Muusika, filmide ja telesaadete kustutamine seadmest

Eemaldage sisu, mille laadisite alla oma iPhone’i, iPadi, iPod touchi, Maci või Android-seadmesse.

Muusika ja muusikavideote kustutamine

 • Muusika kustutamiseks iPhone’ist, iPadist või iPod touchist kasutage rakendust Apple Music või Settings (Seaded).
 • Muusika kustutamiseks Macist või Android-seadmest kasutage rakendust Apple Music.

Kuidas kustutada üksusi rakendusest Apple Music?

 1. Leidke rakendusest Apple Music üksus, mille soovite kustutada. Kui näete ükskuse kõrval allalaadimisnuppu , on üksus salvestatud pilves, mitte teie seadmes. Pilves talletatud üksused ei kasuta teie seadme salvestusruumi.
 2. Maci arvutis liigutage kursorit üksuse kohal, seejärel klõpsake kuvatavat nuppu More options (Rohkem valikuid) .
  Oma iPhone’i, iPadi või Androidi telefonis vajutage ja hoidke üksust, mille soovite kustutada. 
 3. Puudutage või klõpsake käsku Remove (Eemalda).
  Käsku Remove (Eemalda) sisaldav iPhone’i menüü.
 4. Kuvatavas menüüs valige Remove (Eemalda) või Remove Download (Eemalda allalaadimised). Või valige üksus Delete from Library (Kustuta teegist), et eemaldada üksus kõigist seadmetest, mida kasutate koos rakendusega Apple Music.

Kuidas kustutada muusikat iPhone’i, iPadi või iPod touchi rakenduses Settings (Seaded)?

 1. Avage rakendus Settings (Seaded). 
 2. Puudutage valikut General (Üldine), seejärel iPhone Storage (iPhone’i salvestusruum) või iPad Storage (iPadi salvestusruum).
 3. Kerige jaotiseni Music (Muusika) ja puudutage seda.
 4. Nipsake vasakule mis tahes artistil, albumil või laulul. Kui soovite kustutada kogu muusika, nipsake valikus All Songs (Kõik lood) vasakule.
 5. Puudutage valikut Delete (Kustuta).
  iPhone’i näide, mis juhtub, kui nipsate artistil The Jonas Brothers vasakule ja kuvatakse kustutamisvalik.

Lisateave ostetud muusika kustutamise kohta

Kui kustutasite üksuse oma seadmest ja te ei soovi, et see voogesitaks teie seadmesse või ilmuks pilve, saate selle peita

Kui kasutasite muusika või muusikavideote iPhone’i, iPadi või iPod touchi käsitsi sünkroonimiseks arvutit või USB-kaablit, lülitage sünkroonimine välja

Filmide ja telesaadete kustutamine

 • Videote kustutamiseks iPhone’ist, iPadist või iPod touchist kasutage rakendust Apple TV või Settings (Seaded).
 • Maci alla laaditud videote kustutamiseks kasutage rakendust Apple TV.

Üksuste kustutamine Apple TV rakendusest

 1. Avage Apple TV rakendus.
 2. Puudutage või klõpsake valikul Library (Teek).
 3. Üksuse kustutamiseks Macis liikuge kursoriga üle selle, klõpsake nuppu More options (Rohkem valikuid) , seejärel käsku Remove Download (Eemalda allalaadimised).
  Üksuse kustutamiseks oma iPhone’is, iPadis või iPod touchis puudutage valikut Downloaded (Allalaadimised), nipsake üksusel vasakule, puudutage käsku Delete (Kustuta) ja seejärel käsku Delete Download (Kustuta alla laaditud üksus).
  iPhone’i näide, mis juhtub, kui nipsate allalaaditud filmil või telesaatel vasakule ja kuvatakse kustutamisvalik.

Muusika või telesaadete kustutamine iPhone’i, iPadi või iPod touchi rakenduses Settings (Seaded)

 1. Avage rakendus Settings (Seaded).
 2. Puudutage valikut General (Üldine), seejärel iPhone Storage (iPhone’i salvestusruum) või iPad Storage (iPadi salvestusruum).
 3. Kerige valikuni TV, puudutage seda, seejärel puudutage valikut Review Apple TV Downloads (Apple TV allalaadimiste ülevaatamine). Kui te ei näe valikut Review Apple TV Downloads (Apple TV allalaadimiste ülevaatamine), siis pole teie seadmesse faile alla laaditud.
 4. Leidke film, telesaade või osa, mille soovite kustutada, nipsake sellel vasakule ja puudutage valikut Delete (Kustuta).
  iPhone’i näide, mis juhtub, kui nipsate allalaaditud filmil või telesaatel vasakule ja kuvatakse kustutamisvalik.

Kui te ei saa filme ega telesaateid kustutada

Kui näete ükskuse kõrval allalaadimisnuppu , on üksus salvestatud pilves, ega kasuta teie seadme salvestusruumi. Kui te ei soovi, et seda üksust pilves kuvataks, saate selle peita.

Kui kasutasite filmide või telesaadete iPhone’i, iPadi või iPod touchi käsitsi sünkroonimiseks arvutit või USB-kaablit, lülitage sünkroonimine välja

Renditud filmid kustutatakse automaatselt rendiperioodi lõpus.

Lisateave

Avaldamiskuupäev: