Maci või PC-arvuti muusikateegis kuvatud pilve olekuikoonide tähendus

Apple Musicu tellimise korral saate oma muusikateegi üles laadida, et pääseda sellele juurde kõigis seadmetes. Siit saate teada, kuidas kontrollida muusikateegi üleslaadimisolekut ja mida tähendavad laulude kõrval kuvatud erinevad pilveikoonid.

Muusikateegis iga laulu üleslaadimisoleku kontrollimine

Apple Music laadib üles ja vastendab muusikateegi iga laulu, kui lülitate sisse funktsiooni Sync Library (Sünkrooni teek) Apple Musicu rakenduses või lülitate sisse funktsiooni iCloud Music Library (iCloudi muusikateek) iTunesis.

Iga laulu üleslaadimisoleku kontrollimiseks toimige järgmiselt.

  1. Avage Macis rakendus Apple Music. Avage PC-arvutis iTunes, valige hüpikmenüüst Music (Muusika) ja klõpsake siis valikut Library (Teek).
  2. Valige külgribal Songs (Laulud).
  3. Valige menüüribal View > Show View Options (Vaade > Kuva vaatesuvandid).
  4. Valige Cloud Download (Pilvest allalaadimine) ja Cloud Status (Pilve olek).

Rakenduse Music aken, milles on kuvatud jaotis View Options (Vaatesuvandid), sealhulgas Cloud Download (Pilvest allalaadimine) ja Cloud Status (Pilve olek)


Pilve olekuikoonid

Kui laulu kõrval on kuvatud pilve olekuikoon, saate altpoolt teada, mida see tähendab.

Allalaadimisikoon

Allalaadimiseks saadaval

Laulu ei ole seadmesse alla laaditud ja seda saab esitada ainult internetiühenduse olemasolu korral. Laulu võrguühenduseta kuulamiseks puudutage või klõpsake allalaadimisikooni Allalaadimisikoon, et see seadmesse alla laadida.

Duplikaadi ikoon

Duplikaat

Arvuti muusikateegis on sama laulu duplikaatversioone. Duplikaatlaule ei laadita üles ega sünkroonita teiste seadmetega.

Eemaldamisikoon

Eemaldatud

Teil on mitu arvutit, milles on sisse lülitatud funktsioon Sync Library (Sünkrooni teek) ja laul on ühest neist arvutitest kustutatud. Muusikateegist kustutatud lood eemaldatakse kohe teie iPhone’ist, iPadist või iPod touchist, kuid jäävad teistesse seotud arvutitesse seni, kuni need käsitsi kustutatakse.

Sobimatuse ikoon

Sobimatu

Apple Music ei pruugi saada laulu üles laadida, kuna laulu ei ostetud iTunes Store’ist, see on ostetud muu Apple’i ID-ga või fail on liiga suur.

Tõrkeikoon

Tõrge

Laulufail on rikutud või laulu üleslaadimisel ilmnes tõrge. Probleemi lahendamiseks valige File > Library > Update Cloud Music Library (Fail > Teek > Värskenda pilvmuusikateeki). Kui värskendamine ei lahenda probleemi, proovige muusikateeki importida laulu uus eksemplar.

Punktiirjoonega pilveikoon

Punktiirjoonega pilv

Laul kas ootab üleslaadimist, seda ei saa vastendada, see pole enam Apple Musicu kataloogis saadaval või seda pole veel avaldatud. Lugege, mida teha, kui laulude üleslaadimine võtab liiga kaua aega.


Avaldamiskuupäev: