Exchange ActiveSynci seadistamine iPhone'si, iPadis või iPod touchis

Exchange ActiveSync konto lisamisel saad oma Maili, Kontaktid, Kalendri, Meeldetuletused ja Märkmed iOS-seadmega sünkroonida.

Exchange'i konto lisamine

Toksa valikut Sätted > Paroolid ja kontod > Lisa konto > Exchange.

 

Sisesta oma aadress

Sisesta oma meiliaadress, seejärel toksa valikut Järgmine. Võid sisestada ka konto kirjelduse.

Ühenduse loomine Exchange’i serveriga

Pärast meiliaadressi sisestamist tee valik Logi sisse või Seadista käsitsi.

Toksa valikul Logi sisse, et leida oma Exchange konto teave automaatselt. Kui su konto kasutab modernset autentimist, juhitakse sind läbi kohandatud autentimise töövoo. 

Koputa valikul Konfigureeri käsitsi, et seadistada oma konto Baasautentimise abil. Sisesta oma parool, seejärel toksa valikut Järgmine. Lisaks võidakse sul paluda sisestada täiendav serveriteave, mille saad hankida oma Exchange Serveri administraatorilt.

Sisu sünkroonimine

Saad sünkroonida Maili, Kontaktide, Kalendrite, Meeldetuletuste ja Märkmete andmeid. Lõpetades toksa valikut Salvesta.

Exchange’i sätete muutmine

Toksa valikut Sätted > Paroolid ja kontot ning seejärel vali oma Exchange’i konto. Saad seada ka automaatsed puhkusevastused ja valida, kui sageli soovid Maili sünkroonida. Täpsemate sätete muutmiseks toksa oma kontonimel . Seejärel saad muuta näiteks sätete SSL ja S/MIME väärtuseid.


Lisateave

Teavet toodete kohta, mis pole Apple'i toodang, või sõltumatute veebisaitide kohta, mida Apple pole kontrollinud ega testinud, edastatakse soovitusteta ja kontrolli tegemata. Apple ei võta mingit vastutust seoses kolmandate osapoolte veebisaitide või toodete valiku, toimimise või kasutamisega. Apple ei võta vastutust ühegi kolmanda osapoole veebisaidi täpsuse ega usaldusväärsuse osas. Riskid on Interneti kasutamise lahutamatu osa. Lisateabe saamiseks võtke ühendust tarnijaga.

Avaldamiskuupäev: