Apple’i ID muutmine

Kui te ei kasuta enam Apple’i ID-ga seostatud e-posti aadressi, saate seda muuta. Te ei kaota juurdepääsu oma kontaktidele, ostudele ega muule kontoteabele.

Apple’i ID e-posti aadressi muutmine

  1. Avage appleid.apple.com ja logige sisse.
  2. Valige jaotises Account (Konto) käsk Edit (Muuda).
  3. Valige Change Apple ID (Muuda Apple’i ID-d).
    Apple’i ID konto
  4. Sisestage e-posti aadress, mida soovite kasutada. 
  5. Valige Continue (Jätka).
  6. Kui määrasite Apple’i ID-ks kolmanda osapoole e-posti aadressi, otsige oma postkastist kinnituskoodi ja seejärel sisestage see. Lugege, mida teha, kui e-kirja ei saabunud.
  7. Kui kasutate sõprade ja töökaaslastega jagamiseks teenuseid, nagu iCloud või Messages, logige neisse teenustesse sisse uuendatud Apple’i ID-ga.

Apple’i ID muutmine pole võimalik

Kui proovite Apple’i ID-ks määrata viimase 30 päeva jooksul loodud e-posti aadressi, mille lõpp on „@icloud.com“, palutakse teil hiljem uuesti proovida.

Kui teile kuvatakse teadet, et e-posti aadress, mida soovite kasutada, pole saadaval või on juba kasutusel, kontrollige, kas teie või teie pereliige ei kasuta seda e-posti aadressi teise Apple’i ID-ga. Kui pereliige kasutab seda e-posti aadressi, eemaldage see tema kontolt ja proovige seda siis kasutada.

Mõnes riigis või piirkonnas saab Apple’i ID-na kasutada telefoninumbrit. Kuid kui teie Apple’i ID on e-posti aadress, ei saa te seda telefoninumbriks muuta.

Kui Apple’i ID on telefoninumber

Lisateave

Avaldamiskuupäev: