Apple Watchi pääsukoodi lähtestamine

Saate teada, kuidas Apple Watchi parooli eemaldada või lähtestada.

   Apple Watchi ekraan on lukus

Apple Watchi parooli lähtestamine

 1. Asetage kell kuni järgmiste toimingute lõpule viimiseni laadijasse.
 2. Vajutage küljenuppu ja hoidke seda all, kuni kuvatakse kiri Power Off (Toide välja).*
 3. Vajutage tugevalt liugurit Power Off ja tõstke sõrm üles. 
 4. Puudutage valikut „Erase all content and settings“ (Kustuta kogu sisu ja seaded).
 5. Oodake, kuni toiming on lõpule jõudnud, seejärel seadistage Apple Watch uuesti. Kui kuvatakse vastav viip, taastage varukoopiast.

* Kui liugurit Power Off ei kuvata, laske nuppudest lahti, kuni kuvatakse pääsukoodi sisestamise klaviatuur. Vajutage tugevalt klahvistikku ja tõstke sõrm üles. Kui kuvatakse nupp Reset (Lähtesta) , puudutage seda, seejärel oodake, kuni toiming on lõpule jõudnud, ja siis seadistage Apple Watch uuesti. Kui kuvatakse vastav viip, taastage varukoopiast.

Apple Watchi parooli lähtestamine seotud iPhone'i abil

 1. Hoidke Apple Watch ja iPhone kuni järgmiste toimingute lõpule viimiseni üksteise lähedal.
 2. Avage rakendus Apple Watch ja puudutage vahekaarti My Watch (Minu kell).
 3. Puudutage suvandeid General > Reset (Üldine – Lähtesta).
 4. Puudutage valikut „Erase Apple Watch Content and Settings“ (Kustuta Apple Watchi sisu ja seaded), seejärel puudutage kinnitamiseks uuesti. Võimalik, et teil palutakse sisestada oma Apple ID parool.

 5. GPS-i ja mobiilsideseadmega Apple Watchi mudelite korral valige, kas säilitada või eemaldada mobiilandmeside pakett.
  • Kui soovite Apple Watchi ja iPhone'i uuesti siduda, jätke pakett alles.
  • Kui te ei soovi Apple Watchi ja iPhone'i uuesti siduda, eemaldage pakett. Kui te ei kavatse siduda mõnda teist kella või iPhone’i, peate mobiilsideteenuse tellimuse tühistamiseks võib-olla pöörduma mobiilioperaatori poole.
 6. Oodake, kuni toiming on lõpule jõudnud, seejärel seadistage Apple Watch uuesti. Kui kuvatakse vastav viip, taastage varukoopiast.

 

Avaldamiskuupäev: