Subtiitrite või audiokeelte muutmine Apple TV rakenduse ja iTunes Store’i filmide ja telesaadete jaoks

Mõni iTunes Store’i ja Apple TV rakenduse video sisaldab alternatiivseid audiokeeli või muid hõlbustusfunktsioone, nagu helide kirjeldus (CC), kurtidele ja vaegkuuljatele mõeldud subtiitrid (SDH) ning helikirjeldatud (AD) sisu. Saate neid funktsioone oma iOS-seadmes, arvutis, Apple TV-s ja mõnes muus rakenduses ja teenuses kasutada.

Subtiitrite ja alternatiivsete audiokeeltega videote otsimine

Avage filmi või telesaate teabeleht iTunes Store’is või Apple TV rakenduses, seejärel kerige allpoole jaotiseni Languages (Keeled).

Alternatiivsed audiokeeled on loetletud jaotisest Additional (Lisad) paremal. Kui keelte loetelus on ainult nimetused Subtitles (Subtiitrid) või CC, siis selles keeles pole helirada saadaval, saadaval on ainult subtiitrid või helide kirjeldused.

Hõlbustusfunktsioonidega video

Avage filmi või telesaate teabeleht iTunes Store’is või Apple TV rakenduses, seejärel kerige allpoole jaotiseni Accessibility (Hõlbustus).

Samuti võite iTunes Store’is otsida märksõnu, nagu closed caption (helide kirjeldused), subtitles (subtiitrid), SDH (kurtidele ja vaegkuuljatele mõeldud subtiitrid) või AD (helikirjeldatud).

Teave iTunes Store’i ja Apple TV hõlbustusfunktsioonide kohta

iTunes Store’is ja Apple TV rakenduses on saadaval järgmised hõlbustusfunktsioonid: helide kirjeldused, subtiitrid ja helikirjeldatud sisu. Nende funktsioonide kättesaadavus erineb riigiti või piirkonniti.

Helide kirjeldusega sisu on video dialoogi ja muu mitteverbaalse suhtluse visuaalne transkriptsioon. CC sisu võib aidata videos kõnelejat tuvastada.

Kurtidele ja vaegkuuljatele mõeldud subtiitrid sarnanevad helide kirjeldusega, kuid SDH sisu võib olla saadaval mõnel sellel juhul, kui CC pole, samuti võib see olla saadaval rohkemates keeltes.
 

Helikirjeldatud sisu puhul kasutatakse ekraanil toimuva kirjeldamiseks jutustusega helirada. Vaadake lisateavet helikirjeldatud sisu kohta.

 


Subtiitrite või audiokeele muutmine

Kui vaadatav video sisaldab CC, SDH, AD või alternatiivseid audiokeeli, peab teie meediapleieril olema võimalus neid hõlbustusfunktsioone kasutada, enamasti leiate need menüüst Audio & Subtitles (Heli ja subtiitrid), mis on tihti märgistatud jutumulli ikooniga.

Muudes rakendustes või veebipõhistes meediapleierites võidakse kuvada nupp CC või muud kohandatud juhtelemendid.

Kui teil on iPhone, iPad või iPod touch

 1. Esituse juhtelementide avamiseks puudutage filmi vaatamise ajal ekraani.
 2. Puudutage jutumulli ikooni.
 3. Valige keel või subtiitrid, mida soovite kasutada.

Kui te ei näe SDH suvandit või soovite CC või SDH vaikevalikuks määrata, avage menüü Settings (Sätted) > General (Üldine) > Accessibility (Hõlbustus). Kerige jaotiseni Media (Meedia) ja puudutage valikut Subtitles & Captioning (Subtiitrid ja kirjeldused). Sisselülitamiseks puudutage valikut Closed Captions + SDH (Heli kirjeldus + SDH). Kui soovite kirjeldusi või subtiitreid kohandada, puudutage valikut Style (Stiil) ja valige siis suvandite seast.

Macis või PC-s.

 1. Viige kursor üle video.
 2. Klõpsake jutumulli ikooni.
 3. Valige keel või subtiitrid, mida soovite kasutada.

Kui te ei näe SDH suvandit või soovite CC või SDH vaikevalikuks määrata, järgige neid juhtnööre:

 • valige Macis arvuti ekraani ülaservas olevast menüüst menüü Apple () > System Preferences (Süsteemi eelistused). Klõpsake valikut Accessibility (Hõlbustus), seejärel külgribal valikut Captions (Kirjeldused). Sisselülitamiseks valige Prefer closed captions and SDH (Eelista helide kirjeldusi ja SDH-d). Kui soovite kirjeldusi ja subtiitreid kohandada, valige sellel kuval olevate suvandite hulgast;
 • valige PC-s iTunesi akna ülaservast menüü Edit (Redigeerimine) > Preferences (Eelistused), seejärel klõpsake vahekaarti Playback (Esitus). Sisselülitamiseks valige Prefer Closed Captions and SDH (Eelista helide kirjeldusi ja SDH-d). Kui soovite teksti ja subtiitreid kohandada, valige menüüst Caption Style paremal asuvad menüüst erinevad valikud või klõpsake nuppu Configure.

Apple TV-s

 1. Nipsake video vaatamise ajal kaugjuhtimispuldi puutepinnal Touch allapoole.
 2. Nipsake paremale, et näha menüüd Subtitles (Subtiitrid) või Audio (Heli).
 3. Nipsake allapoole ja valige keel või subtiitrid, mida soovite kasutada.

Kui te ei näe SDH suvandit või soovite CC või SDH vaikevalikuks määrata, avage menüü Settings (Sätted) > General (Üldine) > Accessibility (Hõlbustus) > Subtitles and Captioning (Subtiitrid ja helide kirjeldus). Sisselülitamiseks valige Closed Captions and SDH (Helide kirjeldused ja SDH). Kui soovite kirjeldusi ja subtiitreid kohandada, valige Style (Stiil) ja valige siis suvandite seast.

Apple TV (2. põlvkond) või Apple TV (3. Põlvkond) puhul hoidke kaugjuhtimispuldil kolm sekundit all valikut Select (Vali), et kuvataks vahekaart Subtitles (Subtiitrid).

Kui teil on nutiteler

 1. Klõpsake Apple TV rakenduses videot vaadates kaugjuhtmispuldil allanoolt. videoMõni tootja võib kasutada teistsuguseid nuppe.
 2. Avage menüü Subtitles (Subtiitrid) või Audio (Heli).
 3. Valige üks keeltest või subtiitrite valikutest, mida soovite kasutada.

Kui te ei näe SDH suvandit või tahate CC või SDH vaikevalikuks määrata, avage menüü Settings (Sätted) > Accessibility (Hõlbustus) > Subtitles and Captioning (Subtiitrid ja helide kirjeldus). Sisselülitamiseks valige Closed Captions and SDH (Helide kirjeldused ja SDH). Kui soovite kirjeldusi ja subtiitreid kohandada, valige Style (Stiil) ja valige siis suvandite seast.

Kui teil on iPod nano (7. põlvkond)

 1. Esituse juhtelementide avamiseks puudutage video vaatamise ajal ekraani.
 2. Puudutage jutumulli ikooni, et avada menüü Audio & Subtitles (Heli ja subtiitrid).
 3. Valige keel või subtiitrid, mida soovite kasutada.

Kui te ei näe SDH suvandit või soovite CC või SDH vaikevalikuks määrata, avage menüü Settings (Sätted) > General (Üldine) > Accessibility (Hõlbustus) > Subtitles & Captioning (Subtiitrid ja helide kirjeldus). Sellel kuval saab ka kirjeldusi ja subtiitreid kohandada.


Lisateave

 • Mõni rakendus ja veebisait pakub videote jaoks kohandatud kirjelduse juhtelemente. Kui te ei näe rakenduses või veebisaidil videot vaadates kirjelduste juhtelemente, võtke lisateabe saamiseks ühendust rakenduse arendajaga või veebisaidi omanikuga.
 • Kui kasutate oma iOS-seadmest või arvutis olevast iTunesist filmi voogesitamiseks Apple TV-s AirPlayd, saate audiokeelt või hõlbustusfunktsioone iOS-seadmes või arvutis vaatamise ajal muuta. Kui teil on AirPlay 2-ga ühilduv nutiteler, leiate sätted subtiitrite sisselülitamiseks teleri AirPlay sätetest.


iTunes Store’i ja Apple TV rakenduse filmid ja telesaated pole kõigis riikides ja piirkondades saadaval ning sisu toetatud keeled ja hõlbustusfunktsioonid erinevad samuti riigiti ja piirkonniti. Vaadake, mis teie riigis või piirkonnas saadaval on.

Avaldamiskuupäev: