Apple Walletis pardakaartide, piletite ja muude pääsmete lisamine, kasutamine ja jagamine

Rakenduses Wallet saate lisada ja kasutada pardakaarte, kinopileteid, kuponge, preemiakaarte ja muud. Samuti saate mõnda pääset ja piletit jagada.

iPhone’is Apple Walletisse pardakaardi, pileti või muu pääsme lisamine

 1. Avage rakendus, meilisõnum, teavitus või muu teade, mis sisaldab teie pardakaarti, piletit või muud pääset.
 2. Puudutage nuppu Add to Apple Wallet (Lisa Apple Walletisse).
  Nupp Add to Apple Wallet (Lisa Apple Walletisse)
 3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
 4. Vajaduse korral puudutage paremas ülanurgas käsku Add (Lisa).

Kui pardakaardi, pileti või muu pääsme Walletisse lisamise valikut ei kuvata, võtke ühendust selle väljastanud kaupmehe või ettevõttega, kontrollimaks, kas ta toetab pääsmete kasutamist rakenduses Wallet.

Kui lisate pardakaardi, pileti või muu pääsme rakendusse Wallet oma iPhone’is, lisate selle automaatselt ka seotud Apple Watchi rakendusse Wallet.

Lugege, kuidas pääse või pilet rakendusest Wallet eemaldada.

Apple Walletis pardakaardi, piletit või muu pääsme kasutamine

Rakendusse Wallet pardakaardi, pileti või muu pääsme lisamise korral saate seda kasutada iPhone’is või Apple Watchis.

Panera preemiakaart Apple Walletis

Pardakaardi, pileti või muu pääsme kasutamine iPhone’is

 1. Avage pääse.
  • Kui saate teate, puudutage seda. Kui küsitakse, kasutage autentimiseks Face ID-d, Touch ID-d või pääsukoodi.
  • Muul juhul klõpsake külgmist nuppu (Face ID-ga iPhone) või topeltklõpsake nuppu Home (Kodu) (Touch ID-ga iPhone). Kui küsitakse, kasutage autentimiseks Face ID-d, Touch ID-d või pääsukoodi.
 2. Vajaduse korral puudutage teiste kaartide kuvamiseks oma vaikemaksekaarti. Seejärel puudutage pardakaarti, piletit või muud pääset ja autentige.
 3. Skannige oma iPhone’i kontaktivaba lugeri juures, puudutage seadmega lugerit või näidake seda teenindajale.

Pardakaardi, pileti või muu pääsme kasutamine Apple Watchis

 1. Avage pääse.
  • Kui saate teate, puudutage seda.
  • Muul juhul topeltklõpsake külgmist nuppu, seejärel kerige allapoole, et leida soovitud pardakaart, pilet või muu pääse, ja puudutage seda.
 2. Skannige oma Apple Watchi ekraani kontaktivaba lugeri juures, puudutage seadmega lugerit või näidake seda teenindajale.

Võimalik, et saate rakenduses Wallet kasutada mõne pääsme ja piletiga kiirrežiimi Express Mode.

Võimalik, et enne pääsme või pileti skannimist (või sellega lugeri puudutamist) tuleb selle näitamiseks seade lukust avada.

Apple Walletis pääsme või pileti jagamine

Rakenduses Wallet saate mõnda pääset ja piletit jagada teiste iPhone’i või Apple Watchi kasutajatega.

 1. Avage iPhone’is rakendus Wallet.
 2. Puudutage pääset või piletit, mida soovite jagada.
 3. Puudutage nuppu More (Rohkem) kolme punktiga ikoon more (rohkem), seejärel puudutage valikut Pass Details (Pääsme andmed). Kui teile kuvatakse selle asemel nupp Info (Teave) , ei pruugi teil olla rakendusest Wallet jagamise valikut.
 4. Puudutage jagamisikooni jagamisnupu noolega ikoon

Kui jagamisikooni ei kuvata, ei ole pääsme või pileti väljastanud kaupmees või ettevõte rakenduses Wallet jagamist lubanud. Kontrollige tema rakendusest või veebisaidilt, kas ta pakub pääsme või pileti jagamise võimalust.

 

Teavet toodete kohta, mida Apple pole tootnud, või sõltumatuid veebisaite, mida Apple ei kontrolli või pole testinud, pakutakse ilma soovituse või heakskiiduta. Apple ei võta kolmanda osapoole veebisaitide või toodete valiku, toimivuse või kasutamise eest mingit vastutust. Apple ei anna kolmanda osapoole veebisaidi täpsuse või usaldusväärsuse kohta mingeid tagatisi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust pakkujaga.

Avaldamiskuupäev: