Teave ostukuupäeva või aegumiskuupäeva kohta AppleCare’i lepingus

Kui soovite meie andmetes värskendada oma ostu või lepingu teavet, saame teid aidata.

Lisateave pakutava teabe kohta

Apple’i teenuse kindlustuskaitse süsteemi (edaspidi: süsteem) piirangute mõistmine aitab vältida võimalikke probleeme. Süsteemis sisalduv teave on nähtud ette aitamaks klientidel kindlaks määrata, kas Apple’i piiratud garantii või Apple’i laiendatud teenuselepingu, näiteks AppleCare Protection Plani ja AppleCare+ tingimuste järgi loetakse nende toodete hooldustööd garantii kindlustuskaitse alla.

Süsteemis kirjeldatud kindlustuskaitse ei pruugi hõlmata kõiki kohaldatavaid õigusi ja parandusmeetmeid selliste klientide puhul, kelle toodetele kohaldatakse osturiigi, -piirkonna või -osariigi tarbijakaitseseadusi või -õigusakte. See võib hõlmata Californias ja muudes kohtu- või vaidealluvustes asuvate klientide õigust pikendada garantiiperioodi täispäevade arvu võrra, mille jooksul ei olnud toode garantiiremondi tõttu kliendi käes. Garantiiperioodi pikendamispäevade arvu arvutamiseks võib Apple kliendilt nõuda toote algse ostukviitungi ja remonditeenusega seotud dokumentide esitamist. Lisaks võtke arvesse, et süsteemis ei kajastu mis tahes lisaprogrammid, mis võivad pikendada Apple’i kindlustuskaitset, sh lehel Vahetuse ja remondi pikendusprogrammid esitatud programmid.

Süsteemis esitatud kindlustuskaitse teave põhineb Apple’ile teadaoleval ostukuupäeval. Olenevalt sellest, kas ja millal oma toote registreerisite ning kas ostsite selle Apple’i volitatud edasimüüjalt või Apple Store’ist, võib hinnanguline ostukuupäev olla vale. Kui teil on alust arvata, et teave pole õige, võtke teabe värskendamiseks Apple’iga ühendust sellel lehel toodud asjakohase lingi kaudu. Süsteemi andmetes ei pruugi kajastuda hiljutine esitatud teave ega remonditeenuse garantii kindlustuskaitse. Klientidel on keelatud süsteemi kasutada ebaseaduslikul või keelatud otstarbel ning kolmanda isiku ajendamiseks mis tahes ebaseaduslikule tegevusele või Apple’i või teiste poolte õigusi rikkuvale tegevusele.

Tarbijakaitseseadus

Apple’i 1-aastane piiratud garantii1, AppleCare Protection Plan ja AppleCare+ eelised lisanduvad tarbijakaitseseadusest tulenevatele õigustele. Üksikasjade lugemiseks klõpsake siia

Kui teil on alust arvata, et teil on tarbijakaitseseaduse nõuetele vastav nõue, võtke meiega ühendust

Hoidke ostukviitungit ja kindlustuskaitse tõendit kindlas kohas

Pange toote ostukviitung ja (kui see on olemas) AppleCare’i kindlustuskaitse tõendi dokument kindlasse kohta hoiule. Teilt võidakse paluda nende koopiaid, kui tekib küsimusi selle kohta, kas teie toode vastab garantii või AppleCare’i teenuselepingu garantii kindlustuskaitse tingimustele. Kui esitate teenusetaotluse, võib Apple teilt paluda toote algset müügikviitungit kontrollimaks garantiiteenuse tingimustele vastavust; seda isegi juhul, kui olete oma toote juba registreerinud. Teie garantii on sama, olenemata sellest, kas registreerute või mitte.

Lisateave Apple’i andmete värskendamise kohta

Kui kindlustuskaitse aegumiskuupäev on vale

Kui teie seadme seerianumbri kohta on märgitud vale telefoni teel pakutava tehnilise toe, piiratud garantii või AppleCare’i lepingu hinnanguline aegumiskuupäev, võtke meiega ühendust. Et saaksime teie ostukuupäeva värskendada, tuleb teil Apple’ile saata toote algne ostukviitung. Kviitungi numbrit, toote kirjeldust, algset ostukuupäeva, hinda ja edasimüüja üksikasju sisaldav ostukviitung loetakse kehtivaks ostutõendiks.

Ostukuupäeva värskendamiseks saatke Apple’ile ostutõend

Kui AppleCare’i leping on puudu

Kui olete ostnud AppleCare’i lepingu, nagu AppleCare Protection Plan, ja seda ei kuvata tulemuste hulgas, peate AppleCare’i lepingu võib-olla registreerima.

Registreerige AppleCare’i leping

Lisateave teie toote suhtes kehtiva Apple’i kindlustuskaitse kohta

Kõik AppleCare’i lepingud ei pruugi olla saadaval kõikides riikides ja piirkondades.

Lisateave tugiteenusevõimaluste kohta

Apple pakub hooldustöid vajavate seadmete puhul mitut eri võimalust, sh kohaletoimetus, posti teel saatmine ja iseteeninduslik hooldus. Saadavus oleneb tootest ning riigist või piirkonnast, kus teenusetaotlus esitatakse.

1. Türgis kehtib Apple’i piiratud garantii teie seadmele kaks aastat.

Avaldamiskuupäev: