Looge WiFi-ühendus iPhone‘is, iPadis või iPod touchis

Vaadake, kuidas ühendada seade WiFi-võrku, sh seda, kuidas võrkusid avada, kaitsta ja peita.

Ühenduse loomine WiFi-võrkudega

 1. Puudutage valikut Settings > Wi-Fi (Sätted > WiFi) ja veenduge, et WiFi oleks sisse lülitatud. Teie seade otsib saadaolevaid WiFi-võrke.
 2. Puudutage selle WiFi-võrgu nime, millega soovite ühenduse luua.

Kui olete võrguga ühenduse loonud, peate nägema võrgu kõrval ikooni  ja ekraanil ülal vasakul ikooni .

Ühenduse loomine turvaliste WiFi-võrkudega

 1. Puudutage valikut Settings (Sätted) > Wi-Fi (WiFi) ja veenduge, et WiFi oleks sisse lülitatud.Seejärel puudutage selle WiFi-võrgu nime, millega soovite ühenduse luua. Parooliga kaitstud võrkudel on nime kõrval .
 2. Küsimisel sisestage parool ja puudutage valikut Join (Liitu). Kui valiku Join (Liitu) puudutamine ei toimi, on sisestatud parool liiga lühike. 
 • Kui te ei tea WiFi-võrgu parooli, võtke ühendust oma võrguadministraatoriga.
 • Kui olete võrguga ühenduse loonud, peate nägema võrgu kõrval ikooni  ja ekraanil ülal vasakul ikooni .
   

Ühenduse loomine varjatud WiFi-võrkudega

Kuna varjatud võrke ei kuvata seadme saadaolevate võrkude loendis, peate teadma täpselt selle võrgu nime, millega püüate liituda.

 1. Puudutage valikut Settings (Sätted) > Wi-Fi (WiFi) ja veenduge, et WiFi oleks sisse lülitatud. Puudutage valikut Other (Muu).
 2. Sisestage võrgu täpne nimi ja puudutage seejärel valikut Security (Turvalisus).
 3. Valige turvalisuse tüüp. Mitte kõik varjatud võrgud pole turvalised. Vajadusel kontrollige seda võrguadministraatorilt.
 4. Eelmisele kuvale naasmiseks puudutage ekraani ülaosas valikut Other Network (Muu võrk).
 5. Sisestage parool väljale Password (Parool) ja puudutage seejärel valikut Join (Liitu).

Kui olete võrguga ühenduse loonud, peate nägema võrgu kõrval ikooni  ja ekraanil ülal vasakul ikooni .
 

Lisateave

Viimati muudetud: