Analüüsi-, diagnostika- ja kasutusteabe jagamine Apple’iga

Operatsioonisüsteemi iOS täiustamiseks soovib Apple klientidelt aeg-ajalt saada analüüsi-, diagnostika- ja kasutusteavet. Apple kogub seda teavet anonüümselt.

iOS 10 ja uuemad versioonid

Kui teil on iOS 10.3 või sellest uuem versioon, valige Settings (Seaded) > Privacy (Privaatsus), kerige allapoole ja puudutage valikut Analytics (Analüüs). Seejärel puudutage valikut Share iPhone & Watch Analytics (Jaga iPhone’i ja Watchi analüüsiandmeid).

Kui teil oleva iOS-i versioon on 10 kuni 10.2, valige Settings (Seaded) > Privacy (Privaatsus) > Diagnostics & Usage (Diagnostika ja kasutus) ning valige suvand Automatically Send (Saada automaatselt) või Don't Send (Ära saada).

Saate muuta ka suvandite Share iCloud Analytics (Jaga iCloudi analüüsiandmeid), Improve Activity (Täiusta tegevusrežiimi) või Improve Wheelchair Mode (Täiusta ratastoolirežiimi) seadistust.

iOS 8 ja iOS 9

Valige Settings (Seaded) > Privacy (Privaatsus) > Diagnostics & Usage (Diagnostika ja kasutus) ja valige suvand Automatically Send (Saada automaatselt) või Don't Send (Ära saada).

Kui lülitate suvandi Automatically Send (Saada automaatselt) sisse, saate sisse lülitada ka suvandi Share With App Developers (Jaga rakenduste arendajatega). See aitab arendajatel oma rakendusi täiustada, kuna Apple saab nendega jagada andmeid ja statistikat selle kohta, kuidas te oma rakendusi kasutate.

iOS 5, iOS 6 ja iOS 7

Valige Settings (Seaded) > General (Üldised) > About (Teave) > Diagnostics & Usage (Diagnostika ja kasutus) ja valige suvand Automatically Send (Saada automaatselt) või Don't Send (Ära saada).

iOS 4 ja vanemad versioonid

Vaikimisi saab oma andmete saatmise otsust teha ainult korra. Kui soovite oma otsust muuta, saate iOS 4 või sellest vanema versiooniga seadme hoiatused iTunesi abil lähtestada.

  1. Ühendage oma iPad, iPhone või iPod touch oma PC- või Mac-arvutiga.
  2. Oodake, kuni teie seade ilmub iTunesi akna vasakul küljel olevasse jaotisesse Devices (Seadmed).
  3. Valige oma seade ja klõpsake kokkuvõttekuva allosas olevat suvandit Reset Warnings (Lähtesta hoiatused).

Kui te seda suvandit ei näe, paremklõpsake (Mac- või PC-arvuti) või klõpsake Control-klahvi all hoides (Mac-arvuti) oma seadme ikooni ja valige kiirmenüüst suvand Reset Warnings (Lähtesta hoiatused).

Pärast hoiatuste lähtestamist peaks järgmisel sünkroonimisel ilmuma aken tekstiga

„To disagree and stop sending Apple diagnostic and usage information, click No Thanks.” („Mittenõustumiseks ja Apple’ile diagnostika- ja kasutusteabe saatmise lõpetamiseks klõpsake nuppu Ei, aitäh.”).

Ülalmainitud akna mitteilmumise korral

  1. Ühendage oma seade arvuti küljest lahti.
  2. Avage oma seadmes suvaline rakendus.
  3. Hoidke all uinaku-/äratusnuppu, kuni ilmub väljalülitamisliugur, seejärel hoidke all avakuva nuppu, kuni rakendus sulgub. Kui teil on iOS 2.x või sellest varasem versioon, hoidke all avakuva nuppu, kuni rakendus sulgub.
  4. Ühendage oma seade ja sünkroonige see iTunesiga.
  5. Diagnostikaandmete kogumisega nõustumise või mittenõustumise valik peaks uuesti ilmuma.

Teavet toodete kohta, mida Apple pole tootnud, või sõltumatuid veebisaite, mida Apple ei kontrolli või pole testinud, pakutakse ilma soovituse või heakskiiduta. Apple ei võta kolmanda osapoole veebisaitide või toodete valiku, toimivuse või kasutamise eest mingit vastutust. Apple ei anna kolmanda osapoole veebisaidi täpsuse või usaldusväärsuse kohta mingeid tagatisi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust pakkujaga.

Avaldamiskuupäev: