Analüüsi-, diagnostika- ja kasutusteabe jagamine Apple’iga

iOS-i täiustamiseks soovib Apple klientidelt aeg-ajalt saada analüüsi-, diagnostika- ja kasutusteavet. Apple kogub seda teavet anonüümselt.

iOS 10 ja uuemad versioonid

Kui teil on iOS 10.3 või uuem versioon, valige Settings (Seaded) > Privacy (Privaatsus), kerige allapoole ja puudutage valikut Analytics (Analüüs) või Analytics & Improvements (Analüüs ja täiustused). Seejärel puudutage valikut Share iPhone & Watch Analytics (Jaga iPhone’i ja Watchi analüüsiandmeid).

iPhone, mille ekraanil on kuvatud menüü Analytics & Improvements (Analüüs ja täiustused) suvandid, mille seas on sisse lülitatud Share iPhone & Watch Analytics (Jaga iPhone’i ja Watchi analüüsiteavet).

Kui teil on versioon iOS 10 kuni iOS 10.2, valige Settings (Seaded) > Privacy (Privaatsus) > Diagnostics & Usage (Diagnostika ja kasutus) ning valige suvand Automatically Send (Saada automaatselt) või Don't Send (Ära saada).

Teave teie andmete haldamise kohta

iOS 8 ja iOS 9

Valige Settings (Seaded) > Privacy (Privaatsus) > Diagnostics & Usage (Diagnostika ja kasutus) ja valige suvand Automatically Send (Saada automaatselt) või Don't Send (Ära saada).

Kui lülitate suvandi Automatically Send (Saada automaatselt) sisse, saate sisse lülitada ka suvandi Share With App Developers (Jaga rakenduste arendajatega). See aitab arendajatel oma rakendusi täiustada, kuna Apple saab nendega jagada andmeid ja statistikat selle kohta, kuidas te rakendusi kasutate.

iOS 5, iOS 6 ja iOS 7

Valige Settings (Seaded) > General (Üldine) > About (Teave) > Diagnostics & Usage (Diagnostika ja kasutus) ja valige suvand Automatically Send (Saada automaatselt) või Don't Send (Ära saada).

iOS 4 ja vanemad versioonid

Vaikimisi saab oma andmete saatmise otsust teha ainult korra. Kui soovite oma otsust muuta, saate iOS 4 või sellest vanema versiooniga seadme hoiatused lähtestada iTunesi abil.

  1. Ühendage iPad, iPhone või iPod touch oma PC-arvuti või Maciga.
  2. Oodake, kuni teie seade kuvatakse iTunesi akna vasakus servas olevas jaotises Devices (Seadmed).
  3. Valige oma seade ja klõpsake kokkuvõttekuva allosas käsku Reset Warnings (Lähtesta hoiatused).

Kui seda suvandit ei kuvata, paremklõpsake (Mac või PC-arvuti) või klõpsake Control-klahvi all hoides (Mac) oma seadme ikooni ja valige kiirmenüüst käsk Reset Warnings (Lähtesta hoiatused).

Pärast hoiatuste lähtestamist peaks järgmisel sünkroonimisel ilmuma järgmist teadet sisaldav aken:

„To disagree and stop sending Apple diagnostic and usage information, click No Thanks.“ („Mittenõustumiseks ja Apple’ile diagnostika- ja kasutusteabe saatmise lõpetamiseks klõpsake nuppu Ei, aitäh.“)

Ülalmainitud akna mitteilmumise korral

  1. Ühendage oma seade arvuti küljest lahti.
  2. Avage seadmes suvaline rakendus.
  3. Vajutage pikalt uinaku-/äratusnuppu, kuni kuvatakse väljalülitamisliugur, seejärel vajutage pikalt avakuvanuppu, kuni rakendus sulgub. Kui teil on iOS 2.x või vanem versioon, vajutage pikalt avakuvanuppu, kuni rakendus sulgub.
  4. Ühendage oma seade ja sünkroonige see iTunesiga.
  5. Diagnostikaandmete kogumisega nõustumise või mittenõustumise valik peaks uuesti ilmuma.

Teavet toodete kohta, mida Apple pole tootnud, või sõltumatuid veebisaite, mida Apple ei kontrolli või pole testinud, pakutakse ilma soovituse või heakskiiduta. Apple ei võta kolmanda osapoole veebisaitide või toodete valiku, toimivuse või kasutamise eest mingit vastutust. Apple ei anna kolmanda osapoole veebisaidi täpsuse või usaldusväärsuse kohta mingeid tagatisi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust pakkujaga.

Avaldamiskuupäev: