MagSafe’i kaabli või toiteadapteri töötamast lakkamise korral

Siit saate teada, mida teha, kui Maci sülearvutiga kaasas olnud MagSafe’i kaabel või toiteadapter lakkab laadimast või sellel esineb muid probleeme.

MagSafe’i kaabli või adapteri kindlakstegemine

Kui Maci akut laetakse MagSafe’i abil, on sellel MagSafe 3 pistik, MagSafe 2 pistik või T-tüüpi või L-tüüpi MagSafe’i pistik. Kaabli või adapteri kindlakstegemiseks otsige alltoodud loendist üles oma MagSafe’i pistik. 

MagSafe 3 pistik
MagSafe 3 pistik

MagSafe 2 pistik
MagSafe 2 pistik

L-tüüpi MagSafe’i pistik
L-tüüpi MagSafe’i pistik

T-tüüpi MagSafe’i pistik
T-tüüpi MagSafe’i pistik

Kui Macil on MagSafe 3, saate Maci laadida USB-C-liidesega MagSafe 3 kaabli ja USB-C-toiteadapteriga.

Kui Macil on MagSafe 2, saate Maci laadida MagSafe 2 toiteadapteriga või MagSafe’i toiteadapteriga, mis on ühendatud MagSafe’i MagSafe 2-ks muunduriga

Kui Macil on MagSafe, saate Maci laadida T-tüüpi või L-tüüpi MagSafe’i toiteadapteriga.

MagSafe’i pistik ja Maci sülearvuti MagSafe’i liides sisaldavad magnetit, mis võib kustutada krediitkaardi või muude magnetseadmete andmed. Hoidke magnetkandjad MagSafe’i adapteri otsast ja MagSafe’i liidesest eemal.

MagSafe 2 ja MagSafe’i toiteadapterid ei ühildu MagSafe 3-ga.


Toite kontrollimine

Siit saate teada, kuidas kontrollida pistikupesa ja teha kindlaks adapteri võimsus. 

Pistikupesa kontrollimine

Kontrollige, kas olete toiteadapteri ühendanud töötavasse pistikupessa. Lahutage toiteadapter pistikupesast, seejärel ühendage sellesse seade, mille töökorras olete kindel, näiteks lamp või kell, ja vaadake, see lülitub korralikult sisse. Kui pistikupesa töötab, ühendage toiteadapter ja proovige Maci laadida. Kui Maci ei laeta endiselt, lülitage Mac välja ja sulgege ekraan 30 sekundiks, seejärel avage ekraan ja proovige Maci uuesti laadida. Kui teil on Inteli kiibiga Mac, lähtestage SMC.

Adapteri võimsuse kontrollimine

Kasutage kindlasti sülearvuti jaoks sobiva võimsusega toiteadapterit. Kõige tõhusama laadimise huvides tuleks kasutada toiteadapterit ja -kaablit, mis oli Maci sülearvutiga kaasas.

Elektrivõrgu müraprobleemide kontrollimine

Lahutage toiteadapter pistikupesast, oodake 60 sekundit ja pange adapter uuesti pistikupessa.

  • Kui adapter hakkab pärast 60-sekundilist jõudehetke tööle, on teie toiteallikal tõenäoliselt võrgumüraprobleem. Teil tuleb adapter korrapäraselt lähtestada, korrates neid jõudehetki. See probleem tekib, kui vahelduvvooluadapteri liigpingekaitse tuvastab maandusmüra ja lülitab seejärel adapteri välja.
  • Võrgumüra võimalike allikate hulka kuuluvad näiteks liiteseadistega tuled, külmikud või minikülmikud, mis on teie arvutiga samas elektriahelas. Probleem ei pruugi tekkida, kui ühendate toiteadapteri puhvertoiteallikaga (UPS-iga) või muusse elektriahelasse.

Kui toiteadapter lülitub jätkuvalt välja, kuigi olete selle ühendanud töökorras pistikupessa, viige adapter täpsemaks hindamiseks Apple’i volitatud teenusepakkuja juurde või Apple Store’i.

Sädeme märkamise korral

Mõnikord võib toiteadapteri ühendamisel pistikupesaga tekkida säde. Tihti on see tavapärane ja võib juhtuda pingestatud pistikupessa mis tahes elektriseadme ühendamisel. Kui säde pärineb mujalt kui pistikuharudelt või märkate adapteril kahjustusi või värvimuutust või teil on sädemete tekkega seoses muid probleeme, võtke ühendust Apple’iga.


Pistiku, toiteliidese ning MagSafe’i pistiku või kaabli kontrollimine

Siit saate teada, kuidas katsetada vahelduvvoolupistikut või kaablit, vaadata üle toiteliides ja kontrollida kahjustuste esinemist.

Vahelduvvoolupistiku või kaabli kontrollimine

Toiteadapteriga on kaasas eemaldatav vahelduvvoolupistik, millel on pistikupessa sisestatavad harud. Kui Maci sülearvuti ei lae toiteadapteriga vahelduvvoolupistiku kasutamisel, proovige kasutada muud Apple’i vahelduvvoolupistikut või Apple’i toiteadapteri pikenduskaablit (müügil eraldi).

Kui toiteadapter töötab pärast vahelduvvoolupistiku või vahelduvvoolujuhtme väljavahetamist, tuleb algselt kasutuses olnud vahelduvvoolupistik või vahelduvvoolujuhe välja vahetada ja lõpetada selle kasutamine.

Toiteliidese puhtuse kontrollimine

Kontrollige, kas toiteliides (millega ühendate MagSafe’i pistiku) on puhas ja mustuseta. Liides on magnetiline ja võib tõmmata enda külge metallesemeid.

Märgutule vilkumise korral

If aku laeb võib laadimine on ootel, põleb märgutuli merevaigukollaselt. Kui MagSafe 3 pistikul olev märgutuli vilgub mitu korda merevaigukollaselt, tehke järgmised toimingud.

  1. Lahutage USB-C-liidesega MagSafe 3 kaabel Macist ja toiteadapterist.
  2. Lahutage USB-C-toiteadapter pistikupesast.
  3. Pühkige MagSafe 3 liidest ja MagSafe 3 pistikut kuiva riidelapiga. Veenduge, et nii liides kui ka pistik oleksid kuivad ja mustusest puhtad.
  4. Veenduge, et toiteadapteri USB-C-liides ja USB-C-pistik oleksid mustusest puhtad.
  5. Taaskäivitage Mac.
  6. Ühendage USB-C-toiteadapter pistikupessa, ühendage USB-C-liidesega MagSafe 3 kaabel toiteadapteri ja Maciga, seejärel proovige laadimist uuesti.

Kui märgutuli jätkab mitu korda vilkumist, võtke ühendust Apple’iga.

Pingsuse lõtvumise kontrollimine (MagSafe 2 või vanem)

Kui alalisvoolukaabel (õhuke juhe, mis ühendab MagSafe 2 või MagSafe’i pistikut toiteadapteriga) hakkab kummastki kaabliotsast lahti tulema, lõpetage kohe kaabli kasutamine ning laske oma kaablit ja toiteallikat hinnata.


Adapteri soojenemise korral

Toiteadapter võib tavapärasel kasutamisel soojeneda, seega kasutage seda kindlasti hästi õhutatud kohas. Ühendage toiteadapter vahelduvvoolupistikuga alati vahetult pistikupessa või pange see laua peale või muusse hästi õhutatud kohta.

Vältige adapteri jätmist halvasti õhutatud kohta, näiteks diivani, paksu vaiba, voodipesu või padja peale. Vältige adapteri katmist teki või muu isoleeriva kattega.

Kui toiteadapter läheb liiga soojaks, võib see välja lülituda. Sel juhul lahutage MagSafe’i pistik Maci sülearvutist ja laske toiteadapteril enne selle käsitsemist maha jahtuda.


Värskenduste kontrollimine

Mõnel juhul võivad arvuti jaoks olla saadaval tarkvara- või püsivaravärskendused, mis parandavad sideühendust toiteadapteriga. Kui MacBook, MacBook Air või MacBook Pro ei lae eelduspäraselt, kontrollige Macis tarkvaravärskendusi.


Hoolduse broneerimine või uue kaabli või adapteri ostmine

Kui kaabel või toiteadapter ei tööta endiselt, saate selle ja oma Maci sülearvuti tuua hindamiseks Apple Store’i või Apple’i volitatud teenusepakkuja juurde.

Asendustoote ostmiseks valige allpool oma kaabel või toiteadapter.

Kui te pole kindel, millist kaablit või toiteadapterit oma Maciga kasutada, lugege, kuidas teha kindlaks Maci toiteadapter.

Avaldamiskuupäev: