MHz.
  • 40 MHz kanalilaius on eelistatum kui 20 MHz.

macOS Monterey toetab Apple’i kiibiga Maci arvutites standardit 802.11k.

MacOS-i varasemad versioonid ei toeta standardit 802.11k, kuid töötavad koos SSID-dega, millel on lubatud 802.11k.

macOS valib siht-BSSID, mille teatatud RSSI on praeguse BSSID RSSI-st suurem 12 dB või rohkem. See kehtib isegi siis, kui macOS-i klient on jõudeolekus või andmeid edastamas või vastu võtmas.


Rändlusjõudlus

Rändlusjõudlus näitab, kui kaua kulub kliendil uue BSSID-ga autentimiseks aega.

Sobiliku võrgu ja pääsupunkti leidmine on sellest ainult üks osa. Klient peab rändluse lõpule viima kiiresti ja katkestusteta, et kasutajal ei tekiks seisakuid. Rändlus hõlmab kliendi autentimist uue BSSID-ga ja praeguse BSSID autentimise tühistamist. Turbe- ja autentimismeetod määrab, kui kiiresti see toimuda saab. 

Esiteks nõuab 802.1X-põhine autentimine kliendilt kogu EAP-võtmevahetuse lõpuleviimist. Seejärel saab see tühistada praeguse BSSID autentimise. Keskkonna autentimistaristust olenevalt võib selleks kuluda mitu sekundit. Lõppkasutajatel võib esineda teenusekatkestusi sidevaikuse näol.

macOS toetab staatilise PMKID (paarispõhivõtme) vahemällu salvestamist, et aidata optimeerida sama ESSID BSSID-de vahel rändlust. macOS ei toeta kiiret BSS-üleminekut, tuntud ka kui 802.11r. macOS-i toetamiseks ei pea juurutama täiendavaid SSID-sid, kuna macOS saab töötada koos 802.11r-ga.

macOS Monterey toetab Apple’i kiibiga Maci arvutites standardeid 802.11r ja 802.11v.

macOS toetab staatilise PMKID (paarispõhivõtme) vahemällu salvestamist, et aidata optimeerida sama ESSID BSSID-de vahel rändlust. MacOS-i varasemad versioonid ei toeta kiiret BSS-i üleminekut, tuntud ka kui 802.11r. MacOS-i varasemad versioonid toimivad koos versiooniga 802.11r ja täiendavaid SSID-sid ei ole vaja juurutada.


Kliendi RSSI-d mõõtmine

macOS sisaldab paari sisseehitatud tööriista, mis skannivad RSSI mõõtmiseks.

Seotud võrgu RSSI teadasaamiseks vajutage pikalt klahvi Option ja klõpsake samal ajal Wi-Fi menüüd .

macOS-i Wi-Fi menüüriba suvandimenüü

Kliendi keskkonna võrkude RSSI teadasaamiseks kasutage funktsiooni Wireless Diagnostics (Traadita side diagnostika). Traadita diagnostika avamiseks vajutage klahvi Option ja klõpsake samal ajal Wi-Fi menüüd , seejärel valige Open Wireless Diagnostic (Ava traadita side diagnostika). Lähedal asuvate traadita võrkude leidmiseks ja nende RSSI mõõtmiseks valige menüüribal Window > Scan (Aken > Skanni).

Funktsiooni Wireless Diagnostics (Traadita side diagnostika) skannitulemite aken

Avaldamiskuupäev: