Windowsile mõeldud iTunesi juhtimisfunktsioonide haldus

Sisupiirangute määramiseks kasutage iTunesis vanemliku järelevalve, ettevõtte ja hariduse juhtelemente.

See artikkel kehtib ainult Windowsi arvutites töötava iTunes 7.1 või uuema versiooni kohta.

Süsteemiadministraatorid saavad sisupiirangute määramiseks kasutada Windowsile mõeldud iTunesis vanemliku järelevalve, ettevõtte ja hariduse juhtelemente.

Selle artikli juhised kasutavad Windowsi registrile muudatuste tegemiseks registriredaktorit (Regedit.exe). Isegi kui olete registriredaktori kasutamisel kogenud, varundage kõigepealt register. Kui teete vea, võib see põhjustada arvutiga probleeme või takistada Windowsil käivituda.

Vanemliku järelevalve registrivõtmed

Windowsile mõeldud iTunesi vanemlikku järelevalvet haldavad kaks registrivõtit.

Operatsioonisüsteemides Windows XP ja 32-bitistes op-süsteemides Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ja Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

64-bitistes op-süsteemides Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ja Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

Määrake vanemliku järelevalve eelistused

Kasutajapõhine väärtus [SID] on kasutajakonto turbeidentifikaatori stringiesitus. Tavaliselt näeb see välja järgmine: S-1-5-21-1715567821-1202687629-839522115-1003.

Igal kasutajakontol on erinev kasutajapõhine väärtus [SID]. Seetõttu saab iTunes talletada asukohas HKEY_LOCAL_MACHINE iga kasutaja jaoks kordumatu vanemliku järelevalve eelistused. Selleks, et määrata vanemliku järelevalve eelistused, mille uued kasutajakontod pärivad, looge need järgmiste registrivõtmete all.

32-bitistes Windowsi süsteemides

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

64-bitistes Windowsi süsteemides

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

Kui kasutajapõhised [SID] väärtused puuduvad, kasutavad iTunes 8.0.2 ja uuemad versioonid nende võtmete all olevaid väärtusi.

iTunes talletab vanemliku järelevalve eelistusi viies registriväärtuses. Kui vanemlik järelevalve on lukustatud, kasutab iTunes järgmisi väärtusi:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminGamesLimit

Kui kasutajapõhised [SID] väärtused puuduvad, kasutavad iTunes 8.0.2 ja uuemad versioonid järgmisi väärtusi:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Kui vanemlik järelevalve on lukustamata, kasutab iTunes järgmisi väärtusi:

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserFlags
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserMoviesLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserTVShowsLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserRatingSystemID
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserGamesLimit

UserFlagsi ja AdminFlagsi väärtused

UserFlagsi või AdminFlagsi nimi Kuueteistkümnendväärtus
(ainult juhul, kui kliendi registriväärtust redigeeritakse käsitsi)
Kümnendväärtus
(ainult juhul, kui registriväärtust juurutatakse rühmapoliitika kaudu)
Märkused.
kParentalFlags_Locked 0x00000001 1  
kParentalFlags_DisablePodcasts 0x00000002 2  
kParentalFlags_DisableMusicStore 0x00000004 4  
kParentalFlags_DisableSharing 0x00000008 8  
kParentalFlags_DisableExplicitContent 0x00000010 16  
kParentalFlags_DisableRadio 0x00000020 32 See lipp keelab ainult Interneti-raadio. See ei keela Apple Musicu raadiojaamu.
kParentalFlags_RestrictMovieContent 0x00000040 64  
kParentalFlags_RestrictTVShowContent 0x00000080 128  
kParentalFlags_DisableCheckForUpdates 0x00000100 256  
kParentalFlags_RestrictGames 0x00000200 512  
kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync 0x00000800 2048  
kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork 0x00001000 4096  
kParentalFlags_DisablePlugins 0x00002000 8192  
kParentalFlags_DisableOpenStream 0x00004000 16384  
kParentalFlags_DisableAppleTV 0x00008000 32768  
kParentalFlags_DisableDeviceRegistration 0x00010000 65536  
kParentalFlags_DisableDiagnostics 0x00020000 131072  
kParentalFlags_AllowITunesUAccess 0x00040000 262144

lisatud iTunesi versioonis 8.1

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups 0x00080000 524288

lisatud iTunesi versioonis 8.2

kParentalFlags_DisableHomeSharing 0x00100000 1048576

lisatud iTunesi versioonis 10

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates 0x00200000 2097152

lisatud iTunesi versioonis 10

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates 0x00400000 4194304

lisatud iTunesi versioonis 10

kParentlFlags_DisableFirstRunWelcomeWindow 0x01000000 16777216

lisatud iTunesi versioonis 10.2

kParentalFlags_DisableDeviceFileSharing 0x02000000 33554432

lisatud iTunesi versioonis 10.4

kParentalFlags_DisableExplicitBooks 0x04000000 67108864

lisatud iTunesi versioonis 11.0

kParentalFlags_DisableDefaultPlayerDialog 0x08000000 134217728

lisatud iTunesi versioonis 11.3

Väärtused üksustele UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, AdminMoviesLimit ja AdminTVShowsLimit

Neid registriväärtusi ei ole avalikult dokumenteeritud. Süsteemiadministraatorid töötavad tavaliselt ainult vanemliku järelevalve eelistustega, mis on määratud registriväärtustes UserFlags ja AdminFlags.

UserFlags, UserMoviesLimit ja UserTVShowsLimit

Need registriväärtused tähistavad lukustamata vanemlikku järelevalvet. Need on määratud võtme HKEY_CURRENT_USER alla, nii et kasutajad saavad neile kirjutada ka siis, kui neil pole kõrgendatud õigusi. Seetõttu ei tohiks te registriväärtusi kasutada, kui soovite, et kasutajad ei saaks teie määratud vanemlikku järelevalvet muuta.

iTunes järgib registriväärtustes UserFlags, UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, UserRatingSystemID ja UserGamesLimit määratud piiranguid ainult järgmistel juhtudel.

 • Võtmes HKEY_LOCAL_MACHINE pole üksusele AdminFlags väärtust määratud
 • Üksuse kParentalFlags_Locked biti väärtus on üksuses AdminFlags määratud väärtusele 0

AdminFlags, AdminMoviesLimit ja AdminTVShowsLimit

Need registriväärtused tähistavad lukustatud vanemlikku järelevalvet. Need on määratud võtme HKEY_LOCAL_MACHINE alla, neile kirjutamiseks vajavad kasutajad kõrgendatud õigusi.

iTunes kontrollib, kas praegusel kasutajal on väärtus AdminFlags, mis näitab, et juhtelemendid on lukustatud. Kui väärtus on olemas, kasutab iTunes seda väärtust ja eirab kõiki kasutaja-xxx väärtuseid võtme HKEY_CURRENT_USER all.

Selle stsenaariumi puhulxxx ei pruugi administraatoriväärtused peegeldada praeguseid vanemliku järelevalve sätteid, kui juhtelemendid on lukustamata. Säilitatakse ainult kasutaja-xxx väärtused, kuid üksuse AdminFlags lukustatud juhtelemendid jäävad ajakohaseks.

Vanemliku järelevalve eelkonfigureerimine

Vanemliku järelevalve eelkonfigureerimiseks määrake registrivõtmes HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls igale kasutajakontole kolm registriväärtust.

Selleks kasutage ühte järgmistest meetoditest.

 • Kasutage iTunesi kasutaja vanemliku järelevalve eelistuste määramiseks ja lukustamiseks, seejärel paljundage selle kasutaja väärtusi teistele registrivõtmete all olevatele kasutajakonto turbeidentifikaatoritele (SID-id). Enne selle tegemist veenduge, et te ei pea määrama ühtegi lippu, mida ei saa iTunesi kasutajaliidese kaudu juhtida. 
 • Vanemliku järelevalve väärtuste määramiseks kasutage registriredaktorit.

Vanemliku järelevalve eelkonfigureerimiseks kasutajakontodele, mida pole veel loodud ega kasutatud, määrake järgmised väärtused.

iTunesi 32-bitiste versioonide puhul 32-bitistes Windowsi versioonides või iTunesi 64-bitiste versioonide puhul 64-bitistes Windowsi versioonides:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

iTunesi 32-bitiste versioonide puhul 64-bitistes Windowsi versioonides.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Kui asukohas HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls ei eksisteeri kontopõhiseid võtmeid, kasutab iTunes asukoha HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\Parental Controls\Default all olevaid võtmeid.

Selleks, et piiratud kasutajad ei saaks vanemliku järelevalve sätteid muuta veenduge, et väärtus kParentalFlags_Locked oleks määratud võtmes AdminFlags.

Nende lippude määramisel pidage meeles järgmist.

 • Te ei saa neid lippe määrata iTunesi kasutajaliideses.
 • Need lipusätted jõustatakse ainult juhul, kui määrate võtme kParentalFlags_Locked. Kui te AdminFlagsi ei lukusta, ignoreerib iTunes neid sätteid.
 • Peate need lipusätted määrama üksuses AdminFlags. Kui määrate need üksuses UserFlags, neid ei jõustata.
UserFlagsi või AdminFlagsi nimi Kuueteistkümnendväärtus
(ainult juhul, kui kliendi registriväärtust redigeeritakse käsitsi)
Kümnendväärtus
(ainult juhul, kui registriväärtust juurutatakse rühmapoliitika kaudu)

kParentalFlags_DisableCheckForUpdates

0x00000100

256

kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync

0x00000800

2048

kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork

0x00001000

4096

kParentalFlags_DisablePlugins

0x00002000

8192

kParentalFlags_DisableOpenStream

0x00004000

16384

kParentalFlags_DisableAppleTV

0x00008000

32768

kParentalFlags_DisableDeviceRegistration

0x00010000

65536

kParentalFlags_DisableDiagnostics

0x00020000

131072

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups

0x00080000

524288

kParentalFlags_DisableHomeSharing

0x00100000 1048576

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates

0x00200000 2097152

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates

0x00400000 4194304

Näiteks sätte Seadme värskenduste otsimine keelamiseks määrake üksustes kParentalFlags_Locked ja kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates üksuse AdminFlags registriväärtuseks 0x40000000.

Teavet toodete kohta, mida Apple pole tootnud, või sõltumatuid veebisaite, mida Apple ei kontrolli või pole testinud, pakutakse ilma soovituse või heakskiiduta. Apple ei võta kolmanda osapoole veebisaitide või toodete valiku, toimivuse või kasutamise eest mingit vastutust. Apple ei anna kolmanda osapoole veebisaidi täpsuse või usaldusväärsuse kohta mingeid tagatisi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust pakkujaga.

Avaldamiskuupäev: