iPhone’is ja iPadis pääsupunkti nime (APN) vaatamine ja muutmine

Siit saate teada, kuidas vaadata ja muuta iPhone’is ning iPadis mobiilandmesideteenuste APN-i.

Pääsupunkti nimi (Access Point Name, APN) määrab mobiilandmesideühenduse võrgutee. Mõni operaator nõuab mobiilsideteenuse seadistamiseks teie APN-i seadistuse sisestamist.

APN-i saate iPhone’is ja iPadis muuta või vaadata üksnes juhul, kui teie operaator lubab seda teha. Kui te ei saa APN-i seadistust muuta, pöörduge oma operaatori poole.

APN-i seadistuse vaatamine ja muutmine

Vale APN-i seadistuse sisestamise korral võite kaotada mobiilandmesideühenduse ja teilt võidakse nõuda lisatasusid. Ärge muutke APN-i, kui teie operaator või mobiilseadmehaldur ei ole teil palunud seda teha. APN-i seadistuse õiguse kontrollimiseks pöörduge oma operaatori poole.

Kui teie operaator on selle toimingu lubanud, saate APN-i seadistust vaadata ühes järgmistest kohtadest:

  • Settings > Cellular > Cellular Data Options > Cellular Network (Seaded > Mobiilside > Mobiilandmeside suvandid > Mobiilivõrk);
  • Settings > Mobile Data > Mobile Data Options > Mobile Data Network (Seaded > Mobiilandmeside > Mobiilandmeside suvandid > Mobiilandmesidevõrk).

Kui seadmes ei kuvata kumbagi võimalust, pöörduge oma operaatori poole.

Seadistuse muutmiseks puudutage igat välja ja sisestage operaatorilt saadud üksikasjad. Üldjuhul salvestatakse seadistus automaatselt. Operaatorist olenevalt ei pruugi olla võimalik muuta teie mobiilandmeside seadistust. Kui teie operaator nõuab teistsugust APN-i seadistust, võib teil olla võimalik kasutada õige seadistusega konfiguratsiooniprofiili.

iOS-i uuendamine lähtestab kõik APN-i seadistuse muudatused, välja arvatud juhul, kui kasutate konfiguratsiooniprofiili. Kui muudate APN-i seadistust ja uuendate seejärel iOS-i, siis lähtestatakse teie seadistus vaikeväärtustele. Pärast iOS-i uuendust võib juhtuda, et peate oma seadistuse uuesti sisestama.

APN-i seadistuse lähtestamine

Operaatori APN-i vaiketeabele lähtestamiseks valige Settings > Cellular > Cellular Data Network > Reset Settings (Seaded > Mobiilside > Mobiilandmesidevõrk > Lähtesta seadistus). Kui olete installinud konfiguratsiooniprofiili, kasutatakse hoopis profiili vaiketeavet.

iPhone’i või iPadi kasutamisel ettevõttekeskkonnas võib APN-i muutmiseks olla vaja pöörduda mobiilseadmehalduri poole. Kui muudate APN-i seadistust, mille mobiilseadmehaldur teile konfiguratsiooniprofiiliga määras, saate muudatuste tagasivõtmiseks teha järgmist.

  • iPhone’is: valige Settings > Cellular > Cellular Data Network (Seaded > Mobiilside > Mobiilandmesidevõrk), seejärel puudutage valikut Reset Settings (Lähtesta seadistus).
  • iPadis: eemaldage konfiguratsiooniprofiil ja seejärel lisage see uuesti.

Mobiilseadmehaldur saab APN-i ja teiste täpsemate seadete muutmiseks kasutada rakendust Apple Configurator, macOS Serveri profiilihaldurit või mõnda muud mobiilseadmete halduslahendust.

Avaldamiskuupäev: