Consumer Device Cardholder Verification Method

Lugege täpsemat teavet meetodi Consumer Device Cardholder Verification Method (Seadme kaardiomaniku tarbijatuvastusmeetod) ja Apple Pay kohta.

Mis on Consumer Device Cardholder Verification Method?

Consumer Device Cardholder Verification Method (CDCVM) on tarbijatuvastusmeetod (CVM), mida kaardivõrgustikud mobiilsetest seadmetest algatatud tehingute hindamiseks kasutavad. Seda tuvastusmeetodit kasutatakse, et teha kindlaks, kas maksevahendi esitanud isik on maksevahendi seaduslik omanik, ja ebaseaduslike tehingute eest vastutaja leidmiseks.

Apple Pay võimaldab seadmetarbijatuvastusmeetoditena kasutada peale traditsiooniliste PIN-koodide, poes antavate allkirjade või (rakendusesiseste tehingute puhul) lahenduse 3D Secure ka Face ID-d, Touch ID-d või seadme parooli.

Apple Pay kontaktivabade EMV-tehingute puhul toimub kogu CDCVM toimingute kontroll täielikult iOS-seadmes või Apple Watchis. Tehingu käigus ei pea klient enda tuvastamiseks ei makseterminali ega pabertšekiga täiendavaid toiminguid tegema, näiteks tšekki allkirjastama või PIN-koodi sisestama.

Miks peaks kaupmees CDCVM-i toetama?

  • Saate lubada kontaktivabad maksed olenemata arve summast. Praegu on osadel turgudel kontaktivabade maksete maksimaalne summa piiratud. CDCVM-i kasutamine kaotab selle piirangu.
  • Vähendate rahatagastustega seotud kulusid. Kaupmehed saavad kasu vähenenud vastutuse näol ega vastuta enam pettuste eest, kui Apple Pay tehingu teostamiseks kasutatakse CDCVM-i. Kaupmeeste jaoks on sel positiivne mõju, vähenevad rahatagastused ja pole vaja enam teha nii palju allkirjastatud dokumentidega seotud raamatupidamist.
  • Saavutage kiiremad tehingud. CDCVM-i tehinguid saab kaupmees teha kiiremini, sest kliendid ei pea limiiti ületavate tehingute jaoks kaarti sisestama ja samuti ei pea nad allkirjastama kviitungeid ega sisestama PIN-koodi.
  • Rahulolevamad kliendid. Klientide jaoks on tehingud mugavamad ja sujuvamad.

Kes peaks CDCVM-i toetama?

CDCVM-i saavad kasutada kõik kaupmehed, kes aktsepteerivad kontaktivabasid makseid ning iPhone 6 või uuematest telefonidest, Apple Watchist, iPad Prost, iPad Air 2-st või iPad mini 3-st või uuematest seadmetest algatatud makseid. CDCVM pakub huvi kaupmeestele, kes asuvad suure käidavusega piirkondades, hoolivad kassatoimingute kiirusest ja tõhususest ning soovivad kasutada rakendusesiseste maksete puhul täiendavaid kliendituvastusmeetmeid.

Kuidas CDCVM töötab?

CDCVM tuvastab maksetehingu kliendi. Iga EMV-tehingu puhul peavad makseterminal ja toetavad iOS-seadme maksevõrgurakendused otsustama, millist kliendituvastusmeetodit kasutada. Otsustamiseks võrdlevad terminal ja iOS-seade tuvastusviise, mida nad toetavad, ja kasutavad esimest leitud viisi, mida mõlemad seadmed toetavad. 

Apple Pay tehingute puhul asendab CDCVM teisi tuvastusviise, kui maksetermnal toetab CDCVM-i.

Autoriseerimistaotluse käigus edastatakse teave kliendituvastusviisi kohta makseterminalist kaardi väljastajale. Seejärel määratakse maksevõrgustiku eeskirja alusel see, kes vastutab toimepandud pettuste eest. Lugege lisateavet vastutuse kohta

Millised kontaktivabad spetsifikatsioonid toetavad CDCVM-i?

Suuremad maksevõrgustikud toetavad CDCVM-i osana oma kontaktivabade lahenduste ja rakendusesiseste võimaluste spetsifikatsioonidest. Igal maksevõrgustikul on oma kontaktivabade tehingute spetsifikatsioon selle kohta, millised paigaldus- ja sertifitseerimistoimingud on vajalikud, et toetada uue Cardholder Verification Methodi (CVM) abil tehtavaid makseid.

  • Visa toetab CDCVM-i oma spetsifikatsiooni Visa Card Personalization Specification versioonis 2.1 ja uuemates versioonides ning kõigis EMV Contactless Kernel 3 versioonides. Visa toetab CDCVM-i nii krediit-, deebet- kui ka ettemaksukaartidega VisaNeti kaudu tehtud EMV-tehingute puhul.
  • Mastercard toetab CDCVM-i oma spetsifikatsioonis Contactless Reader Specification 3.0 ning selle värskemates versioonides nii krediit- ja deebetkaartide kui ka EMV-ettemaksukaartide tehingute puhul. Mastercard kasutab mõistet On-Device CVM (ODCVM).
  • Discover toetab CDCVM-i oma spetsifikatsiooni D-PAS Terminal Application Specification versioonis 1.0 ja uuemates versioonides ning kõigis EMV Contactless Kernel 6 versioonides.
  • American Express toetatab lahendust CDCVM for Apple Pay mobiilsete kontaktivabade tehingute tegemisel terminali ExpressPay spetsifikatsioonis 3.0 ja uuemates versioonides.

Mida kaupmehed CDCVM-i toetamiseks vajavad?

Kaupmehed peavad kontrollima, et nende makseterminali tarkvara toetaks CDCVM-i. Värskeimate spetsifikatsioonidega töötavad terminalid lubavad teha Apple Payga ka kontaktivabade tehingute limiidist suuremaid tehinguid. Kui klient proovib kasutada kontaktivaba plastkaarti, palutakse tal uuesti proovida või kaart terminali sisestada. Varasemale spetsifikatsioonile vastavate terminalidega ei saa te valida kontaktivaba makset, kui kontaktivaba tehingu piirsumma on ületatud.

  1. Kaupmehe makseterminalid peavad toetama kaardivõrgustike edastatud nõutavaid kontaktivabasid spetsifikatsioone.
  2. Kaupmehe makseterminalid tuleb seadistada nii, et need aktsepteeriksid tuvastusviisina CDCVM-i. Iga maksevõrgustiku konfiguratsioon on veidi erinev. Iga võrgustiku kontaktivabast spetsifikatsioonist leiate nõutava konfiguratsiooni täpsed andmed.

Lugege meie kontroll-loendist, mida veel Apple Pay maksete aktsepteerimiseks tegema peate. 

Lahtiütlus

See dokument on loodud rahvusvaheliseks kasutamiseks ja seda ei tohi kasutada juriidilistel eesmärkidel. See ei kirjelda maksevõrgustikega sõlmitud ametlikke ega mitteametlikke kokkuleppeid. Iga maksevõrgustik määratleb oma eeskirjad ja praktika (sealhulgas, kuid mitte ainult, kaupmehe vastutusega seotud reeglid). Kaupmeestel, omandajatel, töötlejatel ning teistel EMV CDCVM-i tehnoloogiat toetavatel töötajatel on seepärast tungivalt soovitatav küsida asjakohaselt maksevõrgustikult täpsemat teavet asjakohaste rahatagastuseeskirjade ja -reeglite kohta.   

Apple ei võta seoses selles dokumendis sisalduva teabega mingisugust vastutust ega anna ei otsest ega kaudset garantiid kaubeldavuse, konkreetseks eesmärgiks sobivuse või muu aspekti osas, mis tuleneb selle dokumendi kasutamisest või usaldamisest. 

See dokument on salajane ja seda ei tohi ühelgi viisil, ei elektrooniliselt ega mehaaniliselt, reprodutseerida ega edastada ilma Apple’i eelneva kirjaliku loata.

© 2015 Apple Inc. Kõik õigused on kaitstud. Apple, Apple’i logo ja Wallet on ettevõtte Apple Inc. USA-s või teistes riikides registreeritud kaubamärgid. Apple Pay, Face ID ja Touch ID on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid. iOS on ettevõtte Cisco kaubamärk või registreeritud kaubamärk USA-s või teistes riikides ja regioonides. Seda kasutatakse litsentsi all. Teised siin mainitud toodete ja äriühingute nimed võivad olla vastavate ettevõtete kaubamärgid.

Avaldamiskuupäev: