iPhone, iPad või iPod touch ei loo ühendust WiFi-võrguga

Vaadake, mida teha, kui teil on probleeme WiFi-ühenduse loomisega iOS-i seadmes. 

 

Kontrollige, kas ruuter on sisse lülitatud ja olete levipiirkonnas.

Kui olete ruuterist liiga kaugel, ei saa te signaali, seepärast veenduge, et olete ruuteri toimimisalas. 

 

Kontrollige, et WiFi on sisse lülitatud ja et näete võrku.

Puudutage valikut Settings (Seaded) > Wi-Fi (WiFi) ja kontrollige, et WiFi on sisse lülitatud. Liitumiseks puudutage WiFi-võrgu nime. Sinine märk võrgu kõrval ruudus näitab, et ühendus on loodud. Kui WiFi-ühenduse loomine ei õnnestu, küsige abi.

Küsimisel sisestage oma WiFi parool.

Küsimisel sisestage WiFi-võrgu parool. Vaadake, mida teha, kui te ei tea parooli.

 

Kontrollige üle juhtmed ja ühendused.

Kui ikka ei õnnestu luua võrgu- või veebiühendust, kontrollige, kas ruuter on modemiga ühendatud ja sisse lülitatud.

 

Taaskäivitamine.

Abiks võib olla seadme, ruuteri või kaabel-/DSL-modemi taaskäivitamine. Kontrollige pärast iga toimingut, kas probleem on lahenenud.
  • Taaskäivitage oma iOS-i seade.
  • Ühendage ruuter toiteallikast lahti ja ühendage siis uuesti.
  • Ühendage kaabel- või DSL-modem toiteallikast lahti ja ühendage siis uuesti.

 

Kas ikka pole ühendust?

Lähtestage võrguseaded. Puudutage valikuid Settings (Seaded) > General (Üldine) > Reset (Lähtesta) > Reset Network Settings (Lähtesta võrguseaded). See lähtestab ka WiFi-võrgud ja paroolid, mobiiliseaded ning VPN-i ja APN-i seaded, mida enne kasutasite.

Hankige täiendavat abi

  • Kui teie võrgu seadistas keegi teine, paluge temalt abi. Kui kasutate ettevõtte, kooli, hotelli, poe või muud tasuta WiFi-t, paluge abi mõnelt töötajalt.
  • Kui olete WiFi-võrku ühendatud, kuid ei pääse veebi, proovige kasutada WiFi-võrku muudes seadmetes. Kui te ka muude seadmetega ei pääse veebi, võib asi olla teenuse katkestuses. Helistage abi saamiseks teenusepakkujale või operaatorile.
  • Proovige luua ühendust WiFi-võrguga muus asukohas. Kui seade ei saa ühendust, vajate WiFi-võrguga abi. Kui seade ei saa ühendust ühegi WiFi-võrguga, võtke ühendust Apple'iga.
  • Värskendage WiFi-ruuter uusima püsivaraga ja kontrollige, kas ruuter toetab teie Apple'i toodet. Lisateabe saamiseks võtke ühendust ruuteri tootjaga.
Avaldamiskuupäev: