Muusika kustutamine Apple Musicu rakendusest

Kui soovite seadmes salvestusruumi vabastada, saate eemaldada Apple Musicu allalaaditud sisu.

Muusika kustutamine iPhone’is, iPadis, iPod touchis või Androidi seadmes

 1. Avage rakendus Apple Music.
 2. Allalaaditud sisu vaatamiseks avage Library (Muusikakogu) ja puudutage valikut Downloaded (Alla laaditud). iPadis puudutage külgribal valikut Downloaded (Alla laaditud).
 3. Valige lugu, album või muusikavideo, mille soovite eemaldada.
 4. Puudutage üksust pikalt, seejärel puudutage valikut Remove (Eemalda).
 5. Üksuse eemaldamiseks ainult sellest seadmest puudutage valikut Remove Download (Eemalda allalaaditud fail). Üksuse eemaldamiseks kõigist seadmetest puudutage valikut Delete from Library (Kustuta muusikakogust).

Valikud Delete from Library (Eemalda muusikakogust) või Remove Download (Eemalda allalaaditud fail) iPhone’i, iPadi, iPod touchi või Androidi seadme rakendusest Apple Music

Kui kasutate funktsiooni Family Sharing (Perega jagamine) ja soovite, et teised pereliikmed ei näeks teie ostusid, saate need peita. Lugege veebisaidilt , kuidas üksust peita.

Muusikat saate kustutada ka rakenduses Settings (Seaded). Avage Settings (Seaded) > General (Üldine) > iPhone Storage (iPhone’i salvestusruum) või iPad Storage (iPadi salvestusruum). Liikuge kerides valikuni Music (Muusika) ja puudutage seda. Libistage ekraanil sõrmega valikut All Songs (Kõik lood) või kustutatavat üksust vasakule ja valige Delete (Kustuta).

Muusika kustutamine Macis

 1. Avage rakendus Apple Music.
 2. Klõpsake külgribal valikut Songs (Lood) või Albums (Albumid).
 3. Valige menüüribal View (Kuva) > Only Downloaded Music (Ainult allalaaditud muusika).
 4. Kui soovite lugu kustutada, klõpsake loo kõrval nuppu More (Rohkem) . Kui soovite albumit kustutada, liigutage kursorit üle albumi ja klõpsake nuppu More (Rohkem) .
 5. Üksuse eemaldamiseks ainult sellest seadmest klõpsake valikut Remove Download (Eemalda allalaaditud fail).

Üksuse kustutamiseks kõigist seadmetest klõpsake jaotises Library (Muusikakogu) valikut Delete (Kustuta) ja kinnitage küsimise korral.

Kui kasutate funktsiooni Family Sharing (Perega jagamine) ja soovite, et teised pereliikmed ei näeks teie ostusid, saate need peita. Lugege veebisaidilt , kuidas üksust peita.

Kui te ei saa muusikafaile kustutada

 • Arvutiga sünkroonimise väljalülitamine: kui kasutasite USB-kaablit muusika käsitsi sünkroonimiseks Mac- või PC-arvutist iPhone’i, iPadi või iPod touchi, saate sisu eemaldamiseks sünkroonimise välja lülitada.
 • Üksuse allalaadimise kontrollimine: kui loo kõrval kuvatakse ikoon Download (Laadi alla), on see teie seadmesse alla laaditud. Kui teile ikooni Download (Laadi alla) ei kuvata, pole lugu alla laaditud.

Rakenduste ja muu meedia kustutamine

  

Olenevalt teie riigist või piirkonnast ei pruugi mõnede meediatüüpide ostmine või allalaadimine saadaval olla. Lugege veebisaidilt teie riigis või piirkonnas saadaolevate teenuste kohta.

Avaldamiskuupäev: