Looge WiFi-ühendus iPhone‘is, iPadis või iPod touchis

Vaadake, kuidas ühendada seade WiFi-võrguga, sh avatud, turvaliste ja varjatud võrkudega.

     

WiFi-võrguga ühenduse loomine

 1. Minge avakuval suvanditesse Settings (Seaded) > Wi-Fi (WiFi).
 2. Turn on Wi-Fi (Lülitage WiFi sisse).
  Teie seade otsib automaatselt saadaolevaid WiFi-võrke.
 3. Puudutage selle WiFi-võrgu nime, millega soovite liituda.

Pärast võrguga liitumist näete võrgu kõrval linnukese märki ja ekraani ülemises vasakus nurgas kirja Wi-Fi connected (WiFi on ühendatud) .

     

Turvalise WiFi-võrguga ühenduse loomine

Turvalised WiFi-võrgud on parooliga kaitstud ja nende nime juures on luku ikoon.

 1. Minge suvandisse Settings (Seaded) > Wi-Fi (WiFi) ja veenduge, et WiFi oleks sisse lülitatud.
 2. Puudutage selle turvalise WiFi-võrgu nime, millega soovite ühenduse luua.
 3. Sisestage turvalise WiFi-võrgu parool ja puudutage seejärel nuppu Join (Liitu). Kui te ei saa nuppu Join (Liitu) puudutada, on sisestatud vale parool.

Pärast võrguga liitumist näete võrgu kõrval linnukese märki ja ekraani ülemises vasakus nurgas kirja Wi-Fi connected (WiFi on ühendatud) . Kui te ei tea WiFi-võrgu parooli, võtke ühendust oma võrguadministraatoriga.

Varjatud WiFi-võrguga ühenduse loomine

Varjatud võrke ei kuvata saadaolevate võrkude loendis, nii et peate võrguga liitumiseks teadma selle täpset nime.

 1. Minge suvandisse Settings (Seaded) > Wi-Fi (WiFi) ja veenduge, et WiFi oleks sisse lülitatud. Seejärel puudutage valikut Other (Muu).
 2. Sisestage võrgu täpne nimi ja puudutage seejärel valikut Security (Turvalisus).
 3. Valige turvalisuse tüüp. Mitte kõik varjatud võrgud pole turvalised. Kui te pole võrgu turvalisuses kindel, pöörduge oma võrguadministraatori poole.
 4. Puudutage eelmisele kuvale naasmiseks valikut Other Network (Muu võrk).
 5. Sisestage võrgu parool väljale Password (Parool) ja puudutage seejärel valikut Join (Liitu).

Pärast võrguga liitumist näete võrgu kõrval linnukese märki ja ekraani ülemises vasakus nurgas kirja Wi-Fi connected (WiFi on ühendatud) .
 

Lisateave

Avaldamiskuupäev: