macOS-is kohandatud umaski seadmine

Igal Maci failil ja kaustal on oma õiguste komplekt. Need õigused määrab uue faili või kausta loomisel umask.

Need eritoimingud on mõeldud peamiselt süsteemiadministraatoritele ja teistele käsureaga tuttavatele kasutajatele. Olge failiõiguste ja umaskide muutmisel ettevaatlik. Vea korral võib nõrgeneda Maci failide, kaustade või rakenduste turve või rakendused võivad lakata töötamast.

Teave õiguste ja umaskide kohta

Õigused. Igal Maci salvestatud failil, kaustal ja rakendusel on õiguste seaded, mis määravad, millised kasutajakontod saavad faili, kausta või rakendust lugeda, käivitada või sellesse kirjutada. Nende õiguste hulka kuuluvad POSIX-i õigused ja pääsuloendid (ACL-id). Kasutaja POSIX-i õiguste piiramiseks või laiendamiseks saate kohandada tema umaski väärtust.

Umaskid. Failis võib POSIX-i õigusi tähistada kolmekohaline arv. Sel kujul esitatuna võite õigusi näha terminalis. Iga number on vahemikus 0–7. Uue faili või kausta õiguste määramiseks lahutatakse faili loomisel umaski väärtus vaikeväärtusest (tavaliselt 666 failide ja 777 kaustade jaoks). Näiteks vaike-umask 022 seab uute failide õigusteks 644 ja uute kaustade omaks 755. 

Umaski saab seada mitmes asukohas ja iga asukoht mõjutab eri rakendusi. Vale umaski seadmise korral võite kaotada juurdepääsu failidele või anda juurdepääsu teistele kasutajatele. Lisateavet leiate chmod(1)-i kasutusjuhendi lehelt MODES (Režiimid).

Umask kasutajarakenduste jaoks

Logige sisse administraatorina ja sisestage terminalis järgmine käsk, asendades osa nnn umaski väärtusega, näiteks 027 või 002. See käsk seab kasutaja umaski kõigi tema avatud rakenduse jaoks, sealhulgas rakendustele, millele ta pääseb juurde käsurealt, ja nende rakenduste loodud uutele failidele. Pärast selle käsu sisestamist tuleb Mac võib-olla taaskäivitada. 

sudo launchctl config user umask nnn

Kui terminal annab vastuse „Could not write configuration: No such file or directory“ (Konfiguratsiooni ei saanud kirjutada: seda faili või kataloogi pole), siis kontrollige, kas teie käivituskettal on kaust /private/var/db/com.apple.xpc.launchd/config. Konfiguratsioonikausta puudumise korral sisestage selle loomiseks järgmine käsk ja seejärel proovige uuesti:

sudo mkdir -m 755 /private/var/db/com.apple.xpc.launchd/config

Umask süsteemiprotsesside jaoks

Logige sisse administraatorina ja sisestage terminalis järgmine käsk, asendades osa nnn umaski väärtusega, näiteks 027 või 002. See käsk seab kasutaja umaski iga deemoni jaoks, mida ta süsteemikontekstis käitab. Selle muutmist tuleks vältida, kuna see võib muuta süsteemi kasutatavate failide õigusi. Liiga piiratud õiguste korral ei pruugi tarkvara töötada ja liiga leebed õigused võivad põhjustada turbeprobleeme. Pärast selle käsu sisestamist tuleb Mac võib-olla taaskäivitada. 

sudo launchctl config system umask nnn

Kui terminal annab vastuse „Could not write configuration: No such file or directory“ (Konfiguratsiooni ei saanud kirjutada: seda faili või kataloogi pole), siis kontrollige, kas teie käivituskettal on kaust /private/var/db/com.apple.xpc.launchd/config. Konfiguratsioonikausta puudumise korral sisestage selle loomiseks järgmine käsk ja seejärel proovige uuesti:

sudo mkdir -m 755 /private/var/db/com.apple.xpc.launchd/config

Lisateave

Umaski seadmise kohta täpsemate juhiste saamiseks sisestage terminalis käsk man launchctl.

Avaldamiskuupäev: