macOS-is kasutajakonto peitmine

Kui teil tuleb kasutajat aidata, kuid te ei taha, et ta näeks sisselogimisel teie kasutajakontot, saate siit teada, kuidas peita kasutajakonto macOS-i sisselogimisaknas.

 See artikkel on mõeldud süsteemiadministraatoritele. Kui usute, et see probleem mõjutab teid, pöörduge ettevõtte või haridusasutuse süsteemiadministraatori poole.

macOS-i sisselogimisaknas kasutajakonto peitmine

1. Logige sisse administraatorikontoga.

2. Kasutage järgmist terminalikäsku. Sisestage järgmise sõna asemel kasutaja lühinimi: hiddenuser.

sudo dscl . create /Users/hiddenuser IsHidden 1

Jaotise System Preferences (Süsteemieelistused) järgmisel avamiskorral on kasutajakonto peidetud. Seda käsku ei saa kasutada kasutajakonto Guest (Külaline) jaoks. Lugege kasutajakonto Guest (Külaline) haldamise juhiseid.

Kui lubatud on FileVault, võidakse peidetud kasutaja siiski kuvada esimeses sisselogimisaknas pärast arvuti sisselülitamist või taaskäivitamist. 

Peidetud kasutajakonto kuvamine

Kui soovite, et peidetud kasutajakonto oleks sisselogimisaknas uuesti kuvatud, seadke kasutaja atribuudi IsHidden väärtuseks 0.

sudo dscl . create /Users/hiddenuser IsHidden 0

Soovi korral võite atribuudi IsHidden hoopis kustutada.

Kodukataloogi ja jagamispunkti peitmine

See käsk peidab kodukataloogi „/Users/hiddenuser“.

sudo chflags hidden /Users/hiddenuser

See käsk eemaldab kasutaja, kelle pikk nimi on „Hidden User“ (Peidetud kasutaja) jagamispunkti Public Folder (Avalik kaust).

sudo dscl . delete "/SharePoints/Hidden User’s Public Folder"
Avaldamiskuupäev: